O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Děje se něco? - 33 (Radostná Zpráva)

Datum: 30.03.2011

Vložil: LK pro Petra

Titulek: Re: Re: Re: karmické vazby

Petře myslím, že by bylo podstatně lepší nevymýšlet deformace n-tého řádu!!! Máš to silně popletené a v podstatě je vidět, že vůbec nevážíš hodnotu slova, které vyřkneš z hlediská hodnoty. Podívej se na první naše články o tomto tématu a snad to pochopíš. Naznačím:
a) Prvotní Stvořitel začal tvořit v Neprojevenosti skrze bod projevu, kterému zde říkáme NB (nulový bod), je to tedy výchozí bod Projevenosti

b) Projevenost je tedy tím celkem Jedinného Nepojmenovatelného, jak to nazýváš a jak to nazýváme my je Stvoření.

c) v Projevenosti může i nemusí se navenek projevovat Prvotní Stvořitel = Stvořitel Všeho, protože k tomu má mnoho, nekonečně mnoho možností skrze své dílo, tewdy i tebe. V grafické podobě tys koncový bod paprsku světla a on je Zdrojem tohoto světla

Pokud to pochopíš, budeš vidět jak daleko jsi ve své představě o tom kdo jsi ve vztahu ke Stvoření a k Prvotnímu Stvořiteli = Stvořiteli Všeho, že to jistě uznáš v sobě, jinak ti to bude bránit k dalšímu poznání sebe sama, Stvoření atd.