O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Elenin, Nibiru, vzestup a jak to všechno souvisí ...

Datum: 12.09.2011

Vložil: LK pro Radima

Titulek: Re: Jiný úhel pohledu na věc+rozloučení

Podíval jsem se na vaše uvedené video s vědcem NASA a jsem schopen ho usvědčit z vědomé lži!!! Argumentuje jednostranně a se zaměřením na méně znalé. Každá vysoká škola v USA ma vojenskou nebo zpravodajskou sekci, která je financovaná z oficiálních grantů, ale i neoficiálních fin. zdrojů (nadace, které jsou zástěrkou pro uvedené org.) a řídí se pravidly ochrany utajovaných skutečností. I u nás nebo na Slovensku je několik VŠ či Univerzit, které pracují pro tyto složky oficiálně i neoficiálně.Proto i své poznatky například z průzkumu vesmíru musí předložit nejprve svým chlebodárcům a pak teprve schválené zveřejnit (z důvodů národní bezpečnosti, pod které se schová tolik normálních věcí, jako například možná panika).

S kolegou Pavlem jsme schopni předvést právě ty oficiální, ale i amatérské videa z pozorování, kde tyto objekty jednoznačně jsou a lze se ptát dotyčného i kohokoliv jiného co je to za objekt a objekty, co vyvolalo obrovskou vlnu, která zničila jádro komety Elenin ( maska skutečného objektu )? Jak to, že po viditelném rozpadu malé komety, se objeví ve stejném místě jiný již přímo ozářený objekt podstatně většího charakteru, který se na videu odklání od původní dráhy a je nakonec vrácena do protisměru velkým obloukem? Jak to že tímto objektem se objeví další dva objekty lineárního charakteru, které letí paralelně dále směrem do Sluneční soustavy. atd., takže váhavý čtenář dostal do ruky video, které ho má správně naštvat a ne zklidnit lživou argumentací a pokud Radime jste na to skočil, jaká je vaše míra kritičnosti???!!!

Skepse a pesimismus obrušují ostrost Intelektu a podporují rozumářství a pokřivenost naší Mysli!!! Intelekt nabrušuje skutečná touha po poznání, víra jdoucí až k manifestaci, intuice, inspirace a přímé vedení Boží Prozřetelností, kterého dosáhneme opravdovým Světlem poznání a Láskou!!!
No nic asi to ještě zveřejníme (videa, fotky z videí)