O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Dopis pro Tebe (zasláno elektronickou poštou) - 2

Datum: 16.02.2012

Vložil: LK

Titulek: Re: cesta

Je to velice jednoduché :-). Pokud se spojíme s nejnižší formou "JÁ JSEM!", spojili jsme se již, zpřítomnili jsme se a především se sjednotili s vnitřním kristovstvím, protože jinak nelze než skrze Syna se dostat opravdu k Otci(viz" Já a Otec jedno jsme", říkal JN zvaný JK). Kdo se spojí sám se sebou, ten se miluje a tím miluje opravdovou Láskou Krista a Stvořitele Všeho.... podle mne jednoduché, jen to dosáhnout Vědomě, pak zjistíme, že podvědomě, to tak je od počátku počátků.... Tohle není moc dobré popisovat, protože jsou to jen slova, lepé je to prožít, opakovat a opakovat prožívání. Nikdy se toho dost nemůžete nasytit a nebo nedostat něco nového. Zjednoduším to (smích) je to Duchovní a Duševní orgazmus zároveň, protože se zde setkává postupně panna s jinochem a jejich vztah je poprvé dokonán v mystické svadbě.... a pak je to jako s ideální partnerkou a partnerem. Můžeme to zažívat vně i vnitřně. Ideálně je to s tzv. kosmickým manželem či manželkou a zároveň oba dva ve sjednocujícím aktu vně i vnitřně(duchovně). Howk... snad vám to bude stačit :-)