O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: BlogSurfing 21 (Odhalenie antikrista)

Datum: 24.05.2012

Vložil: LK pro Ota

Titulek: Re: Re: Re: 13, vhľad

Tento výklad a slova JN bych neviděl jako skutečná... nemyslím, necítím, že to takto řekl a hlavně že to tak mělo být pochopeno. Satan je především STRACH v nás, díky němu jsme schopni udělat mnohé proti Zákonům ve Stvoření....Strach vychází z nevědomosti.... nevědomost vychází z nelásky. Co je vlastně láska? To co považujeme za dílčí náklonnost k dětem, rodičům, partnerům nebo snad k majetku, věcem, modlám... či co?! Láska je především Všudypřítomnost, Bezvýhradnost, Absolutní přijetí Stvořeného. Toto PŘIJETÍ je ta VŠUDYPŘÍTOMNOST, VŠEVĚDOUCNOST A VŠELÁSKA. Nic více a nic méně!!! Petrova úloha byla jasná, jen náboženští vykladači komolí jeho roli, stejně tak i jiných průvodců 13-tého. Když jsem napsal: Buď Petrem této doby, pojmenuj pokud to cítíš a především z Boží Vůle víš kdo je Ten Onen. Je jeden a přišel opravdu v noci nepozorován... je zde jen se neprojevil.... nepřišla ještě jeho hodina, přesto koná tiše svou přítomností v Synu Člověka. To co jsi psal v původním článku o Kristovi v nás, je Pravda i Lež... je potřeba POCHOPIT co je PRAVDOU a co NEPRAVDOU, jinak bude stále jen zmatek. Vnitřní Kristus je Duše Ducha, kdo nepozná, nespojí se, nezpřítomní se a neztotožní se s touto Duší Ducha, Nerozvine Vědomí Duše Ducha (V-ŽD nebo V-KT) nikdy nepozná sebe jako syna svého OTCE neboli svého Ducha v Duchu, neboli BD a V-BD. Tím nikdy nezažije plnost Boží Přítomnosti... tohle jsou základní otázky a odpovědi. To že zde na Zemi je již Kristus tzv. Světový, někteří tušíme, jen stále si to nechceme připustit, že jej známe... nikdo z nás nechce být tím Petrem, který ve své víře byl dobrým Zvěstovatelem Boží Pravdy: "Ty jsi Syn Živého Boha.... není potřeba opakovat různá vyjádření toho co měl říci... kdo má tu možnost, tak se podívá. Ty jsi se pasoval na zvěstovatele Pravdy, tak pokud jsi k tomu povolán, tak přijmi svou roli bez VÝHRAD a neodkazuj na Satana = vlastní strach. Mohl bych ti říci co je OTO kabalisticky, ale pokud jsi Zvěstovatel, tak to budeš vědět a nebudeš takto naznačovat podle mne nesmysly!!!Nechci tě OTO dehonestovat, jen ti říkám MLUV PRAVDU, CTI PRAVDU,MILUJ PRAVDU a ŽÍJ PRAVDU... aby nedošlo k mutacím nepochopení, říkám ŽIJ v DUCHU (V-3JD a 3JD) a ne v Těle (V-3JT a 3JT)... tohle platí pro každého z nás, dokonce i pro zde inkarnovaného SK.