O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Očistec

Datum: 31.08.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Re: recyklační mašina

Moc nerozumím. Duše je zdroj, nemůže dojít k přerušení spojení s ničím, protože to je definitivní smrt. Ducha ztratit můžeme, je to vnější obal, který tvoří vrstvy díky kterým prostupujeme úrovněmi jednotlivých vesmírů. Ale duše je podstatou všeho, je to prvotní energie vyvěrající z roviny nad klenbou, bez ní nemůžeme nijak existovat. Je to stejné jako by řeka mohla existovat bez pramene. Prostě to nejde. O tom je mimo jiné Květ života, protože oněch šest prstenů, které popisuje Sefer Jecira, je šest vlastností vedoucích k životu věčnému. Jejich sestavení je spojeno s naší existencí napříč všemi věky. Vyzáření květu života, tedy živoucího ducha je naším cestovním průkazem do další roviny bytí. Kdo má, tomu bude dáno a kdo ne, nemusí se o nic starat, protože vše už bylo zařízeno dávno před příchodem lidí. Nám je dáno jen projít cestou, na které je vše cokoliv pro život potřebujeme, ostatní už je pouze otázka volby. To co je popsáno v článku, nemá nic společného s reinkarnací, protože ani ta není tím co si o ní lidé myslí. Jenže na tuto pravdu je již pozdě. Nezbývá než následovat slova dávného mistra. Být tolerantní, soucitný a odpouštějící.