O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: "Archanděl Uriel – Slavte své neúspěchy" - To jako vážně ?

Datum: 07.02.2012

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Jaaaj II

A ještě maličkost. Každý lidský život je výsledkem mnoha faktorů jak vnějších tak především vnitřních. Okolnosti života se dějí za účelem přirozeného růstu a mají vztah k našemu vnitřnímu bohatství nebo chudobě. Představa, že se věci dějí náhodně a jsou výsledkem pouhé pomýlenosti, by opravdu z úst Archanděla nemohla za žádných okolností zaznít. Natož aby nabádal k radosti nad tím, že jsme od započatého díla utekli ke korytu s pamlsky a na svou cestu a smysl pozemského života se z s odpuštěním vy..... Kdo chce pracovat s nejvyšší úrovní informačních zdrojů, musí k této úrovni svou snahou a praxí dojít. Musí si být vědom nejen samotných informací, ale především zdroje, odkud tyto přicházejí. Tedy vnímat jej skrze jeho pravou identitu a nikoliv skrze nadiktované jméno a kdo ví jaký nebeský úřad. Nejde už více a jasněji zdůraznit a zopakovat slova o konci epochy naplněné křivými svědectvími a lži vydávané za proroctví. Kdo si není vědom této souvislosti si nezaslouží ani lítost, protože žije ve vědomé pomýlenosti ze své vlastní lži. K probuzení takovému už asi pouze rána dubovou sukovicí do hlavy nepomůže, což je škoda, protože další rovina nápravy je boží soud, před kterým se nestačí na omluvu rozbrečet a pustit si enono do gatí. Ježíš jasně řekl že kdo nemá, ten ztratí i to co si myslí že získal.