O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Obecná diskuse

Datum: 18.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Otázka první na téma -Světlo a Mistr-

Ráda bych Vám pane Kováči položila, po Vašem vzájemném osprchování s ctiteli Nové duchovní stezky v čele zřejmě s panem Novákem na internetu, tři základní otázky:
1)Jak nahlížite na otázku pojmu -Světlo ?
(zmiňujete se v jedné reakci na článek o tomto pojmu)

2)V odpovědi na článek jakési ženy jste napsal, cituji:"Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

Dobrá. O obsahu slov tohoto Velkého Mistra není potřebné dnes diskutovat. Obsah je jasný. Z vyjádření těchto Vašich slov(Dál k Vám nemám co říci..) je zřejmý tón vašeho vnitřního hlasu, který vypovídá o neklidu. Tedy Vašem neklidu. Jste rozrušený z napětí mezi názorovými střety s autorem článků a vidím v nich silné emotivní vypětí. Stavíte se nejen zde nad lidi, s nimiž komunikujete. Máte k tomu možná důvod, jste zřejmě znalec mnoha věcí .
Ovšem zamyslete se zpětně nad svými slovy v hodnoceních článků jiných autorů. Spíše je dojem pro každého neutrálního (co do sporů s JN)čtenáře, že máte zájem napadat, než-li vysvětlovat. Slovo "blud"je samo o sobě tak trochu na hranici slušné použitelnosti v době v níž žijeme. Označit názory bludem je možné a názory pana Nováka a spol. nejsou ničím novým, a hlavně ne ničím co ohrožuje stabilitu této země, jak vyznívá z Vaší plamenné protimluvy. Názory těchto lidí mi povětšinou nic neříkají, osobně je nepřijímám, ani nepovažuji za dost vyspělé, aby mohli kohokoli svádět z nějaké pomyslné cesty.
Chcete-li tedy něco pozitivního přinést pro některé lidi, sklidněte se! Nebojujte s větrnými mlýmy Vašich představ a staňte se spíše Učitelem. Hněv učitele na žáky může být oprávněný, ale uznejte-na veřejnosti-je to tak trochu vždy trapas. I kdyby byli(ta Nová duchovní cesta) teprve žáky, učitel nemá nijaké oprávnění bičovat slovy lavice na nichž si děti (ve smyslu Ducha) rozložily sešity své Školní brašničky!
Psi štěkají a karavana jde dál!!
Ani já bych nechtěl být v lavici, kde učí pan chytrý Učitel, rozdávající jen poznámky, čtyřky a pětky. Jestliže jste vystoupil jako nějaký učitel, nebo snad tak již vystupujete, je mi líto Vašich žáků. Nemají mnoho prostoru pro dotazy. Nebo snad ano?
Druhá otázka tedy zní: Mají Vaši současní i minulí žáci prostor pro mnoho otázek, nebo je to ohraničené prostranství, které jste sám vymezil?

3) V textu již citovaném říkáte:
Dál k Vám nemám co říci krom slov jednoho z Mistrů: " Blahoslaveni Ti, co neviděli a přesto uvěřili. Běda těm, co viděli, slyšeli a pro osobní pýchu zavřeli sví skutečná Srdce...."

Jakým Mistrem je tedy pro Vás ten , o němž se zmiňujete, co se týká autority a Moci?
(Má-li zákonitě žák více učitelů, má více informací, poznatků. Ovšem více Mistrů pro jednoho člověka? Přináší více směrů učení! Více cest duchovních a tím může dojít k pomíchání nějakých myšlenek dohromady. Uznáváte tedy zřejmě pouze jednoho Mistra, jinak by jste byl zástupce všech možných směrů! Proč ne, je to Vaše cesta! )

A závěrem? Je opravdu zvláštní, jaké byly zvoleny barvy na prostorách Vašeho webu! Jeden má pocit, jako by přišel fasovat maskáče na čundr. Ale to má nějaké své jisté důvody! Barvy jsou příjemné, ladí s okolní krajinou. Je to Váš prostor, máte v něm vegetovat Vy!

Doufám, že chápete mé otázky i jako možnou cestu ven (pro obě strany dohadování), protože nevidím východisko v nastoupeném střetávání názorů! Myslíte, že někdo ustoupí ze své cesty? Je-li vše něco soukromého, což čtenář netuší, je to v takovém případě ohavnost.
Snad máte i jiné cíle, které se teprve objeví.
Kéž jsou nějak důstojnější pro Vás i pro jiné!