O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (29.3.2012)

29.03.2012 21:07

29.3.2012 - Dávam do pozornosti workshop CESTA v Brne, ktorý organizuje skvelá Majka Rob. Viac info klik tu.  V sekcii Féwa sú vložené dva odkazy. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. Máte upratané? Všetko nové už klope na dvere :)

 

 

 

Féwa 29. 3. 2012

 

Vertikalita a horizontalita času a jeho premien Vás nesie späť cez píniové háje, borovicový les, šumenie morí a oceánov, slnečným vetrom - ozývajúcim sa v každom z Vás. Ozvenou tachyonov. Rozkvitá šišinka v strede hlavy, ktorej "semená" sú jadrom. Uvolňujúcim sa žiarením. Nie sú ničím iným ako DNA - rozkvitajúcim pukom - potrebnou intenzitou svetla.

 

Vy, ktorí ešte driemete - zobuďte sa prosím. Aby ste neboli príliš prekvapení silou, ktorú zbadáte na Vašej azúrovomodrej oblohe plnej vtákov. A vtáčikov letiacich im oproti. Vzájomne poháňaných láskou. Krídlami, umožňujúcimi im letieť nadpozemským časom a zdieľať frekvenciu prírody. Oni cítia a poznajú každú frekvenčnú, magnetickú zmenu Zeme. Sami načítavajú svojím vedomím, vedomím živočíšnej ríše, meniaci sa čas. Aby upozornili zmenou letu na blížiacu sa novú realitu, prichádzajúcu spolu s deťmi vesmírnych diaľav. Vták má schopnosť nielen zdolávať priestorovú výšku sveta svojej dimenzie, ale cez slnečnú koronu sa prispôsobuje smeru, odkiaľ nový magnetizmus prichádza. Hľadajúc príťažlivosťou svojho srdca a jeho magnetických polí. To je teraz základná informácia. Pozorujte let vtákov, ktorý sa bude meniť a vítať tak novo - frekvenčný čas /sovy, cudzokrajné vtáky,.....budú mať tendenciu premiestňovať sa na iné miesta na Zemi/. Je to nová časová frekvencia, ktorá sa mení prepájaním na vyšší stupeň novej dimenzie. 

 

Cez budúcnosť - spájajúc minulosť prítomnosťou - novovznikajúceho zlatého veku ľudskej populácie. Slovami, srdcom a jeho transparentnou bránou, ktorá je zaplavená láskou. Vás - detí Zeme - i detí vesmíru. Blížiacich sa po skratkách časových špirál a ich kruhov.

 

Je to čas víťazstva človeka nad hmotou. Jeho spirituálneho srdca, ktorým sa vlní spriaznenosť duší všetkých galaktických tvorov. Ich túžbou Vás objať a držať v náručí na vlne tachyonovej lásky. 

 

Blíži sa k Vám vysokofrekvenčná vlna kozmického žiarenia a tým i predstavitelia jej magnetického sveta. Prenikajú priestorom galaxie - nie za účelom mimozemského ovládania človeka, ale satisfakcie všetkých, ktorí Zem niesli a objímali svojou bezpodmienečnou láskou. To znamená tí, ktorí nespali, ale po celý čas bdeli - pomáhajúc Zemi a človeku. Pochopiť a prijať transformujúci sa čas, ktorý do Vás vstupuje časovou bránou, aby ukázal a vysvetlil podstatu života.

 

Nie ste to Vy, ktorí sa obávate, či bojíte. Je to Váš strach, ktorý bol ovládaný inou silou. Vnášajúcou do Vás negativizmus, nedôveru a paniku ku všetkému čo je nové a nepoznané. Je jednoduchšie sa báť a skrývať za nevedomosť ako pozrieť sa do očí pravde. Keď to sami zmeníte s kľudnou mysľou - zistíte, že strach je len ilúziou. Vy sami tvoríte svoje šťastie. Sami prijímate i strach. Vy sa nemáte čoho báť. Ste výnimoční a skvelí. Vy všetci.

 

A práve meniaci sa čas mení i Vás. Neguje svojou rastúcou frekvenciou všetko negatívne čo doteraz tvorilo súčasť človeka a Zeme. Postupným prijímaním frekvencie nového svetla. Lode, vesmírne koráby, plávajúce mestá..... to všetko Vám túži ukázať nový čas. Aj iný svet ako je Váš. Svet do ktorého časom a jeho jednotou vstupujete. Vedia čo všetko potrebujete dopovedať, doukazovať, dovysvetľovať. Aby ste plne pripravení jednotou princípu muža a ženy, jednotou Zeme a človeka vstúpili i do jednoty univerza. Pretože až potom budete celí. A nie univerzálne delení na dve polky jabĺčka.

 

Vy ste jednotou vnútorne vedení a opäť sa do nej vraciate. Každý sám vlastným presvedčením srdca a súčasne národnostne spoločne. Vytvárajúc opäť jeden národ Zeme /planéty/ - jeden národ univerza /planét/. To je všetko čo potrebujete vedieť. Pochopiť dôvod príchodu zástupcov galaxií, milovaní. Kozmické plavidlá, ktoré už všade okolo seba vidíte a sledujete - neprichádzajú preto, aby Vás strašili....aby Vám ubližovali. Sú láskou.

 

Otáča sa čas. Vertikálnym i horizontálnym spôsobom a stavia na hlavu meniacou sa frekvenciou všetko čo sa doteraz na Zemi slepo dialo. Je to realita, reálne meniaca človeka i Zem. Otvárajúca oči pravde. Ukazujúca na nedostatky správania sa človeka k sebe navzájom. I k Zemi. Šipkou srdca smerujúcou k vrcholu magnetickej strelky, ktorá sa hojdá, kýve intenzitou lásky, ktorá ju priťahuje a nasmerováva z iných sfér. Otáčaním magnetického pólu. Smerom k Slnku vytvárajúcemu časový lievik nadpozemských vrstiev. Vaším novým časom. Slnko a jeho nová magnetická sféra do ktorej pretransformujete svoje fyzické telá. Všetci, ktorí ste na kvantový skok pripravení. Za pomoci bytostí, ktoré sú jej predstaviteľmi. Budú Vám ukazovať cestu a smer prekódovávajúceho sa času. Učením. Ako sa to dialo po celé stáročia na Zemi.

 

Je čas človeka, planéty, zjednocujúcej sa reality Vášho i nepozemského sveta. Matérie i spirituality. Cez stromy - ich stredovú časť. Smerom od ich koreňov aj od vrcholu koruny prebieha prepájanie frekvencie človeka a Zeme. Cez prírodu. Táto frekvencia človeka budí i uspáva. Okrajom tlakovej frekvenčnej vlny. Jej prvým stupňom. Druhým stupňom je príchod predstaviteľov galaxií. Tretím stupňom je splynutie s energiou prapodstatna a previbrovanie.

 

Nachádzate sa vo výške frekvencie, ktorá rozpúšťa /uspáva, tlmí/ pôvodný systém hmotnej reality /vedomia i tela/ a súčasne spätne aktivuje novú frekvenciu. Niekto reaguje podráždene. Niekto je kľudný a vyrovnaný. Niekto len tak "pláva", nevnímajúc...nevšímajúc si svoje okolie. Je to individuálny stav. Každé telo, každé vedomie reaguje svojím spôsobom. Jedná sa o koncept zjednocovania vertikálnej a horizontálnej časovej osi, ktorá stredovým bodom záveru vpúšťa jednotnú frekvenciu a dovoľuje aj vstup iným civilizáciam tvoriacim jednotu. Vaše vedomie je týmto záverečným bodom, stupňom, pripravené akceptovať celý nekonečný vesmír. Lode, ktoré sú v blízkosti Slnka sú Vaše lode. To znamená, že máte dovolené ich nielen vidieť, ale i vstúpiť do ich priestorov. Svojím otvoreným srdcom. Vstupom do univerzálnej jednoty všetkého a všetkých, ktorí sú súčasťou Vašej planéty Zem i komplexu univerzálnych planét.

 

Odchádzajú delfíny a veľryby - tvoriace sonar vesmíru i Zeme - a súčasne prichádzajú. Spájajúc vysoké vedomie Zeme tvoriace stredovú sieť, cez ktorú sa prepája na ďalšie vedomie vyslaných bytostí a v závere na vedomie frekvenčne zostávajúce na úrovni 3D Zeme. Vytvára sa tak daným stupňom frekvencie jednotná sieť, ktorej spojkou sú delfíny, veľryby a celý podmorský svet, ktorý je aj iný. Nielen plný morských rýb, slimákov a sasaniek podmorskej fauny a flóry, ale i jemnohmotných bytostí ponorených pod hladinu morí a oceánov, nesúcich tisíce iných ako pozemských mien. Hovoriacich rečou srdca. Sú to víly voziace sa na delfínoch, poskakujúce zo sasanky na sasanku. Chobotnice na ktorých chapadle sedí vodný človek. Transparentný svet tancujúci po špičkách na svete hrubej hmoty, inou frekvenciou ako pozemský človek. Vedomie spájajúce výškou svojej lásky jemnohmotný i hmotný stupeň frekvencie. Aby sa zviditeľnilo doposiaľ nevidené, prijalo neprijaté. Hladkaním lásky.

 

Prebieha spájanie podstatou vedomia s vedomím vyššieho nadpozemského stupňa. Rozkvitajúcim kvetom života novej dimenzie, symbolom krištálu vkresleného do stredu dlaní. Frekvenciou sveta svetla.

 

S láskou Féwa

 

 

Féwa 28. 3. 2012

 

Dopĺňa sa posledná vibrácia záverečného bodu frekvencie ľudského vedomia, aby civilizácia človeka pochopila, že svet nezačína a nekončí kruhom planét slnečnej sústavy. Táto vibrácia je dôležitá, aby ukotvil svoje vedomie vlastným prístupom a pohľadom na jednotný svet Zeme a jej slnečných planét ako i celého univerza. Pretože človek celé tisícročia tápal priesviedčaný o inej pravde.

 

Začal sa čas planét a hviezd. Vstupom vibrácie rovnovážnej rovnováhy zemského i mimozemského človeka. Vaša pozornosť sa sústreďuje na vesmírny svet. Zaujímate sa vo všeobecnosti o javy pozorované na oblohe. Každý svojím spôsobom, svojou výškou vedomia. Jeden vie, pozná, spomína si....druhý nie. A to je teraz dôležitým momentom. Pripomenúť Vám danou vibráciou cez genetickú pamäť, čo všetko ste v minulom čase evolúcie prežili. Inkarnovaní do mnohých fyzických tiel mužov i žien, aby ste viedli a učili. Vy, ktorí ste poslaní spirituálnym svetom jeho planét a hviezd. 

 

Váš čas vyprchal v tom zmysle, že ste sa dostali do bodu časovej frekvencie, kedy je potrebné si premietnuť pred očami film minulých životov. Vracia Vás súčasne do minulosti i budúcnosti a spája s prítomnom. Pretože tvorí jednu niť spomienok situácií, ktoré ste prežili. Aby ste opäť stáli zoči - voči vlastnému vedomiu - v jeho objatí. Vedomí si skutočnosti, že sa znovu vracia k Zemi. Za nežnou clonou bielych závojov... kompresiou častíc vytvárajúcich ich pri určitej rýchlosti, frekvencii letu.

 

Váš zemský čas je nastavený na Vaše vedomie, ktorým preniká žiarenie galaktického stredu. Je to väzba na Vaše Slnko, umožňujúca vzostup do jemnejšej krištalickej sféry - meniaca atómovú mriežku a tým i rýchlosť. Žiarením zodpovedá blížiacej sa energetickej kozmickej vlne, ktorá vstúpila do Vašej slnečnej sústavy. Nemusíte sa jej báť. Je to len vlnenie frekvencií zjednocujúcou frekvenciou nula. Vyvoláva efekt mohutnej vlny, ale jej vnútrom sa vlní tachyonova energia. A tá neničí, nezabíja. Zaplavuje človeka i Zem láskou. Prekódovaním záverečného kódu tela, kódom vzostupujúceho vedomia. Človek zostáva človekom Zeme a súčasne sa stáva človekom - bytosťou nového sveta, jeho ďalších multidimenzionálnych sfér. Podľa výšky vedomia, ktorú dosiahol. 

 

Vlna nepôsobí deštrukčne. Práve naopak. Osvieti človeka 3D reality tachyonovou energiou bezpodmienečnej lásky, ktorá navodí pozitívny prístup jedného k druhému, k Zemi. To znamená, že i človek 3D reality sa prispôsobí frekvenčnej vlne. Jednoducho povedané - ľudia si podajú ruky. Nastane delenie vzostupujúcich a zostávajúcich, pretože telo vedomia previbrovávajúceho do vyššej časovej sféry, svojou výškou frekvencie už potrebuje iný priestor času pre svoju existenciu. 

 

Aj hmotný svet sa zmení na nepoznanie, pretože energetická vlna rozvibruje jeho srdce do tej miery, že si uvedomí čo všetko je v živote a v existencii jednoty dôležité. Objatím, podaním si ruky, bez vojen a násilí. Objektívnym pohľadom na problematiku Zeme, spoločne sa podieľajúc na prosperite národov s cieľom dosiahnuť zjednotenie sveta bez hraníc. Bez delenia na rasy, bez hodnotenia človeka človekom podľa farby pleti. To je cieľom vysokofrekvenčnej vlny lásky. Svojím žiarením zmeniť človeka. 

 

Vedomie, ktoré prvý krát vzostupuje do multidimenzionálnej sféry - vstúpi do prvého stupňa 10-stupňového plateau vedomia piatej dimenzie. Tí, ktorí na Zemi učili novej sfére, budú učiť i v novom čase. Prichádzajúce "deti". 

 

Je čas si spomenúť na chvíľu, kedy na Zem zostúpila iná civilizácia vesmíru. Nesúca multidimenzionálne vedomie, ktorého cieľom je pomáhať nižšej vedomej vrstve. Toto vedomie má schopnosť čítať Vaše reakcie, myšlienky,...pretože ich sníma svojím vedomím. Kdekoľvek sa nachádzate. Je to jedna z mnohých schopností človeka nového veku. Ovládajúceho screening vedomia každej bytosti. Vaše vedomie projektuje okolo Vás do aury myšlienkové vzorce, schémy, ktoré sú multidimenzionálnym vedomím čitateľné. Ako napísané na papieri. Jedná sa o telepatickú komunikáciu, ktorá je možná i na diaľku. Keď sa prepojíte cez svoje srdce so srdcom druhého človeka. V osobnom kontakte prebieha tento spôsob cez zrak a cez srdce. Tým nastáva situácia, že nikto pred nikým nič neutají. Človek sa stáva akoby "priesvitným". Jedná sa o vyššiu kategóriu vedomia podmieneného láskou. O telepatickú komunikáciu človeka s človekom, alebo inou bytosťou vesmíru. Táto komunikácia vysokou frekvenciou srdca je potrebná k dorozumeniu sa medzi sebou. Vami a bytosťami iných galaktických svetov. Tieto bytosti - súhlasom najvyššej rady univerza - /Andromedy - rady starších/ prichádzajú k Zemi. Ako najvyšší duchovní majstri zastupujúci vedomie Krista. So svojím zámerom pomoci ľudskej populácii svojimi multidimenzionálnymi schopnosťami. Siahajú svojím vedomím do rôznych časových sfér univerza. Symbolom lásky trojjedinosti prvopočiatku. 

 

Jedná sa o 5 centrálnych lodí a 1 000 000 menších lodí. Tieto lode sa momentálne nachádzajú v blízkosti Slnka, aby sa spojili so solárnou radou. Súčasne sa delia na lode zostávajúce v priestoroch okolo Zeme a zostupujúce k Zemi. 

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

29.3.2012 10 BEN -PLANETÁRNÍ UVOLNĚNÍ ČERVENÝM PLANETÁRNÍM POUTNÍKEM

 

13

 

Vlna Semene vám pomáhá odhalit vrozené schopnosti a uvěřit ve vlastní síly. DESÁTÝ Den nám ukazuje co nás v životě omezuje.

 

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT NÁŠ MAJETEK

 

Dnešní den nám dává vhodnou příležitost k realizaci našeho pravého JÁ. Svoboda a neomezené pole působnosti se stávají naším životním cílem. Neexistuje žádný stav klidu – Panta Rhei. Dnes děláme opravdu jen to, co chceme dělat. Ať jste dnes kdekoliv, Nebe sestoupí ne Zem.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Dnešní den nám dává vhodnou příležitost k realizaci našeho pravdivého JÁ. Volnost a neomezené pole působnosti se stane naším životním cílem. Neexistuje stav klidu – Panta Rhei. Dnes děláme opravdu jen to, co chceme dělat. Ať jste kdekoliv, Nebe dnes sestoupí na Zem.


Zkoušky, příležitosti, osobní svoboda….


Pečeť ČERVENÉHO POUTNÍKA před námi otevírá brány do Vyšších Světů. Energie BEN podporuje únik z karmického otroctví. Jakákoliv forma otroctví, závislosti či nátlaku se zobrazí ve Dni POUTNÍKA velmi drasticky. Pole napětí mezi otroctvím, stvořeným v KARMICKÉM ČASE a neomezenou svobodou, nesenou na Zemi skrze nový ČAS DUCHA, mohou být velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi pěkně. Před tímto člověkem se otevře velký svět – svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde pěkný den, krásného života plného pestrobarevnostii a všestrannost lidského Bytí. Tato osoba započne novou etapu života daleko od karmických bojů.

 

Pokud trpíte uvězněním v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš obr BEN ještě spí na mezi prahu vašeho života. Otevřete se impulzu dne a probuďte vašeho spícího obra. Celou dobu dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně překonat pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Pamatujte si, abyste nic na cestě nesoudili! Nesoudili lidi, kteří vám křivdili. Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ!

 

10.PLANETÁRNÍ TÓN MANIFESTACE

DESÍTKA otevírá brány k tajemství síly realizace. Čeká vás zde mnoho možností. Zde se spojují dva světy – fyzický a duchovní. Pamatujte si, že klíč k realizaci vaší Božské podstaty spočívá v čistotě úmyslů. Myslíte na to, co by chtělo realizovat vaše srdce?
Pokud jste bezprostředně spojení s DESÍTKOU, měli byste se podívat na vaše základy. Zamyslete se na jakých strukturách a systémech víry se opírá vaše realita – váš přístup k životu. Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí. Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ – pod jednou podmínkou – musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Esenci ve všem KDE, A KDO JSTE NA ZEMI! DESÍTKA je klíč k nalezení vaší pravé identity. 

 

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM

VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,

ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

 

V DESÁTÉM Dni dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Vše, co odstartovalo v impulzu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Pečeť stojící v Tónu DESÁTÉM.

 

Tón DESÁTÝ vibruje energií umožňující uskutečnění plánů.

Dny s Tónem DESET mají jedinečnou sílu výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v dané Vlně, ale i rozvoje spirituálního. Tyto dny jsou velmi důležité, protože ukazují na propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

 

Autor Monika Czyrek http://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (29.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.