O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Sheldan Nidle 3.4.2012

06.04.2012 09:07

 

Sheldan Nidle 3. apríl 2012
Sme späť! Váš svet pokračuje vo svojom prechode do novej reality. Vaša planéta sa presunula takmer o 2 stupňe na ekliptike, z dôvodu zvyšovania energií, ktoré prichádzajú cez vaše slnko z galaktického stredu. Tieto energie prinášajú zvýšený tlak na planetárne mriežky ktoré sa aj naďalej menia. Rovnaké energie galaktického jadra vytvárajú podmienky na iných vodných svetoch, ktoré sa približujú k bodu posvätného prechodu slnečnej sústavy. To je vtedy, keď sa vaša slnečná sústava zarovná zo zvyškom galaxie čo jej umožní výrazne zmeniť tvar jej špirály a umožní mriežkam našej galaxie aby sa rytmicky prelínali s ďalšími 350-timi tisícami galaxií, ktoré tvoria túto oblasť fyzična. Dostali sme inštrukcie od nebies aby sme zvýšili našu úroveň zapojenia sa do spolupráce s galaktickým Elohimom, aby sa videlo, že tieto úpravy postupujú tak ako to nariadil Stvoriteľ a posvätní Serafíni Aeonu. Projekt sa zhoduje s Božím zásahom, ktorý sa deje teraz vo vašom svete. Tento Boží zásah, sa blíži k magickému bodu! Aktuálne sledujeme finálne fázy v ktorých sa vaša realita vášho sveta transformuje z tmy na svetlo. Zástupcovia neba pracujú v zhode s radom posvätných tajných spoločností, a mnohí z vašich vzostúpených majstrov, je pripravených na vydanie veľkej hojnosti. Táto univerzálna prosperita významne zmení spôsob akým celosvetový finančný systém funguje. Toto je naozaj jedinečný rok nebývalých zmien. Najdôležitejším aspektom pre nás je samozrejme úplné zverejnenie nášho dobročinného poslania a našej prítmonosti tu na Zemi. Sme pripravnení pokračovať v mnohých aktivitách nášho programu, ktoré podporujú fakt že sa vrátite do vášho prirodzeného stavu plného vedomia. Počas toho ako hovoríme, sú niektoré akcie vykonávané, akcie spojené s armádou a políciou na svete. Jedná sa o záverečnú fázu procesu globálneho masového zatýkania ktoré zmenia váš svet navždy. Tieto zatýkania oznamujú novú vládu a prosperitu pre všetkých!

Táto mimoriadna prvá dávka zmien, prinesie sériu udalostí, stále a stále zaujímavejších. Veľmi úzko spolupracujeme s Agharťanmi, aby sme pre vás vytvorili optimálnu cestu ku galaktickej spoločnosti, počnúc mnohými tajnými technológiami ktoré vám budú predstavené novými vládami. Tieto isté vlády vás taktiež oslobodia od dlhov a prinesú vám novú hojnosť. Potom príde čas čeliť globálnej úrovni a reálnemu faktu klimatických zmien a toto si vyžiada totálnu zmenu prístupu k drahej žijúcej matke Zemi. Pokračujúca masová deštrukcia vášho domova musí skončiť. Nové technológie budú k dispozícii okamžite aby ste podporili vašu planétu, a aby ste ju uzdravili z drancovania počas dlhých tisícročí. Naša úloha mentorov zahŕňa podeliť sa s vami o naše technológie a doporučiť vám spôsoby riešenia najnaliehavejších potrieb v celosvetovom merítku.Toto všetko ste už počuli veľakrát pred tým a teraz je čas aby ste už skutočne diskutovali o tom ako to vykonať. Agarthania sú o vás veľmi dobre informovaní pretože v skutočnosti žijú tajne medzi vami už 13 tisíc rokov a ich múdrosť je veľmi dôležitá. Nanebovzatí majstri majú posvätnú úlohu riešiť mnoho klamstiev a narážok vtesnaných do vašich náboženstiev v skutočnosti vytvorených temnotou. Pravda musí byť vyjadrená s úprimnosťou ale takým spôsobom, že človek môže vnímať jemnosť používanú Annunaki narušovaním náboženskej práce. Majstri môžu uviesť veci na správnu mieru formujúc základ pre komlexnú revíziu vašich starých príbehov a mýtov o vzniku ľudstva. To má tiež zásadný význam pre enormnú rovnováhu sveta spôsobom vzťahujúcim sa na nádhernú bytosť Gáju, ktorú v tejto dobe obývate. Váš pokles do obmedzeného vedomia zahalil pre vás veľa vecí a cesta späť do plného vedomia je schopná transformovať tieto záhady, do konceptov, ktoré budú
už čoskoro súčasťou vášho každodenného poznania tohoto sveta a fyzična. Toto všetko začne odhalením.

Namaste! Sme vaši majstri vzostupu! Tento týždeň sme spolupracovali s našimi členmi a pripravovali rôzne projekty pre okamžitú aktiváciu. Splnili sme vo všetkých smeroch posvätné dekréty neba a práve bolo uznané že vaša realita je pripravená na zmenu. Táto zmena začne sériou zatýkaní a demisií významných osobností, ktorí slúžia temnej vláde a bankovým systémom. Tento krok, bezprostredne prinesie ďalšie dva body a to: dodávky vašich fondov prosperity určenými zamestnancami a súčasne prevod moci rôznych vlád na nové úradnícke vlády. Tieto dve akcie prinesú tretiu a to: sériu oficiálnych odhalení ktoré illustrujú nové banky a finančné systémy, globálne odpustenie dlhov a obnovu vašich zvrchovaných práv. Tieto signály poukazujú na to že odhalenie je blízko, až bezprostredne blízko. Pokiaľ ide o tento posledný bod je tiež potrebné vziať do úvahy, že náš krásny požehnaný svet si vyžiada urgentné ukončenie vojny nakoľko hrozby, ktoré existujú dnes, prinášajú preň zdravotné riziko. Požiadali sme naše rodiny v Agharte a tiež galaktické, aby nám pomohli pri liečení a obnove Gáji, ale táto aktivita si aj vyžaduje veľké množstvo intervencie aj z vašej strany. Našťastie, táto viditeľná aktivita musí byť schválená novou úradníckou vládou a preto bolo potrebné aby boli oznámenia a odhalenie posunuté dopredu v našich programoch a rokovaniach. Nová éra pre ľudstvo je tu! Podstata tejto správy je zabezpečiť, aby veľké množstvo práce bolo dosiahnuté a aby vláda temnoty bola nahradená našimi členmi a bol distribuovaný program globálnej prosperity. Toto sú len niektoré z aktivít, ktoré boli naplánované k privedeniu vás do plného vedomia. Nadchádzajúce prípravy definitívne zmenia váš svet, a zaistia vstupný bod pre prvé kontaky Galaktickej federácie. My a naši bratia a sestri z Agharty, sa vám taktiež plánujeme predstaviť v tej istej dobe. I keď to čo sa stane môže byť pre vás šokujúce, v skutočnosti to bude začiatok, ktorý vás dovedie k požehnanej radosti plného vedomia. Tu budete vy pomáhať všetkým z neba a my v rozvíjajúcom sa Božom pláne fyzična. Jedná sa o skutočne vzrušujúce časy, ktorými ste svedkami a ktoré prežívate!

Dmes sme pokračovali v diskusii o tom, čo sa deje vo vašom svete. Nový Zlatý vek ľudstva svitá. Oznámenia a odhalenia od vašich nových vlád, nám umožní urobiť niekoľko vecí, ktoré sú životne dôležité na prípravu pôdy pre naše masové pristátie. Tešíme sa na príležitosť stretnúť sa osobne s každým z vás. Vedzte milovaní, že neobmedzené a nekonečné bohatstvo nebies vás obklopuje a tak to bude! Selamat gajun, selamat ja!

Sheldan Nidle

Preklad: Lindush www.pomoczosvetla.sk/

 

Odkaz alebo video je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.pomoczosvetla.sk/

 

 

Diskusní téma: Sheldan Nidle 3.4.2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.