O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: "Archanděl Uriel – Slavte své neúspěchy" - To jako vážně ?

Datum: 06.02.2012

Vložil: gap

Titulek: jo jo

To, že by nějaký skutečný (nikoliv zástupný) Archanděl / Archandělka nabádal/a k oslavě neúspěchů jakékoliv Bytosti je absurdní myšlenka.
Článek je naprosté nepochopení. Neúspěch neznamená otevřené dveře k novým lepším zítřkům, ale nezvládnutí dneška.

V dějinách Vesmíru se to už stalo mnohokrát. Řada vesmírných civilizací v touze po rychlém vývoji místo aby vyřešila své temné stránky, tak je odhodila. Ty je však po doběhnutí cyklu stáhly zpět a mnohem hlouběji, než kde civilizace byly před odhozením svých problémů. Nedělejte na individuální úrovni to samé.