O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co se to děje?

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Pojmy

Akáša
Někdy se jí říká také kniha života, kosmický Duch, univerzální Duch, kolektivní nevědomí, kolektivní podvědomí a záznamy duše. V Akašické kronice jsme všichni jednotou, celkem. Akaša je slovo pocházející ze sanskrtu znamenající „duch“ nebo „éter“. Akašická kronika je záznam všech činů, myšlenek i slov. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti, vše, co se kdy událo.

Fluktuace
(z latin. Fluctuo-vlniti se sem a tam, býti zmítán vlnami, přičemž fluctus je –vlnobití , vlna, příboj)

Napsal jsem tyto pojmy, které se u vás vyskytují v článku z důvodu, že pojmy je nutné pro přesnější chápání záležitostí znát ve své podstatě. Možná již někde podobný slovníček pojmů vyskytujících se v textech na tomto webu existuje. Nemám prozkoumané komplet všechny články nebo úvahy.
Pokud vidíte vy nebo jiný návštěvník význam pojmů poněkud jinak, lépe, budu rád za úpravu, opravu. Nacházíme se všichni v prostředí, kde pojmy jsou obraceny, zkreslovány a výklad může být narušen špatným chápáním pojmů. To je osudné v některých oborech jako matematika. Dlouho jsem neznal podstatu matematického a logického myšlení, protože ve školách není věnován patřičný a žádoucí čas chápání a vysvětlení základních pojmů, týká se i geometrie a jiných oborů, samozřejmě. Mnoho lidí díky tomuto přístupu má překážky jít hlouběji a dále k pochopení. Děkuji za pochopení. :-)

Pokud uvedete odkaz na text(stránky) s podrobnějším výkladem , budu rád...