O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Elenin, Nibiru, vzestup a jak to všechno souvisí ...

Datum: 12.09.2011

Vložil: LK pro Radima

Titulek: Re: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Nejprve zdravím, už jsem myslel že jste se "utopil" v záplavě učení (úsměv) a hned na začátku musím říci, že jste mne Radime překvapil svou představou, že byste musel držet tzv. "lajnu" v tom co si myslet či nemyslet!!! Je vidět, že jsme spolu málo hovořili na dané téma, formách a metodách kritiky a analýzy. Víte snad, že beru každého do diskuse, kdo má co říci a říká formou skutečné argumentace. Vždy se podívám na danou věc z pohledu: "co mi to má říci?" Takže ač pro vás zcela z opodstatněného důvodu se naše cesty rozchází (nikdy nešli pospolu :-) ), přeji vám vše co se dá přát mladému fyzicky, duchovně zralému příteli, za kterého jsem vás považoval a pokud dovolíte považovat budu....

Víme oba, že vás jako každého hledajícího přepadla skepse a osobní pesimismus v duchovních disciplínách nejen k nim, ale především k jejím rádoby autoritám. Rozumím tomu, protože jsme jen lidé a stejně tak jako naše děti, příjde čas, kdy přestanou vzhlížet k otci nebo matce, jako absolutní autoritě a začnou hledat jiné vzory...
Víte sám, že některé info nesmíte pustit do éteru, ani kdyby vás rožnili k vašemu dobru a k vašemu dalšímu vývoji. Uvedu příklad, který vy pochopíte. Řekl jsem vám kdo asi jste...!!! Vím to naprosto přesně, ale řekl jsem že asi. Neřekl jsem že s mnohým v RK jsem nejen nesouhlasil, ale moje info je zcela zásadně odlišné od toho co jste napsal kdysi. Moje informace coby vzpomínky zakladatele tohoto učení jsou zcela odlišné od toho co se o něm psalo, ale je to podstatné???!!! V každém případě to co jste kdysi napsal Vy a já v tomto životě četl, mi pomohlo vidět více barevněji, reliéfněji, plastičtěji než co mi dávala formulová magie a mystika skoro po dle šablony "starých" mistrů". Každý správný hledající si vytáhne pro sebe to podstatné a jde dál. Já si vytáhnul svůj zlatý nuget a šel dál. Někdo jiný komu to doporučuji, řekne co my to dává za paskvil. Buď tam nehledal ten svůj nuget a nebo tam pro něj ještě nebyl....

Zopakujme si co je hlavním mottem Rahunty a co vlastně Rahunta je. Motto si najdete v úvodu nebudu již opakovat, ale na začatku to bylo vyvracení evidentních bludů do doby než bylo dostatek vlastního materiálu ke studiu v celé hloubce práce s Vědomím. Pak přišlo období nastiňování možnosti použití jak kvantity, tak kvality v ruku v ruce pro Mikrokosmos i pro Makrokosmos (podle vás jak dole, tak nahoře). Pokud byste Radime absolvoval poctivě práci na svých úrovních Vědomí, měl byste žádné pochybnosti o metodě, ale i formách prace :-). To že byste pochyboval o mne jako o autoritě, je ok.... ale pokud byste dosáhl spojení s Kosmickým Vědomím a dosáhl stavu (NKS), tak byste měl jasno ve všem. Můj cíl byl u vás a nejen u vás ukázat cestu a ne jí zametat a předkládat hotové věci k převzetí, ale to jsme si mnohokrát řekli....!!!
Takže hledejte a naleznete, jen nezůstávejte uprostřed cesty stát a nezacyklujte se v pochybnostech a relativizaci jak v pojmech , tak v praxi osobní i té převzaté. Pokud někdo tvrdil, že něco dosáhl svým způsobem práce, taK JSEM NESKONČIL DO DOBY NEŽ JSEM TOHO NEDOSÁHL STEJNĚ!!! Pak jsem však zkoumal, co jsem vlastně dosáhl, zda to co jsem dosáhl není zcela něco jiného než autor si myslel(to je skutečná esoterní vědecká práce ... dosažitelnost, opakovatelnost, posloupnost, dodržení Zákonů Stvoření, vývoj, atd).

Pochybné zdroje .... a jejich přebírání.... víte že jsme měl a stále je mám u dotyčné paní, mám jí rád, ale vidím tam mnoho proti, přes mnohé pro.Selekoval jsem co zveřejnit a co ne, co opatřit vysvětlujícím textem, tam kde to obzvlášť křičel a vyčuhovalo, pomíjel jsem změnu a podle mne odklon od duchovní zakladatelky, protože i sama duchovní zakladatelka se v pozdějších dobách míjela s realitou(podle mne a mých informacích) Přesto jsem na ně nezanevřel a nezanevřu....a vím proč!!! Pokud pracujete s obrazy a duchovními diktáty, víte jak je to složité převést mentální vjemy do běžné řeči, protože zde jde především o asociační transfér, který je odvislý především od intelektuálního rozsahu daného jednotlivce. Takže když čtu zase jiný zdroj, který u nás občas jsme uvedli, překvapilo mne jak dobře tyto informace byly opracovány po stránce termínus technikus...!!! Jistě také tam nacházím vysvětlení , které spíše pochopí žena od plotny a se skutečností nemá nic společného,ale kolik je lidí, kterým tohle vysvětlení stačí a zapadá jim to do jejich pojetí světa? Pokud to není doslova pitomost na n-tou držím jazyk za zuby....!!! Jsem kvůli tomu manipulátor a nebo pokrytec?Záleží na kostře sděleného, to ostatní jejen omáčka, nad kterou se nakonec nejvíce diskutuje...!!!

Nyní si trochu rýpnu, ale znáte mne že to myslím dobře :-) :
Slunce je především životní energie a ta je projevem božského principu.... Už jste dosáhl Slunce, abyste mohl diskutovat o Božském .... (úsměv)

Dále Radime najděte si prosím u nás článek jak pracuje v IST ve zpracovávání myšlenek (příjem, distribuce, redistribuce), podle mne v tom trochu plavete ... jinak by bylo jasno podle jakého mechanizmu celý proces probíhá ž do 3D (to je přesně to zavádějící schéma s projektrorem v RK) je to o hodně složitější a hlavně je potřeba pochopit blokové zapojení Mysli v jednotlivých tělech (viz schéma fungování Mysli podle Pánů Mysli ---- jedny kritizované stránky kopírující činnost Tvůrců Křídel). Pokud nemám něco zvládnuto, neměl bych kritizovat a opouštět započaté, protože bude jen otevírat nové a nové zdroje info a nikdy nic nenaleznete trvale pro sebe. Na konci života budete jak vyprahlá poušť, kde nespadla žádná životodárná tekutina v podobě byť jen několika kapkách....

Radime mám vás rád a víte že vaše úspěchy považuji za osobní radost, vaše zapálenost a pracovitost se mi opravud líbí, proto vám budu držet palce, ať se naleznete ve všem co děláte nebo chtít budete. Přeji mnoho štěstí a někdy zase .....
LK