O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Co se to děje?- 20 (Život a Duchovno)

Datum: 22.10.2010

Vložil: Alena

Titulek: Liber de legis a Crowley, Dělej si co chceš

Téma, které jste nastínil v článku je podle mého názoru hodně citlivá oblast. Lidé to vnímají podle svého svědomí a prostředí v kterém žijí nemusí být takové vstřícné jak si někdo představuje. Přesto se svěřit někomu komu důvěřuji, je často dobré, pokud o všem neinformuje okolí

Doporučujete tedy v podstatě co jiní vaši předchůdci v ukázce, nebo je to jinak?


Zákon Thelema.

Tato Kniha formuluje jednoduchý morální kodex.

»Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon«.

»Láska je zákon, láska pod vůlí«.

»Není jiného zákona kromě Dělej, co ty chceš«.

To znamená, že každý z nás, hvězd, se má pohybovat po svém správném orbitu, jak nám to naznačuje povaha našeho postavení, zákon našeho růstu, impuls vycházející z našich předešlých zkušeností. Všechny události teoreticky mají pro každého z nás stejnou právoplatnost - a každá je z dlouhodobého hlediska stejně důležitá; ale v praxi je pro každého z nás v nějakou danou chvíli právoplatný pouze jeden jediný čin. Povinnost tedy spatřujeme v tom přiřadit zkušenost oné správné události jednoho momentu vědomí k tomu dalšímu.

Každý čin nebo pohyb jen aktem lásky, sjednocením s jednou nebo druhou částí »Nuit«; každý takový akt musí být »pod vůlí« a musí být zvolen tak, aby naplnil a nikoliv zmařil pravou podstatu bytosti, jíž se týká.

Způsob, kterak toho dosáhnout, je třeba studovat v knize »Magick« nebo si vyžádat osobní instrukci od Mistra Theriona a jeho vybraných asistentů.