O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Elenin, Nibiru, vzestup a jak to všechno souvisí ...

Datum: 12.09.2011

Vložil: Radim M

Titulek: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Původně jsem na to nechtěl nijak reagovat, ale intuice hlásí, že bych měl, takže zde naposled přihodím něco málo k dobru.

Paradoxně zde nebudu kvitovat sdělené. Možná Vás to Luďku překvapí, ale intuice, rozum ani kritické pozorování současných dějů mi už delší dobu nekoreluje s Vašimi novinkami. Snad Vás tento můj výrok "neshodí ze židle". Přecejen jste mne nejednou označili za kolegu a logicky vzato bych měl s vámi "držet lajnu". Inu, jako vždy si jdu svou vlastní cestou...
Opravte mě, jestli se pletu, ale jakýkoliv děj proběhlý na vyšší úrovni, musí mít nějakou odezvu na úrovni hrubohmotné(o tom je ostatně i jedno staré hermetické heslo). Mělo by to platit i naopak. Píšu zde o tom proto, protože mimo vlastní představy všemožných zvěstovatelů, je skutečně velice těžké nějaké hodnověrné odezvy ve hmotě nalézt. A pokud jsou k mání, nabízí se k jejich vysvětlení mnohem méně kostrbaté hypotézy, okultní i vědecké.
Pokud kdokoliv dává vlastním vizím lesk za pomoci převzatých polopravd, byť v dobré víře, celé věci tím rozhodně nepřidá a nabízí se otázka, zda i on sám případně tak trochu neklame sám sebe.
Před půlrokem bych to asi takto nenapsal, ale po troše kritického hodnocení a po snaze nalézt prvotní zdroje všech možných senzačních tvrzení z oblasti esoterna, nic jiného napsat nelze.
Když to vezmu od počátku - na obsah mnohdy špatně přeložených nejstarších zdrojů se nabalilo neskutečné množství polopravd. Případné syntézy dělali v lepším případě lidé s intuicí a v tom horším lidé s fantazií. Pokud chyběl rozum, který by myšlenky zostřil, výsledek nikdy za moc nestál. Jistě všichni víte, že dobrý dům může vyrůst jedině na kvalitních základech. O přístavcích ani nemluvě. Nikomu neberu jeho vize, ale ať si každý sám zhodnotí, nakolik je ovlivněn a tvářen "zaručenými" vizemi jiných a nakolik čisté jsou ty jeho vlastní. Argumenty typu, je nás víc co to takto vnímá, také nelze brát jako zaručenou záruku pravdivosti. V rámci "morfogenetického pole" (kolektivního vědomí) jsme spojeni navzájem a právě proto platí známé: "vrána k vráně sedá". Zákon analogie funguje spolehlivě...Shodné načasování proklamovaných zpráv na úplňky, nóvy a geomagnetické bouře je také zajímavé. Příčina, nebo důsledek?

Další kapitolou samou pro sebe jsou pociťované "příznaky" dnešních dnů. V poslední době jsem měl vícero možností sledovat, jak málo stačí určitému druhu jedinců podráždit mysl a fantazii, aby "pocítili"...

Teď k samotnému Eleninu. Vy už svou pravdu máte, tak snad neuškodí, když dostane případný váhavý čtenář pro srovnání k dispozici i oficiální pohled vědy:

https://www.overstream.net/view.php?oid=mim6lvnvrzmh

Nesdílím názor onoho pána na nemožnost ovlivnění zemětřesení nebeskými tělesy a na zaručenou neexistenci čehokoliv co by mohlo připomínat Nibiru, ale jinak se pod jeho tvrzení s klidným svědomím podepíšu.

Zmíním zde jedno zajímavé tvrzení Rudolfa Steinera. Je tradičně založeno na hodně abstraktních úvahách a širých souvislostech v analogii s pochody v člověku, ale myslím, že ho zde bude zahodno uvést. Komety jsou dle jeho slov to, co dává člověku z vesmíru svobodu:

..."Vidíte, ctihodná paní Luna a vznešený pán Slunce sedí na svých trůnech a chtějí mít všechno odměřené, protože pro svobodu v univerzu, ve vesmíru, nemají žádný smysl. I to je samozřejmě třeba. Ale komety, to jsou ti hrdinové svobody v univerzu; proto také v sobě mají onu látku, která v člověku také souvisí s činností, se svobodnou činností, s libovůlí, s volní činností. A tak můžeme říci: Jestliže pohlédneme ke Slunci, pak v něm máme to, co v našem nitru hraje vždy rovnoměrné rytmické hry, srdce a dýchání. Jestliže pohlédneme ke kometě, tak bychom vlastně měli pokaždé, když se nějaká kometa objeví, složit báseň o svobodě, protože to souvisí s naší svobodou!"...
------------------------------------------------------------------

Nezbývá než se rozloučit a popřát hodně skutečného zdaru na cestě. Svou trochu do mlýna jsem přihodil a nyní se naše cesty rozcházejí. I kdyby se všechna Vaše tvrzení ukázala jako lživá, jsem rád, že nás osud svého času svedl dohromady. Díky Vám jsem se dostal k zajímavým zdrojům, které bych jinak nejspíše minul. A co vidím jako nejdůležitější, nabídli jste ve zdejším duchovním rybníčku o dost jiný a v mnohém řekl bych "zdravější", úhel pohledu na duchovno. Svých pár článků, kterými jsem na Rahuntě přispěl, jsem dával dohromady v dobré víře, že to někomu pomůže, anebo jej alespoň inspiruje k vlastnímu bádání, které je vždy tím nejcenějším. Rozhodně tak nelituji "promarněného" času.
Z provokací všeho druhu, které se v reakci na články tohoto webu za celou dobu vyskytly, si nedělejte těžkou hlavu. Viděno z širší perspektivy - všechno zlé je k něčemu dobré a pokud to otočíme, také nebudeme daleko od pravdy. Osobně se ztotožňuji s tvrzením, že každé zlo je jen vyvíjející se dobro...

RM