O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Archanděl Michael – Síť vědomí 2012

Datum: 02.05.2012

Vložil: LK

Titulek: Centrum všech Center

Nyní už mohu říci, to co bylo a nemohlo být projevené... jen v náznacích. Na Vyšehradě je na průsečíku čtyř soch místo, kde je něco jako Nulový bod nad kterým lze nejen spatřit, ale především spojit se s KRISTEM.Toto místo je spojeno s energií Sedmi světových Center duchovní energie sedmi AA. Ono je jich 12, ale hlavních je sedm!Toto centrum je jedním ze sedmi. Tedy můžete se zde spojit i se všemi AA. Stejně tak lze se spojit s dalšími 12-ti centry po celé planetě Zemi.Stejně tak se lze spojit s Centry tří Matek přímo v Praze i s energií v počátečních stavech pěti tvořivých.Pokud jste studovali to co jsme zde uváděli, můžete si rozložit tzv. KVĚT ŽIVOTA a najdete všechny centra jak v ČECHÁCH, tak po celé Zemi. Můžete se spojit s tímto CENTREM na VYŠEHRADĚ přenosem Vědomí do tohoto místa, ale je dobré si to zkusit přímo na místě...Je to zkušenost k nezaplacení... pokud bude vám někdo říkat ty různé plky o chrámu nad Vyšehradem, neposlouchejte ho, přesvědčte se sami co tam je a jak to vypadá. Zážitek spojený s přítomnosti Světového Krista jsou nepopsatelné a můžete takto zrychlit svůj osobní vzestup na maximální rychlost. Toto MÍSTO má v sobě kvalitu všech ostatních CENTER.