O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Meditační hudební okenko - 7 (Mystická svatba)

Datum: 14.06.2012

Vložil: LK pro paní Marii

Titulek: Re: Re: Re: Re: druhý příchod Krista v ženské podobě

Paní Marie, to že o sobě pochybujeme je zcela legitimní... v podstatě je jasné proč! Když vidíme= uznáme 3JT na jedné straně a 3JD na straně druhé nebo LD-IST-DT jako vnitřní souboj v rovině = sféře mentální části Mikrokosmu, do doby než zvítězí vyšší část, což je především LD a pak ještě v něm samotném vyšší část, která odpovídá přijetí Božího záměru do svého každodenního života. Teprve když dosáhneme tohoto modelu žití... jinoch... mladý muž = vyšší část LD je připravena k soužití s nevěstou = s nižší duší = to je v 3JT vyšší částí CET+ vyšší částí DT, které se integrují do vyššího astrálního těla a nižší část CET + 4 éterická těla MET se stávají skutečnými těly nového bytí(přechod = vzestup)... v 4. a 5. dimenzi...
Jakmile tedy Jinoch začne v být činný v Duši, přibližuje se to čemu říkáme mystická svadba a ta nám svým mystickým zážitkem... poznáním prožitku ukazuje kam směrujeme. Zažitkem prvotních prožitků vnitřního Krista, který je odleskem skutečného = Světového Krista, můžeme mít pocit sjednocení=identifikace s touto nejen energií, ale především kvalitou. Naše ještě plně nezkrocená Mysl to ihned interpretuje jako že jsme tím či oním... podle systému dosavadní víry. Proto je tolik Máří Magdalén, Kristů, Budhů a jiných. Vzpomínám si, že jsem byl s jedním kolegou.. kamarádem u jedné paní, která byla jasnovidná. Debatovali jsem o různých věcech a ona najednou říkala, že vedle nás stojí Mojžíš, kolega se hned upnul k tomu, že je to jeho Duch... musel jsem se smát, protože práve zažíval první okamžiky M.S. a tak v systému jeho víry to byla autorita hodná jeho zřetele, tak si to hned přisvojil. Přitpm šlo o Ducha, který jej "zasvěcoval " do této mystické úrovně a s tímto velikánem lidské historie neměl nic společného... njn.
Ta žena o které hovoříte, může mít klidně toto uvědomění= Vědomí úlohy Kristova úřadu, abych Vás uklidnil je jich zde docela hodně, kteří plní podpůrný úkol Kristova úřadu. Jen zde na české pláni jich je kolem 600, kteří jsou ti co byli i na Golgotě. Někdo plní a někdo neplní. Poznat kdo jste skutečně, je celkem dost těžké, protože při probuzeném vnitřním kristovství, máme pocit že jsme skutečným Kristem. Dá se to poznat až po dlouhém praktikování a spojením se s vnitřním Otcem, skrze kterého se nám pak promítnout všechny životy jak zde na Zemi, tak i na jiných místech Stvoření. Těch cca 600 má již dávno probuzené vnitřní Kristovství, aby byli vedeni k stanoveným úkolům ve svých životech. Každý z nich dostal "zprávu" kdo jsou a jaký mají úkol, jen ne každý to správně pochopil...!!! Dnes mnozí, kteří se tzv. probouzí se stávají ve svých očích spasiteli a proroky... jen si nějak neuvědomují, že je to především spasitelství směrem k sobě. Oni jsou zachraňování, sami před sebou....!!! Je to celé velice těžké, protože se zneužívái z druhé strany výše uvedený fakt. Kdokoliv z těch 600 povolaných, když něco řekne, je zpravidla dohenostováno a mnoho nemou veřejně hovořit či předávat. Nelze oficiálně vystoupit s tím, že jsem pracovníkem Kristova úřadu. Každý z nich musí pracovat v podstatě skrytě a obezřetně. Blíží se doba rozpoznání těchto pracovníků Krista i vnějšně.