O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (11.11.2011)

Datum: 11.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: Re: Re: ...chápu

Tak ti děkuji za důvěru a pokusím se myšlenku doplnit. Je přirozená snaha lidský vzestup ovlivnit skrze tělesné vnímání. To jsou všechny formy projevenosti procházející našimi smysly, ať už jako zvuk, obraz, nebo dokonce hmatatelná skutečnost. Celkem přirozeně tu platí, že pokud chceme rozpoznat pravdu, je dobré hledat zdroj, tedy příčinu naší vlastní proměny. Znamená to informace pramenící ze zdroje, na který se napojujeme skrze sebe sama, nebo jakýkoliv nulový bod, vedoucí ke zdroji. Ať už je to náš vlastní nebo střed Gaji, nebo nulový bod všech nulových bodů. Snaha prezentovat příchod spasitele je zjevnou snahou předvést lidem šarádu, která má lidem vnutit vnější pomoc a tedy stvořit dluh vůči entitě, která si lidstvo tímto hloupým trikem zaváže, aniž by cokoliv vykonala, protože vše se děje samo od sebe na základě plánu Stvořitele, o které docela jasně hovoří i Ježíš. Tedy podívejte se na nebeské ptactvo, které o nic neusiluje a přesto se mu dostává všeho co je k životu potřeba. Stejně tak i každý člověk získá to co potřebuje, pokud se obrátí na skutečný zdroj života, a nikoliv na Annunackou šarádu s příchodem spasitele. Myslel jsem, že lidé jsou chytřejší, ale asi to nebude tak úplně pravda.