O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Děje se něco? - 2 (sluneční vítr, Měsíc, ionizace a magnetický ohon Země)

Datum: 25.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Doplněk


October 1, 2008 — Astrophysicists found that the moon's surface becomes electrified during each full moon. 01.10.2008 - astrofyziků zjistil, že z povrchu měsíce se stává elektrifikované při každém úplňku. The moon passes through the Earth's magnetotail, a cone of highly-charged particles, for about 6 days each month. Měsíc prochází magnetotail Země, kužel vysoce-nabitých částic, po dobu asi 6 dnů v každém měsíci. On the side of the moon facing the sun, ultraviolet particles disrupt the electromagnetic effect, keeping the voltage at low levels, but on the dark side, the voltage can reach hundreds or thousands of volts. Na straně Měsíce stát před sluncem, UV částice narušují elektromagnetický efekt, udržování napětí na nízké úrovni, ale na temné straně, může napětí dosáhnout stovky nebo tisíce voltů.