O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Zvukové vibrace Vzestupu - Mistr Buddha

Datum: 20.11.2015

Vložil: hovno

Titulek: pytomost

je to kravinaPosílám nejhlubší lásku všem duším na Zemi. Ctím Vás jako jednotlivce i jako spojenou duši lidstva, žijícího na Matce Zemi. V této době jsem v klidu a vysílám z mé duše krásné a harmonické zvuky, a nechávám je pronikat Zemí a energiemi vesmíru Stvořitele. Moje zvukové vibrace v nich udržují velkou podporu a lásku, a také všechny rady, které budete v této době potřebovat. Nechte se vykoupat ve zvuku mých vibrací a léčte a povznášejte své energie na vyšší rychlost světla. Přeji si, abyste věděli, že mnozí z vás můžete přijít a připojit se ke mně ve spánku či v meditaci, abyste se sjednotili s energiemi, které představuji a které vám předávám z těch rychlejších vibrací světla Stvořitele. Společně se můžeme radovat a pobýt v krásných zvucích Stvořitele. Prostě mně požádejte, abych přišel a propojil se s vašimi energiemi, a požádejte mně, abych vás vzal do mého ašramu, abyste se tam mohli vykoupat ve zvukových vibracích vzestupu.

Zvuk je v této době velmi důležitý, jak se přibližujeme k vyvrcholení energetických změn. Samozřejmě, že energie vaší bytosti, energie Země a dokonce i energie mé bytosti se proměňují, a to bude pokračovat a vyvrcholí to v průběhu celého roku 2012 a dále, což učiní z této doby velmi zvláštní období na Zemi. Jak to bývá u oslav, je tam často hudba aby pozvedla ducha, aby sjednocovala energie a aby vytvořila atmosféru vzrušení. Zvukové vibrace, které předávám, jsou slavnostmi hudby, které nejen zvýší proces vašeho duchovního růstu, ale umožní, abyste se napojili na novou moudrost a aby jste ji v sobě ukotvili. V tomto okamžiku má každá zvuková vibrace v procesu vzestupu celého lidstva smysl a svůj účel. Cílem zvukových vibrací je přinést bezpečnost Zemi, lidstvu a Matce Zemi, když Země prochází obdobím obrovských změn. Prosím, nechte se koupat v mých zvukových vibracích, ať je slyšíte nebo ne, nebo vibrace ovlivní vaše bytosti, povznášejíc duši. Můžete také zjistit, že si uvědomujete určité zvukové vibrace, které můžete použít na podporu svého vzestupu. Mohou být pro váš osobní růst anebo pomáhat vaší rodině, v oblasti kde žijete nebo v jiné zemi, ke které cítíte náklonnost. Ve zvukových vibracích vzestupu, které vám nyní zprostředkovávám, existují skvělé možnosti a mnoho potenciálu léčení.

V této době je důležité, abyste pokračovali v udržování nebo zvyšování vašich energetických vibrací, abyste ukotvili pozitivní milující energie do vašeho bytí, aury a mysli, a abyste pokračovali v prohlubování vašeho spojení se Stvořitelem. Je úžasné meditovat, následovat moudrost svých průvodců a duše, stejně jako vědomě vytvářet nová spojení se Stvořitelem, ale mám pocit, že je nutné lehce zvyšovat své energetické vibrace, což bude podporovat rozšiřování vaší duše, k čemu v současné době dochází. Uvědomte si mnoho malých věcí, nebo aktivit, které mohou zvýšit vaši energetickou vibrací, jako je zvuk, mantry, krystaly, pozitivní afirmace na zdi, vibrace knih nebo svatých slov, posvátné a povznášející vůně, příroda, květiny, vhodné barvy které udržují krásné vibrace, obrázek, který rozezpívá vaše srdce. To neznamená zaměřit se na materiál, ale uvést váš materiální život do kompatibilní vibrace s vaší vlastní energií. Když máte v úmyslu zvýšit vibrace vaší reality, Stvořitel ukotví do vašeho bytí a vaší reality mnoho nových energií, a přivede vám lidi a zážitky, které pomohou a které podpoří vaši zkušenost s novými vibracemi.

Přál bych si, abyste naplnili svůj život krásou, to bude podporovat rozkvět vaší duše, ale také vás upozorní na nutnost soustředit se na svoji duchovní cestu, a zvýší vaši energetickou vibraci. Jsem si vědom toho, že mnozí z vás už toho dosahují, ale chci, abyste si toho byli vědomi a byli si také vědomi vibrací, které máte kolem sebe, barev, ve kterých žijete, s vědomím, že se velmi měníte, a že je v tomto okamžiku nutno provést drobné úpravy na podporu svého růstu. To je také čas zbavit se toho, co již není potřeba, ať již to jsou myšlenky, hmotné věci, situace, zážitky, pocity a zvyklosti. Je čas propojit se se svou duší a naslouchat jí, což duši umožní, aby vás vedla ve vaší realitě. V podstatě vám pomáhám v tom, aby vaše duše souzněla se všemi aspekty vašeho života, reality a duchovní cesty. Doporučuji vám, abyste naplnili svůj život vibracemi posvátných zvuků, i kdyby to měl být zvuk jména vaší duše nebo energie, zaznamenejte a přehrávejte to pro sebe, nebo zpívejte nahlas každý den, protože to bude udržovat vysoké vibrace, ve kterých můžete lehce změnit svou energii.

Je nutné se propojit s barvou, která pomůže Vašemu procesu vzestupu, a když to uděláte, spojí se se všemi vibracemi této barvy existujícími v energii Stvořitele a vesmíru a přitáhne je do vašeho bytí, čímž budou vytvořena ta správná propojení. Sedněte si do meditace anebo se jen klidně posaďte a požádejte svoji duši aby vás vedla a dohlédla na vás. Požádejte, abyste si dověděli, jaká je barva vašeho vzestupu. Uvědomte si, že jedna barva má mnoho různých barev a odstínů, takže nebuďte překvapeni, pokud uvidíte více než jednu barvu. Poté, co získáte tuto informaci, požádejte o všechny příslušné vibrace spojené s touto barvou světla, aby proudily do vaší bytosti.

Představte si, že barva vámi proudí jako světelný sloup, a seďte a přijímejte ji. Budete přitahovat všechna propojení, moudrost a porozumění napojené na tuto barvu, a prosím, vězte, že všechno je správné a je to řízeno vaší duší. Vyzkoušejte a praktikujte tuto zkušenost tak dlouho, dokud budete cítit, že je to vhodné. Je to nástroj, který může být použit k udržení vysoké vibrace tím, že vyvolá barvu, kterou jste přijali jako barvu svého vzestupu, barvu, která obsahuje všechny vibrace, které jsou potřebné k podpoře vašeho růstu. Můžete se také fyzicky obklopit touto barvou, abyste podpořili rozvoj vaší duše.

Prostě jsem vám teď chtěl připomenout některé věcí, které můžou zlepšit a udržet vysoké vibrace světla a uvědomění ve vaší bytosti. Chtěl jsem, abyste si byli vědomi své přeměny energie a že ve vaší realitě může být mnoho energií, které již nejsou potřebné, anebo že zadržujete své staré energie. Poslední důvod, proč se s vámi dnes spojuji je, abyste si byli vědomi vibrací zvuků Vzestupu, které vyjadřuji a vysílám po celém světě. Čím více lidí se spojí s těmito zvukovými vibracemi, uzná, a přijme je, vyjadřuje je a prožívá, tím více budou vibrace kotveny do Země, a tak zajistí energie pro Zemi a umožní více osvícení. S ohledem na tuto skutečnost si Vám dovoluji navrhnout skutečný projev mé zvukové vibrace vzestupu, abyste se všichni mohli koupat v jejich posvátných energiích a v jejich vědomí. Každý z vás má schopnost propojit se s různými aspekty zvukových vibrací, a tak se chci zeptat, jestli mě poctíte tím, že se spojíte s mou energii, a prosím, abyste se koupali v mých zvukových vibracích vzestupu.

Díky tomuto spojení můžete požádat, abyste byli informováni o zvukových vibracích, které můžete vyjádřit. Byl bych velmi poctěn, kdybyste mohli tento zvuk zaznamenat a poslat jej Natalii. Požádal jsem Natalii, aby vše umístila na svých internetových stránkách. Jak se zapojí více a více lidí, budeme mít mnoho zvukových vibrací, které si můžete poslechnout, a získáme jednotlivé části mých zvukových vibrací vzestupu, což umožní, aby se tyto skutečně projevily a mohli je všichni využívat. Je u mne neobvyklé, abych toto žádal, ale já opravdu vidím přínos, který bude dobrý pro každého a vidím, jak lze každý zvuk přehrávat za účelem zvýšení vibrací lidstva a Země. To je poslání: pomáhat procesu vzestupu všech a udržovat vysoké vibrace v této době na Zemi.

Jsem Vám všem nablízku, vedu vás a miluji vás bezpodmínečně.

Více zde: https://www.rahunta.cz/news/zvukove-vibrace-vzestupu-mistr-buddha/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz