O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: BlogSurfing 21 (Odhalenie antikrista)

Datum: 23.05.2012

Vložil: Oto Hadonos

Titulek: Re: Re: 13, vhľad

Maličkosť k tomu Petrovi: * Biblia
* Matúš
* 16. Kapitola, 22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať! 23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské. .........

Chceš aby som bol Satanom? To mi nevonia!