O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Úvahy o stvoření I.: Projevené bytí - „Já jsem“

Datum: 18.11.2010

Vložil: Jáchym

Titulek: Na počátku bylo Slovo

Uvádím citaci z internetového článku pro vyjasnění úvodního pojmu, resp. první věty v článku:

Na počátku bylo světlo
Josef Blaha, 10.6. 2007
O významu světla pro pochopení tóry v židovském náboženském myšlení. První kapitola z knihy "Malá zamyšlení - Několik pohledů židovské filosofie a poesie".

Cit... "Prvním stvořitelským činem Boha však bylo světlo: „VAJOMER ELOHIM JEHI OR VAJEHI OR……A řekl Bůh: Budiž světlo. A bylo světlo. A Bůh viděl, že světlo bylo dobré. I rozdělil Bůh mezi světlem a mezi tmou." (Genesis 1, 3-4)
Cit.…“Vidíme, že světlo má v židovské náboženské tradici velký význam. A to nejenom v náboženské tradici, ale proniká i do poesie“…..atd. konec citace z webu.
Jáchym:
Autor ukázky z webu říká, že má světlo v židovské náboženské tradici velký význam. Uvádím ukázku ne proto, že bych se k tomuto znění a výkladu v celém článku nějak hlásil, ale že vysvětluje hlouběji, co jste napsal. Jestliže napíšete tedy výrok- Na počátku bylo světlo, nemůže to být nějaké vnitřní vábení, hlásit se k této zmíněné tradici? Možná jste ovlivněn některými tradicemi náboženství více, než jste sám v sobě schopen připustit. Prohlášení již v první větě je vstupní práh, neboť jistě dobře víte co píšete! Chtěl bych na tento skrytý práh, kterých jste umístil vícero i v jiných článcích, čtenáře upozornit aby byli obezřetní a rozlišovali.
Je třeba si ujasnit, mluvím k autorovi článku, záležitosti ohledně primerní a sekundární příčiny.Což není náboženství, ani dogma, ale logické myšlení, které postrádám v textu, tak závažného obsahu, a to již v první větě. Pracujte na svém vědění usilovněji a nevkládejte břevna a kameny klopýtání jiným….Základní pojmy jazyka, s nímž operujete je třeba mít vyjasněné. Téma je natolik závažné,že v něm nelze převracet znění a významy pojmů podle svého současného mínění a stavu mysli, pokud v tom není záměr.
Podávám informaci ve správném znění:
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a Bůh byl to Slovo. To bylo na počátku u Boha. Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, co učiněno jest. V něm život byl, a život byl Světlo lidí a Světlo svítilo ve tmách, a tmy ho neobsáhly.
In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum…..etc.