O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Reakce na příspěvek "Janka" (článek Kryon - člověk)

Datum: 01.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: nebreč, doba proseb je pryč.

Nejhloupější otázka, na které se uvaří každý neumětel zazněla. Co bylo dříve, stvořené nebo Stvořitel. A malé dítě v mateřské školce nahlas křičí: stvořenééé! stvořenééééé! Drahý pane, každá teorie má svá slabá místa. Když Luděk mluví o nultém bodu, pro obeznámeného člověka to znamená, že současně mluví o bezčasovosti. Tím logicky vyvrací předmět úvahy na téma kdy. Pokud zvážíme Stvořitele jako absolutní stav potom se neptáme kdy, ale proč? Odpověď pak nalézáme právě uvnitř stvořeného, jako oooch, super!! Nebo ajajaj těsně vedle, vedle, nebo sakra!! naprosto mimo. Jak už zaznělo, existují různé variace stvořeného, bytosti které povstávají ze svatosti, a bytosti které povstávají z odpadu téhož, které se snaží ke své svatosti dopočítat, pomocí logaritmického pravítka. Člověk potřebuje prožitek oddělenosti, aby si nejen myšlenkově, ale tělesně osahal samotnou povahu utváření. Aby procítil puls energií ve svém těle a dokázal tyto energie ovládnout a propojit. Právě ono propojování v duchovním těle je pravou podstatou stvoření. Stejně tak je tomu u slov, kdy skrze rozklad podstaty zachytáváme představu nejzákladnějších rovin utváření a postupným spojováním a kombinací, vyváříme roviny které lze nazvat mnohoslovy, nebo mnohopísmeny, které formují a tvoří zcela nové vrstvy projevenosti. Leckdy žasnu, když se někdo s naprostou lehkovážností vzdá své svatosti, aby se sklonil před kalkulačkou, která se rozhodla popřít Stvořitele. Ale je to vaše volba pane Janko a jak daleko s ní dojdete zvažte sám.