O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Břetislav Kafka a jeho odkaz lidstvu

Datum: 03.09.2010

Vložil: Radim Martiník

Titulek: Díky

Děkuji za slova chvály, ale skromnost mi nedovoluje, abych k tomu nedodal, že jsem jen přetlumočil vlastní text B. Kafky. Hlavní dík patří jemu.

Nechť jsou tedy jeho slova ku prospěchu každému čtenáři!