O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Papež: Víru je třeba obnovit, Češi jsou bezbožníci. Opravdu ?

Datum: 11.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: BLAHOSLAVENÍ CHUDÍ V DUCHU

Jak smutný je tento článek...Ano,jak Ježíš řekl:"Blahoslavení chudí v duchu,neboť jejich je Království nebeské."Proč by vysokoškoláci potřebovali Boha,když si mohou zaplatit kurz a být bohem sami sobě...
Nezastávám se církve,je hodně prosáklá zlem,ale ve svém základě je opatrovníkem Pravdy právě přes Petra,kterého Ježíš sám ustanovil.Proč by to dělal,když to není potřeba?
Hledejte Krista živého.Hledejte tam,kde Jeho stopy končí.Hledejte v Bibli a nikdo Vás neoklame sladkými řečmi.Křesťané vědí,že až padne pozemská církev,příjde Antikristus,který by svedl mnohé z vyvolených,kdyby to bylo možné.Lídé,vraťte se k Bohu.Odvraťte se od toho všeho,co tady pisatel vyzdvihuje.To je cesta ,která dle Bible vede do záhuby.Tam Bůh není.Jen anděl světla-Lucifer.