O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Reakce k článku Inženýrský Armagedon

Datum: 20.05.2011

Vložil: janko

Titulek: Re: už je moc hodin

Petře, jistě znáš větu: "Žít svůj sen".
Zkus to také. Výsledky se dostaví.
Jsi v situaci, kdy ti někdo ukazuje v 18 století mobil a jeho možnosti. Netrvrdím, že vše, co píšu, je neměnné.
Ale všechno, co člověk napíše nebo v mysli sestaví - to existuje, protože slova používají symboly písmen - a písmena vedou zpátky do historie. Až do počátku této galaxie. To je psina, co?
Takže si počkej, až bude i v tobě fungovat smysl každého písmene a pochopíš historii jeho vzniku. Písmena nespadla z nebe, lidé je museli v tom nebi hledat. A nebyli to lidé z téhle planety, kteří z "čárek a obloučků" vytvořili "latinku". Tu jsme jen přijali a pochopili její úlohu. Ne já, ale kněží v Egyptě, já jsem zřejmě jen stavěl "chrámy" pro toto zkoumání - v roli IMHOtepa. Právě velká písmena IMHO ve jménu této postavy ti nabízejí úhel pohledu, ze kterého je dobré se na moje příspěvky dívat.
I v současném těle mám jeho "informační balíček" k dispozici, proto si dovoluji psát to, co čteš.
Vývoj sluneční soustavy nemusel trvat jen ty tři vteřiny, jak tvrdí věda, je i opačná cesta stvoření, kterou známe všichni ze své praxe. Vývoj postupného začleňování nových poznatků do těch, které už seřazené máme.

Ale je nutné najít ten začátek. A začátek je vždy ve slovech, která popisují TO, CO UŽ FUNGUJE. A víme, že teplo, tlak, světlo, rychlost, směr - tyto a další pojmy zkrátka fungují, netřeba je dokazovat umělými nástroji - např. matematikou, aplikovanou na fyzikální děje. Nové paradigma (chápání úlohy člověka v prostoru) stavíme všichni společně - ze slov, o kterých víme, že fungují a jaké mají následky.
Abecedu lidštiny se za čas naučíš i ty, je to něco jako násobilka v matice. Nebo řidičák bez praxe. Ale tou praxí se dostaneš do chápání jevů, které na sebe navazují absolutně. Bez rozporů. A to je nabídka, která se neodmítá.

Takže hlavu vzhůru, to, co píšu, to už funguje v nehmotné "verzi skutečnosti". Na tu hmotnější si ještě chvíli počkáme - a také nebude taková, jak ji vidím dnes, protože se mezitím mnoho změní v povaze a kvalitě globálního podvědomí a vědomí.