O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Obecná diskuse

Datum: 17.01.2011

Vložil: Zamést před vlastním prahem

Titulek: K věci...blíží se "únor 2011" ;)

Výši, kvalitu a míru „svého soucitu, tedy probuzení“ najdete ve svých lednicích, na svých talířích, ve svých skříních… Kaczeka

...

Úkolem příští generace není pouze rozšíření spektra svého soucitu a tak povýšení duchovní úrovně lidstva, ale v prvé řadě najít vhodné alternativy ve výživě. Alternativy pramenící z přírody, z ucelených a všeobecně nabitých a vyzkoušených poznatků součastné vědy, vytvořit zdravé a nenásilné alternativy nejen pro lidskou rasu, ale i s možnostmi výživy zvířat. Evoluce sama nám ukazuje své možnosti. Běh na dlouhou trať lze urychlit svědomitou „dobrou vůlí“ v globálním měřítku na Zemi tohoto času opravdu „nutné“ změny. Jídlo zdravé a chutné nemusí znamenat smrt, utrpení a následné nemoci spojené s jeho konzumací, což je problém především živočišné stravy a tzv. civilizačních jídel. Jde pouze a jen o řádné přenastavení jednotlivých měřítek hodnot, změny vžitých a reklamou konzumně podporovaných zlozvyků a spravedlivé a moudré, tedy hodnotné novelizace zákonů, kde například zabití zvířete mělo by mělo být hodnoceno stejnou měrou, jako např. zabití dítěte. Na hranici intelektu jsou tito v jistých fázích vývoje totiž naprosto totožné nejen "čistou naivitou a důvěrou".
Kaczeka

...

Osobní Zodpovědnost
Respekt
Kolektivní Zodpovědnost
Pouze upřímné přijmutí, pochopení a uchopení „osobní zodpovědnosti“, z toho pak vycházejícího zdravého „všeobsažného respektu“ a následně nutné přijmutí, pochopení a uchopení „kolektivní celosvětové zodpovědnosti“...může „cokoli“ změnit k lepšímu! Ano...To opravdu může!...A...Ano...Opravdu můžeš!
Kaczeka
....................................................................