O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co je strach?

Datum: 01.06.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Strach a jeho podoby

Strach je zdrojově generován neznalostí, nevědomostí a nevírou. Pokud máme skutečné Vědění můžeme být klidní, protože víme. Co víme? Víme, že stále je s námi boží ochrana skrze průvodce a učitele. Pokud máme důvěru v něj máme k nim i vztah a ten je postaven na lásce k Bohu a všem jeho služebníkům. Není nic co by nás mohlo ohrozit, můžeme se buď stavět na odpor nebo s tím co přichází se ztotožnit. Uvedu příklad: Měl jsem velice živý sen z pobytu v Astrálu. Byla mi předložena kniha negací z kterých vystupovali cizí nepřátelské mocnosti v podobě obrovských hadů a draků. Pocitil jsem náznak disharmonie, nejprve zaváhání a pak i trochu počátečního strachu, ale pak jsem vyřkl něco co bylo jako prohlášení kdo jsem. Docela jsem se i sám nad sebou zarazil zda to mohu říci před ostatními, ale pak jsem to vzal že je to fakt a že se tím nemám trápit, kdo to bude cítit, ten to pozná, co je to Pravda. Vztáhl jsem ruce nad tu knihu a vyslovil něco jako zaklínadlo nebo spíše jako prohlášení: Ve jménu XY, odstup Satane! Kniha se zmenšovala pod vlivem působení síly z rukou. Když byla ve velikosti prášku, zmaterializovali se obrovští hadi. V tu chvíli jsem byl identifikován s tím Duchem, kterým skutečně jsem, tedy se svým vnitřním Božstvím a prostě jsem věděl, že není nic co by bylo většího co by mi mohlo ublížit. V tu chvíli jsem byl vševědoucí, všemohoucí, všemilující, nesmrtelný a věčný. Vše co jsem chtěl se stalo a protože jsem nechtěl strašit ty kteří byli se mnou, nechal jsem přeměnit hadí monstra v prach a kámen. Takže co jsem tím chtěl říci ? Najděte v sobě Boží Přítomnost a ztotožněte se s ní a nebude již nikdy smrti a hříchu...pro vás!!! Smrt je jen nečinnost Ducha. Činnost Ducha je aktivace všeho co jest Boží Pravdou- už jsem o tom psal. Juditko co myslíte že jsem udělal, když jste měla ten problém na který jste položila otázku? Bleskově jsem propojil své a vaše IST a vložil formuli DC do mentálu a do vašeho astrálu. Proč? U obou očista od vnitřních mentálních a astrálních negativních vlivů a u v astrálu vyrovnání živlů. Takže co způsobuje strach? Vnitřní disharmonie energetická , vnitřní a vnější disharmonie informační(kvalitativní).U vás ta disharmonie byla oslabením ledvin, ale tu máte dlouhodobě. Takže to nebylo tím cvičením s Hypothalamem, ale je tímto cvičením odhalena disharmonie v energetice éterického těla, kterou ovlivňují žlázy s vnitřní sekrecí. Stačí? :-) Mějte se.