O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Lidé bděte, ale neblbněte….

Datum: 21.07.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Lidé bděte

You're absolutely right. I take my role in that they try to bring those who thirst for clean and clear water, which allays thirst of what they really thirsty ....
With brotherly love


Máte naprostou pravdu. Svou úlohu beru v tom, že se snažím přivést ty co žízní k čisté a průzračné vodě, která utiší žízeň těch co skutečně mají žízeň....