O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Děje se něco? - 15 (Patom - nejzáhadnější kráter planety)

Datum: 16.12.2012

Vložil: Jan Tauš

Titulek: Žádný kryovulkán, plynová bublina.

V Patomském kráteru spí těleso, které k nám bylo vysláno někým odněkud, aby zlikvidovalo stopy po těžbě nerostů, která v této oblasti probíhala již velmi dlouho a o čemž mluví pověsti šamanů. Některá jednotlivá centra - kovové kotle s vlastním energetickým potenciálem, jsou zde ještě dnes a lze je najít. Vlastní těleso vyslalo něco jako střely s plochou dráhou, které byly spatřeny domorodci podél řek v místě ve stejném čase / jako letící ďábly se svítícíma očima\"/ a které likvidovaly jednotlivé kotle. Vlastní výbuch nad tajgou bylo jen odhození a obětování vlastního, již zbytečného
pohonného reaktoru a vhodný maskovací čin s odpoutáním pozornosti obyvatel Země, kteří již začínali být na Zemi příliš pozorní a zdatní. /Tesla/. Tento záměr se jim zdařil díky omezenému myšlení pozemských pseudoastronomů, astronomů, jiných samozvaných \"odborníků\", kteří znají pouze meteority, planetky, komety a podobné zbytky materiálů z kosmu. Výbuch byl směrován do atmosféry, spodní plošná devastace tajgy byla relevantní typu plošného výbuchu a jen zadní stěnou. Proto se nemohlo najít nic, nenašlo a nenajde, co by doprovázelo jiný zdroj devastace - /meteorit apod./ Těleso bylo řízeno a evidentně měnilo směr letu i v samotné závěrečné fázi při letu nad povrchem země, hledalo parametry a také neobydlené území. Po odhození jádra reaktoru a jeho výbuchu, letělo ještě 700 km a zavrtalo se do Patomského kráteru, tak hluboko, aby mohlo být nalezeno a vyzvednuto později, až pozemšťané dojdou rozumu a technických znalostí. Dokonalejší likvidace nebyla možná a návrat lodi rovněž. Žádný další výbuch by nezabránil pozdějšímu nalezení materiálních zbytků lidmi. Vlastní zavrtání bylo pozorováno jakuty a proto popsáno jako hnízdo ohnivého orla. Stroj s jedinečnou dokumentací pro toho, kdo ho vykope, což by neměl být velký problém, čeká v zemi jen 100m hluboko. Je stále živý a naměřené mikrootřesy mluví o energetické aktivitě. Nebude nebezpečný. Je proto nesmyslem \"kráter\" chránit, je zcela zřejmé, že nejde o přírodní útvar. Je nutno jej odtěžit bagry a rozvézt směrem k nejbližší vesnici a udělat z něj silnici pro kontakt s civilizací. Výsledek bude stát za to a lidé na Zemi konečně najdou sousedy ve vesmíru, jak se zdá, nebudou daleko. Rusko má jedinečnou možnost se dostat k technickým znalostem, které nemá žádná velmoc. Je proto nepochopitelné, proč tak dosud neučinilo. Má však možná k tomu důvod, který se jmenuje analfabetismus. V této oblasti provádělo jaderné zkoušky a protože Brežněv chtěl ušetřit za dopravu strojů a kopání, uložili jaderný materiál do jednoho z kotlů. Výsledkem byla stonásobná intenzita očekávaného výbuchu a další, tentokrát již pozemská devastace oblasti Údolí smrti. Jejich jaderný výbuch inicioval neznámý zdroj energie, proto stejně jako Američané po objevení podobných aktivit na povrchu Měsíce, z této oblasti utekli. Jak se však říká, když se dva perou, třetí se směje. Čínská vesmírná technologie jde velmi rychle kupředu a do 5 let tato země převezme veškeré podobné aktivity a výzkum oblastí, kde se jiní bojí. Přejme jim to, ať se dozvíme, kdo nám to sem na Zemi létá a tajně chodí na pivo a za ženskýma.
Váš větrníček. Moje www.taawin.cz