O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (18.11.2011)

Datum: 19.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re: 18.11.

Přichází ten, jehož jméno je Svatý. V den který nikdo nečeká a v hodinu, která byla celé věky neurčena. Přichází, aby ukázal, že nám, které obdaroval vědomím, daroval i svobodnou volbu. Přichází všem ukázat, že člověk je ten, kdo stvořil čas a svět, ve kterém žijeme. Jsou to lidé kdo je otrokem i otrokářem, obětí i vrahem, láskou i nenávistí. Ne nějaké kosmické síly, které ve svém důsledku představují jen přirozené zákonitosti, ale lidská vůle. Právě ona vede tam, kam se člověk dívá. Mnozí zažijí hluboké zklamání nad vlastním chování až uvidí, čím jsou v tuto hodinu a ještě hlubší zármutek prožijí, až spatří sebe sama ve své velikosti, protože poznají jak jeden křivý kámen zbortil mocný chrám. Ježíš pravil, zbořte tento chrám a ve třech dnech zbuduji nový. Protože každá cihla v něm byla pevná a ryzí. Z čeho ale bude stavět člověk, který každým darem opovrhuje a používá jej jen aby získal majetek, moc a slávu. Vždyť Duch potřebuje čistou sílu Duše, aby se stal pevným a živoucím paprskem věčného světla. Potřebuje sílu, kterou po všechny věky ovládal a bude ovládat Stvořitel, protože z jeho slov a jeho zákonů ona síla vyzařuje. Lidé, tak málo víte a vaše slova nevedou k slávě kterou hledáte. Zvažte že vůle není zákon, ale více než to, protože zákon je pouhým projevem vůle. Jak by potom mohla být jakákoliv pravda více než Stvořitel, který tvoří svět sebe sama. Je to jen obraz, ke kterému vědomí může dojít, pokud hledí na záblesk světa přítomného okamžiku.