O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co je Reinkarnace v křesťanské víře?

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimir

Titulek: Reinkarnace

Děkuji za zprostředkování těchto úvah.

Je zde skutečně problém vystihnout tuto záležitost nějakým článkem, textem aby to bylo srozumitelné, jestliže se člověk nezajímá o téma déle a podrobněji. Hovoří se v našem prostředí o reinkarnaci v drtivé většině jako pouze o věci východní mystiky a filosofie(Tibet, budhismus..) a při tom není mnoho známo o faktu, že tato osobní důvěra (spíše než víra v něco) je čistě prvokřesťanská a též vyskytující se běžně ve starověku...

Vložil jsem níže jako ukázku definici, nebo vysvětlení o co jde ve věci regrese, tedy návratu zpět do minulosti, minulých životů. Ptám se vás( i čtenářů) , zda-li souhlasíte zvláště s první větou v úryvku o tom, že je nutné se oprostit od minulosti, chce-li člověk pokročit ve svém duchovním vývoji?!Osobně vidím- že příklad zde -je právě typ výroků bránící hlubšímu poznání sebe sama. Je možné, že autor se pohyboval někde v povrchní oblasti významu, ovšem to není asi ono. Jak věc vidíte?!

Regrese aneb engramy v mysli
Pokud člověk chce pokročit na svém duchovním vývoji, musí být schopen se oprostit od své minulosti a žít "TEĎ".Paměť, kterou má člověk k dispozici, obsahuje v chronologickém uspořádání všechno, co kdy prožil. Paměťové záznamy jsou velice podrobné, obsahují nejen všechno, co jsme viděli, slyšeli, čichali, hmatali atd., ale i všechny záznamy smyslů, umístěných uvnitř našeho organismu a informujících nás o pocitech tepla, tlaku, bolesti aj. Paměťové záznamy obsahují i kompletní informace našich emocích, které jsme měli, záznamy našich myšlenek, záznamy všeho toho, co se okolo nás hovořilo a co jsme, třeba i nevědomky, zaslechli. Paměť každého člověka obsahuje takový naprosto dokonalý a souvislý záznam o celé jeho existenci. Smyslové vjemy se zaznamenávají stále, tedy i v takových situacích, jakou je např. stav „bezvědomí“.