O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Obecná diskuse

Datum: 18.02.2010

Vložil: Jana Malá

Titulek: Smysl pro humor a poděkování.

Vážený pane!
Děkuji za Vaše velmi osobní a výstižné odpovědi. Pokud je to i snad pro jiné, nově příchozí, jistým vysvětlením některých Vašich názorů i pohledů, budu osobně velmi ráda. Velmi jsem si přála vidět Vás v jiné pozici, než v té, kde napomínáte z kazatelny svého nezbedného žáka. Skutečně jsem se snažila brát věc místy s trochou humoru. Myslím, že lehký nadhled si mohu ve věci dovolit. Mám totiž nyní lehčí pozici než vy, nejsem osobně vázána ani k jedné straně debaty. (Ovšem nemohu vyloučit, že jsme se někde někdy přeci jen setkali). Pokud cítíte potřebu věci o nichž se na tomto serveru mluví obhajovat, je to Váš osobní postoj. Nesoudím ani Vás, ani druhou stranu. Vyjádření názoru není odsouzením. Abych právě věc posoudila(čistě pro osobní zájem) poněkud z jiné strany, dovolila jsem si položit předcházející otázky jako malé dokreslení Vaší osoby.
Celkové podání věci bylo pravděpodobně zkresleno osobním podáním pana Maška na osudu.cz.

Jsem ráda, že nemusím navštěvovat jen několik serverů v českém jazyce, kde vcelku běžné informace(zahraniční weby) se už pouze povětšinou prodávají. Snad nepřijde čas a na těchto stránkách nedojde k výrokům typu: Už se to nedá utáhnout a zvládat, je nutno přistoupit k placené versi stránek.
Vše chce skutečně čas pro lepší poznání Vašeho záměru (není-li možný osobní kontakt)a věcný dialog, aby každý čtenář nespojoval Vaši osobu pouze s nějakými nedorozuměními, s Vašimi dříve blízkými přáteli!
Kéž náš Nebeský Otec poskytne pomocnou ruku a Ducha všem, kteří ho s upřímnou vírou hledají!
Kéž Jeho Milostivé paprsky prozáří krajinu v srdcích jeho věrných i krajinu naší české země, jenž utrpěla a trpí v důsledku mnoha zlých činů odpůrců Věčného Tvůrce a Stvořitele!