O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (10.11.2011)

Datum: 11.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Poznámka

A ještě jedno doplnění. Každý skutečně duchovně vnímající člověk, který pronikl za pláštík vnějšího klamu ví, jaké kroky vedou k tomu, co prastaří mistři nazývají osvícení, a současní popisovači vzestupem. Konečně jsem snad někde zaznamenal termín nanebevzetí, což je dost velký průlom v dezinformacích, které se všude kolem šíří. V jakémsi rozhovoru se tajemný pisatel, Iluminát (Annunaki) vyjadřuje, že, těsně před koncem, tedy vzestupem, bude muset být řečena pravda. Ale už vůbec nemluví o důvodu jejího zdělení. Ten důvod je prostý a najdeme jej na cestě k osvícenosti. Protože tím prvním krokem, který je potřeba udělat je oboustranné odpuštění. Tedy nejen odpustit, ale současně si odpuštění vyžádat. Protože teprve když k němu dojde, jsem vyvázán z karmického kruhu a vstupuji do zóny svobodné volby. O této skutečnosti se nikde nedočtete ani slovo. Pouze v Evangeliích a dávných slovech opravdového mistra Ježíše. Marně jsem čekal, kdy se někdo o těchto zásadních otázkách začne bavit a veřejně sdělí lidem tyto neoddiskutovatelné pravdy. Jenže jako naschvál jakoby o tom nikdo nevěděl. A tak zatímco Annunaki a Ilumináti si připravují půdu pro očištění od špíny kterou ty po tisíce let páchali, všichni ostatní si zvesela vibrují do pekel. Chtěl jsem aby tato slova zazněla poprvé právě tady a proto jsem je i napsal.