O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Erien Azarin: Za nulovým bodem

Datum: 02.06.2011

Vložil: janko

Titulek: Re: Re: ...ach jo,...

Azarine, je mi jedno, že máte bobky z mých reakcí, patří vám to. Na druhé straně chápu, že s vaším chápáním logiky se spolu nedohodneme. To ale neznamená, že k některým nesmyslům z vašeho "pera" budu mlčet.
To, že nežijete v obou sférách, to vím také. dokonce ani nevíte, že duchovní sférou je naše vnímání a myšlení, které je stále přítomné v nás o okolo nás, dokud máme tělo. A po smrti se vaše zkušenosti a vědomosti roztřídí opět do fraktálů, ze který se bude skládat další energetické dítě. Na to, abyste svou nehmotnou formu existence udržel "pohromadě" i po smrti - na to zatím zapomeňte. I k tomu musíte mít především CIT PRO MATEŘŠTINU, který vám chybí. Jinak byste se totiž nepletl ve shodě podmětu s přísudkem. Zatím to ještě netušíte, ale čeština je jedním z mála jazyků, které jsou citlivé na dodržení "dvojice". Dvojicí je vždy těleso a jeho pohyb (podmět=stav + sloveso=pohyb). Rozlišení, jestli ten pohyb dělá žena či muž, to jsou ty hlavní "dveře", které vedou ke zlepšení situace na Zemi. Z ocenění toho, co dělá žena a co muž - odtud pramení souboje o "moc", dnes převedenou do anonymních lidí, řídících pohyby zboží a myšlenek na zemi pomocí médií. Odtud máme "mužské" měkké "i" a rozvidlené "ženské" (= rodící) "y" . je to zakódováno i ve tvaru těch symbolů.
Přeju vám víc radosti z jazyka, kterým sdělujete své myšlenky. Ale tu radost si musíte zasloužit. Třeba tím, že příště rozeznáte, které slovo patří k ženskému "y" a které k mužskému "i".

..ale to je asi zbytečné vysvětlovat tomu, kdo nepochopil ani předložku "NE", která vždy překlápí význam slova do protisměru.
užijte si své poznatky a naučte se gramatiku, kvalitní myšlenky totiž můžete zapsat nekvalitním nástrojem pouze méně kvalitně. Čtenář není blbec, pozná to. To je prostá a zcela zákonitá zkušenost, snad i vaše.
A kecy o formě jsou zas o tomtéž. Forma odpovídá obsahu, který je sice prvotní, ale bez odpovídající formy vykazuje kvalitu obsahu přiměřeně, samotný obsah je méně kvalitní, protože je méně kvalitní i duchovní nástroj, kterým prostor zkoumáme. Možná už víte, že vjemy popisujeme jazykem citu, který bychom měli znát pořádně. A z historie si snad nastudujete, že jazykem citu je vždy mateřština.