O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Úvahy o stvoření IV. : Vědomí

Datum: 14.11.2010

Vložil: LK pro paní Irenu

Titulek: Boží Láska ať nás provází....

Nejprve Vás Zdravím paní ireno a všechny , kteří inklinují více či méně k určitým formám organizovaného poznání v otázkách víry. Myslím si a je to jen můj názor, že zbytečně se vše generalizuje na obou dvou stranách diskuse, ať už zde nebo jinde. Uvedu příklad: byl jsem vychováván v katolicko-křesťanské nauce, takže jsem určitě katolik, křesťan. Rád jsem četl dějiny lidstva. Díky jednomu člověku, který měl na starost jako zpravodajec v armádě arabské národy, jsem poznal islám a dost podrobně, studoval jsem judaismus a základy jejich náboženství,atd. atd.Prostě mám docela dobře nastudované všechny hlavní směry a jejich odnože. Co jsem zjistil všude, že snaha najít boha je opravdu veliká. Tuto snahu vždy někdo se snaží urvat pod svou kontrolu a směrování. Přesto si vzpomínám na dětství, kdy náš kostelník (zem nechť je mu lehká) byl pln slov o našem Pánu a před oltářem by se zlomil v pase. No a když jsem ho viděl normálně mezi lidmi, tak nějak to, co jsme se učili a co proklamoval bylo silně v rozporu. Co tím chci říci? Jsme jen lidé a zase jen lidé znesvětili a znesvěcuji myšlenky, které jsou z kategorie svatých. Když tedy hodnotím Křesťanství, tak vidím zástupy dobrých lidí, ale také vidím ne až tak zástpy vzorných, ale naopak proti základům konajících. Pokud tedy slyším či čtu o tom že ten a ten něco udělal, vnímám že to udělal jednotlivec. pokud nám historie předkládá některé události, snažím se dobrat historických souvislostí proč se tak dělo, ale vnímám utrpení těch co jim bylo ublíženo ve jménu toho, který si tohle určitě nepřál a nepřeje. Umím si představit, že kdyby znovu Kristus přišel na Zem jako obyčejný mezi obyčejnými a řekl ,že si to takto nepředstavoval a přinesl by něco jiného než je oficiálně předkládáno, tak by jej znovu ukřižovali ti co mají plnou pusu právě jeho. Četl jsem Vaše vyjádření paní Ireno i paní pod nikem Milovaná, rozumím vám, ale zkuste se někdy zeptat každá sama za sebe:" Co by udělala Láska?!"
Pod pojmem Láska si představte Krista. Myslíte si,že by se zlobil, zvedal své emoce do negativních hodnot? Já nevím, ale když jsem se zeptal, viděl jsem "jen" smutný úsměv. Jsme všichni na stejné lodi, nemáme bojovat proti sobě, máme si pomáhat, snažit se pochopit co ten druhý nám chce říci atd. Tohle je úkol každého kdo hledá Světlo a Lásku a je jedno jestli má základy své víry postavené na jakémkoliv směru směřující k Bohu. Je jedno jak svého Boha kdo nazývá, všechna jsou jeho Jména. Důležité je pochopit, že jsme všichni bez rozdílu velice blízko, kdy nám bude vystaven účet. Každý znás můžeme hrát pro své okolí jakoukoliv stínohru, ale ručička vah ukáže na jednu nebo druhou stranu a těm, kteří budou někde uprostřed, bude dána možnost ukázat kam vlastně patří. Kolegu Jaromíra znám, vím že se vyjadřuje někdy velice břitce, ale Srdce má citlivé pro spravedlnost a kdybyste věděli to co se nemůže veřejně zvěstovat, spíše byste se divili proč se některé věci dějí a nedochází k zásahu z vyšší moci. Příjde brzy čas, kdy spadnou poslední závoje a budete vědět kdo je kdo ...!!! Přečtěte si prosím manifest, pod názvem Epilog zde na stránkách, čtěte to pozorně a mnohé snad pochopíte, i oni se kají a my bychom neměli...???!!! Přeji všem lidem opravdovou pokoru a soucit k Bratru či Sestře, bez rozdílu vyznání, bez rozdílu barvy pleti, bez rozdílu původu atd. Světlo a Láska nechť Vás všechny na této planětě prostoupí a sejme každému klapky a závoje z očí...