O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Sheldan Nidle 10.4.2012

12.04.2012 20:03

Sme späť! Udalosti pokračujú vpred. V období po Veľkej noci je toho mnoho v dohľade. V Ázii sa nedávno konala konferencia, kde sa stanovili podmienky pre novú realitu, ktoré sa už veľmi skoro objavia okolo vás. V týchto rokovaniach bolo rozhodnuté, že určitý počet fondov prosperity, bude použitých pre trvalé bohatstvo Ázie. Podobné konferencie sa udiali aj v Európe a Amerike. Veľké množstvo bohatstva, nazhromaždeného vzostúpenými majstrami, bude posielané do celého sveta, aby bola ukončená chudoba a aby sa podporilo zdravie a duševná pohoda všetkých ľudí. Tieto fondy budú taktiež dané už vopred vybratým osobám, s cieľom vytvoriť ďalšie kanály pre šírenie týchto veľkolepých súm ďalej. Tieto prostriedky musia byť použité na zavádzanie nových technológií, ktoré budú vo vašom svete sprístupnené v oblasti zdravotníctva, poľnohospodárstva a dopravy. Spoločne budú tvoriť vzájomné partnerstvo, čo umožní dlho potlačovaným informáciám, aby boli publikované. Tieto nové informácie a nové technológie, budú základom posunutia súčasnej spoločnosti ku svetlu. Nová vláda a nový finančný systém, značne uľahčí tento nový systém blahobytu. Nebesá začali používať svoju nekonečnú moc aby zaistili zrýchlenie tohoto veľkého posunu vo vedomí. My sme iba jednou časťou tejto zložitej operácie, ako priniesť váš svet do svetla. Ďalší bod ktorý je potrebné ujasniť je, že zmiznutie aliancie Anchara, náhle ukončilo aj podporu, ktorú týmto mala Kabala. Táto strata ich najcennejšieho spojenca, odrezala tieto individuá a skupiny od ich kormidiel, a je to ďalším signálom pre tých ktorí vedia, že sa môžu spoľahnúť na to že zovretie Kabaly sa uvoľňuje a ich dni sú im zrátané. Táto skupina sa teraz horúčkovito snaží uzavrieť dohodu so Svetlom, aby im bol znížený trest ktorému budú čeliť. Účelom Nebies nie je týchto zločincov trestať, ale trest by mal slúžiť ako prostriedok na vymazanie temných negatívnych energií vo vašom svete a na ich trvalé nahradenie svetlom.

Vzostúpení majstri, pripravujú nové finančné inštitúcie, ktoré musia byť jadrom nového bankového systému. Napríklad, bankový systém sa stane prostriedkom na distribúciu nového bohatstva, nakoľko každý jednotlivec vyžaduje mať peňažný lievik okolo ostatných a prístup k manažérom, ktorí môžu zabezpečiť úspech nových partnerstiev, ktoré odhalia ľudstvu dlho potlačované technológie. Vaša spoločnosť je plná kvalifikovaných odborníkov v práve, medicíne a potravinárskej výrobe, ktorých skúsenosti musia byť presmerované k službám pre novú prosperitu a zabezpečiť úctu k novo nadobudnutej slobode a suverenite. Žijete vo svete prechodu, a počas toho ako sa budete presúvať k vyšším úrovniam vedomia, budete si viac a viac vedomí toho, čo mi nazývame galaktická spoločnosť. Jedná sa o hlbokú zmenu poradia toho ako globálna spoločnosť funguje a nasledujúca cesta bude evidentná zatiaľ čo nová administratíva usilovne pracuje na premene vášho sveta. Vaša galaktická spoločnosť je založená na rešpektovaní každého jedinca a na plnom rešpekte voči Matke Zemi a jej rôznorodým vetvám života. Toto bude tiež podmieňovať zjednotenie povrchu a vnútra Zeme. Tieto entity sú momentálne odseparované a zjednocujú sa tak aby bolo komukoľvek z vás dovolené použiť vaše talenty a jedinečné schopnosti na podporu vašej rodnej planéty a jej úžasnej ale rozpadnutej ekologickej siete. Táto primárna úloha bude rozšírená už vo veľmi blízkej budúcnosti a zahrnie všetky vaše vodné svety a celú vašu slnečnú sústavu. Zistíte, že tieto svety sú v skutočnosti všetky prepojené a že sú súčasťou jednej entity, ktorej blahobyt vám bol zverený. Toto je dôvod prečo prišiel Boží príkaz, aby ste sa transformovali rýchlejšie, na plne vedomé bytosti svetla. Tento cieľ bude dosiahnutý našou misiou prvého kontaktu. Agharťania a my sme plen odhodlaní a zamestnaní nasmerovávať vás v tejto Božej milosti a za tým účelom sme založili program, riadne schválený Nebesami,ktorý vás má oboznámiť s plným členstvom v Galaktickej federácii svetla.

Namaste! Sme vaši majstri vzostupu! Na rokovaniach, naši partneri, naplánovali mnoho vecí, ktoré sú na pláne po Veľkej noci. V tomto bezprostrednom období, sa bude konať veľmi rýchle podrobné vyúčtovanie všetkých finančných prostriedkov. Príde taktiež konečné zasadanie so špeciálnymi akčnými skupinami pridelenými radou Agharty. takže budúci týždeň bude ten, v ktorom budú všetky pohyby potrebné k vyhnaniu vlády skonsolidované, naprogramované a tejto akcii bude stanovený konkrétny dátum v kalendári. Tento kalendár obsahuje program pre plnenie úloh ktoré započalo mnoho vlád po celom svete. V súčasnej dobe je už nový bankový a finančný systém pripravený, čaká sa už len na pád temných režimov, skôr ako sa tento nový systém stane normou pre všetky hlavné národy. Nový menový systém je už nastavený tak aby toto sprevádzal a aby ukončil súčasnú dominanciu meny. Táto transformácia vašich menových a finančných sietí, oslobodí váš svet od chudoby a mnohých foriem deprivácií, ktoré sú momentálne vo vašom svete. Váš svet potrebuje bod zlomu, aby sa pripravil na enormnú prosperitu, ktorá už bude prijatá vo veľmi krátkej dobe a akceptovaná ako normálna. Nové technológie budú mať tento peňažný nadbytok do okamihu, kým sa kultúra potreby peňazí nestane zastaralá. Takže sa potom dostanete do momentu kedy pohľad na vašu spoločnosť a jej tradície môže zmiznúť a byť nahradený pravdou a Božou múdrosťou. Začnete chápať ako to v galaktickej spoločnosti funguje
a prečo. V skutočnosti sme každý deň, počas nášho pobytu v krištáľovom meste v Agharte pozorovali ako tieto koncepty fungujú. Božia milosť nám dáva možnosť riadiť vás všetkých k plnému vedomiu a k novej realite.

Význam tohoto obdobia v tomto roku, umožňuje skvelú synchronizáciu s novým príchodom vašej reality. Snaže sa prosím pochopiť, aké radikálne zmeny sa budú diať! Budete predstavení každému z nás! Takže vám dáme sériu veľmi dôležitých lekcií, ktoré vám dajú nový závan vašich presvedčení, ktoré držíte vo vašich rukách týkajúcich sa vecí medzi nebom a zemou. Nebo je Božská energia, z ktorej vyžaruje všetok život. Nejdená sa o strach, ale o lásku. Je to Božia milosť a univerzálna jednota. Oddelenie nepochádza z Nebies ale z temnoty. Takže to nie je strach! Buďte v láske! Cíťte túto jednotu a to že ste jej súčasťou! Radujte sa v tejto energii, a vedzte vo vašom srdci, že vaša súčasná realita a jej tvrdosť sa rozpúšťa do radosti, údivu a nekonečnej lásky. My žijeme v tejto krásnej realite a vieme, že táto úžasná energia klesá z nebies na celú Zem.

Dnes sme diskutovali o tom čo sa deje vo vašom svete. Nebesá urýchlili nevyhnutné energie potrebné k prineseniu svetla do váśho sveta. Každý z nás ku vám prichádza v láske a s obrovským želaním transformovať vašu realitu na svetlo tak rýchlo ako to len bude možné! Vedzte, milovaní, že nekonečné a neobmedzené bohatstvo nebies vás obklopuje! A tak to bude!

Selamat Gajun! Selamat Ja!

Preklad: Lindush  www.pomoczosvetla.sk/

 

Diskusní téma: Sheldan Nidle 10.4.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.