O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Výběr z Drunvala Melchizedeka - I

Datum: 21.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Mythologie antická a příklad

Možná mnoho nadšených čtenářů zklamu z vyhlídky na promenádu po dimensích když odkážu na Ovidiovy -Proměny -a příběh o Faetonovi. Tento hrdina měl velmi hloupé, leč pro současné technicky zaměřené pozemšťany stejně přitažlivou slabost na pokusy s řízením Heliova vozu. Vidím, že je stále aktuálním varováním a ne pouhou bájí či příběhem do knihovny. V každém případě je dobré před "fiktivním vzlétnutím" více naslouchat slovům staré moudrosti, než té NOVÉ, nabízející volnost každému kdo jen chce sahnout po vědomostech o dimenzích! Velmi chybí k těmto slovům letce po dimenzích úcta ke Svatému a Nejvyššímu, takže nabádám k větší pozornosti při úvahách , které zavádějí do světů vzdálených od božského světla poznání....stará moudrost říká: Počátkem moudrosti je bát se Nejvyššího...biblický Žalm 111,
skutečně je v textu mnoho zajímavých informací ovšem závěr je více než troufalý , ve smyslu návodu , jak se stát bohem a dělat si ve vesmíru a jinde dále co se mi zachce...