O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Děje se něco? - 33 (Radostná Zpráva)

Datum: 27.03.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Dodatek-link

Všechno spolu souvisí a jako lidé jsme členi jednoho společenství kde by měla být přirozenou kolektivní zodpovědnost. Protože i když není a každý si hraje na vlastním písečku, mnohdy jsme díky okolnostem tlačeni do situací kdy si i v dobré víře tvoříme negativní energie, které následně ovlivňují náš duchovní stav. Pokud tedy dojde k posunu v duchovním vývoji, je nutné jedince ze vzájemné provázanosti oddělit, protože není možné aby člověk který se dopustil nějaké chyby v dobrém úmyslu, byl pevně spojen s tím, kdo jej do této situace vehnal. Asi tak.