O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Detoxikace podle čínského pentagramu 4 (Prvek K o v – plíce a tlusté střevo)

Datum: 21.03.2013

Vložil: Peter Rímski

Titulek: sv Peter čierny Peter

Habemus Papam
Všimol som si na niektorých reakciách a komentároch nepochopenie odkazov našich vizionárov a prorokov o čiernom a poslednom pápežovi !
Rozhodol som sa, upozorniť na to, že výsmech prorokom je neopodstatnený!
Možno by pre týchto skeptikov bolo dobré viac vnímať a nie myslieť, pretože rozum nás akosi vždy oklame a vysvetlí že to, či ono ,je hlúposť ! :D
Ak však pôjdeme cestou vnímavou mali by sme zistiť ,že proroctvo sa NAPLNILO !
Prečo to hovorím?
Možno práve pretože, by sme si mali všímať niektorých skutočností a faktov. A až potom vykonať záver ! Takže je tento pápež čierny ? ANO JE !
Ako na to môžeme prísť ? Úplne jednoducho! Vizionári, vzhľadom k tomu ,že nevedeli presne pomenovať a niekedy zámerne skreslili a vraveli v obrazoch a podobenstvách!
Skúsme si niektoré pripomenúť !
M. Nostradámus: Iba v krátkosti. Človek na púšti, zdvihne kameň a dohovorí sa s človekom na kraji púšte! Ten „kameň“ dnes voláme mobilný telefón! Mal pravdu ? Ja neviem!
Sibyla (kráľovná zo Sáby) : Iba krátko ! Keď myšlienka obletí zemeguľu mrknutím oka! Ako sa to dnes volá? Že by to bol internet? Ja neviem !
Alebo sú tí olovení vtáci, ktorých osedlá človek skutočne z olova ? Že by to bol iný materiál ? A sú to vtáci alebo lietadlá???
Takto môžeme pokračovať aj ďalej, ale to nie je podstatné . Venujeme sa teraz inej téme a to je čierny pápež!
Neviestka sediaca nad vodami na siedmych pahorkoch, ktorá smilní s vládcami tohto sveta si skutočne vybrala ! Veľmi presne a môžeme povedať zámerne , svojho „ ženícha“ !
Treba si uvedomiť že , ak sme v minulosti o niekom povedali , „to je červený“ v skutočnosti sme mali na mysli že nie farba pokožky je červená , ale že je to komunista! :D
Pozrime sa teda na Františka.
Ako prvý, biely pápež, ktorý bol zvolený z radov Jezuitov , u ktorých je známy čierny habit a sila vplyvu na Rímsku stolicu a mohli by sme povedať, až „nadradenosti bielemu pápežovi“! O jezuitoch je známe že ,najvyšším predstaviteľom rádu je generál, ktorý sa volí doživotne a sídli v Ríme a je taktiež nazývaný ČIERNY PÁPEŽ !
Aké ešte potrebujete dôkazy o konci času ? Veď Vatikán vám to jasne naznačil, alebo naozaj si myslíte že 13. 3. 2013 je náhoda? Veď o trinástke už predsa niečo viete,alebo nie?
Prečo nemá červené topánočky ale čierne?
Všimli ste si ako často sa spomína generál a Jezuiti ?
Že by to bola garda, ktorá robí poriadky?
Od tohto Františka sa dajú očakávať veľké ústupky a gestá, aby čo najviac ľudí udržal v nevedomosti a v strachu ! Ako vieme, že strach je tá najhoršia emócia ,s ktorou sa nechajú ľudia ľahko manipulovať a ovládať :D !
Viete ,že cirkev je založená na antíkristovskích pravidlách ?
Antikrist je ľudské EGO, kto je šéfom cirkvi?
Kto bude mať najväčšiu moc a slávu v posledných dňoch?
Manipulátor a Antikrist ?
Je len na nás, ako sa zachováme, či budeme v slepej viere, alebo sa rozhodneme hľadať a nachádzať pravdu , ktorá nás oslobodí ! Dovolím si navrhnúť buďme tí, ktorí začnú písať, Nostradamove nepopísané listy! :D Listy, novej doby, v láske a porozumení že nie JA ale MY sme v skutočnosti JEDEN ! :D

Amen.
P.s. Evanjelium podľa Matúša
23
Pán o farizeoch a zákonníkoch.1 Vtedy hovoril Ježiš zá¬stupom a svojim učeníkom 2 a riekol: Na stolici Mojžišovej po¬sadili sa zákon¬níci a farize¬ovia; 3 tedy všet¬ko, čo by vám po¬vedali, aby ste za¬chovávali, za¬chovávaj¬te a čiňte, ale podľa ich skut¬kov nečiňte, lebo hovoria, ale nečinia
.
Inak povedané, učenie Ježišovo je správne, ale skutky, správanie a činy ,cirkvi sú špatné !
Chcem vás poprosiť, neodsudzujte ich, lebo preniesli učenie Ježiša až dodnes! A zato im patrí vďaka! :D


Zverejnil otty
"IHS" - "Pečať Spoločnosti Ježiša"

Bola vytvorená prvým jezuitským generálom Ignatiusom Loyolom. V podstate kdekoľvek sa táto insígnia nachádza, znamená to, že daný objekt je pod kontrolou a okultným vplyvom tzv. "čierneho pápeža", ktorý je zároveň slobodomurárom najvyššieho stupňa. Málokto však vie, že skratka "IHS" parafuje iniciály egyptskej pohanskej trojice "I-Isis (bohyňa-matka "Nebeská Kráľovná"), "H-Horus" (božské dieťa) a "S - Seb"(Otec).

Jezuiti boli v podstate aktéri celkom dvadsiatich piatich zasadnutí "Trentskej Rady" (1545 - 1563), pričom seba samých ustanovili do pozície poradcov európskych monarchov podporujúci absolutistický monarchický despotizmus prostredníctvom ktorého vyvolali tieto vojnové konflikty:

1) Holandskú revolúciu (1568 - 1648)

2) Tridsaťročnú vojnu (1618 - 1648)

3) Revolúciu puritánov (1644 - 1653)Takže zatiaľ čo dochádzalo k neustálemu sociálnemu oslabovaniu a utláčaniu mnohých národov, začal silnieť vplyv tzv. "Svätej inkvizície", ktorá bola silne podporovaná rádom "Rytierov Malty" (a neskôr "Škótskymi Obradnými Slobodomurármi), a to predovšetkým v období od roku 1540 - 1773.

"Rímski katolíci majú povinnosť zabíjať kacírov". Toto právo bolo vyhlásené, resp. uverejnené Svätým Tomášom (Aquinským) v jeho diele "Summa Theologica II-II, Q.11 A.3, 4 ako jeden z darov a nemenného práva cirkvi Rímskej. Vo vyššie uvedenom materiáli sa priamo píše:

"... oni (kacíri) si zaslúžia nielen odtrhnutie od Cirkvi procesom exkomunikácie, ale tiež by mali byť oddelení od sveta smrťou. Existuje oveľa viac dôvodov, aby kacíri ak sú odsúdení za kacírstvo, neboli len exkomunikovaní, ale dokonca odsúdení na smrť ... po prvej a druhej výzve, pokiaľ on (kacír) je napriek tomu tvrdohlavý. Cirkev, tým, že ho exkomunikuje a oddelí od Cirkvi, predloží ho svetskému súdu, ktorý ho odsúdi na smrť".

"Šľachta a ľud musí byť všetkými metódami presvedčení o viere, že spoločnosť je vedená osobitným riadením osudu a to podľa proroctva opáta Jachima. Toto znamená, že Cirkev, hoci bola mnohokrát pokorená pokusmi kacírov, musí byť znovu zrekonštruovaná do jej pôvodného lesku a žiary."

Ignatius Loyola, 1540 (Tajné pokyny jezuitov)"... pre liberálne inštitúcie a civilné náboženské slobody nie je väčšieho nepriateľa ako toto mazané bratstvo a je pravdou, že tak ako na jednej strane by sa mal mať človek na pozore, na strane druhej by mal byť každý hľadajúci dôkladne oboznámený s ich bohatou históriu a so všetkými tými praktikami prinášajúcimi výhody v mnohých smeroch .. ich krajina je Rím, ich panovník potom pápež a jej líder zákona – generál... Jezuiti sú povolaní, samou existenciou ich inštitúcie k zničeniu protestantizmu. Toto je jedným zo základných pilierov ich existencie."

Po prečítaní vyššie uvedených riadkov musí byť snáď každému rozumnému čitateľovi jasné o ako gigantický kult osobnosti muselo v prípade zakladajúcej osoby "Spoločnosti alebo Rádu Ježiša" ísť. To neberiem do úvahy ony neuveriteľne manipulatívne a slobodu obmedzujúce ustanovenia, ktoré ako vidno, sa nachádzali v pravidlách tohto poriadku v danej dobe vrátane totálnej apotheosy (zboštenia) Ignatia Loyolu. Myslím, že poznať tieto skutočnosti je veľmi poučné aj odstrašujúce a to z mnohých pohľadov.

V snahe zničiť protestantskú reformáciu prechádzali profesionálni jezuiti pätnásťročným špecifickým vzdelaním a potom po dobu tridsaťjeden rokov pôsobenia v ráde sa zaväzovali prísahou, známou ako "Štvrtý Sľub". Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že veľké množstvo jezuitov sa nedostalo na úroveň profesionálnych jezuitov a tak neboli nikdy uvedení do skutočného jadra tejto spoločnosti.

V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať na list legitímneho biskupa v Mexiku Juana de Palafox, ktorý v roku 1647 poslal pápežovi Inocentovi X., v ktorom sa okrem iného píše:

"Ale jezuiti úplne úmyselne sami seba zahaľujú do tmy, kam nie je zvonku možné preniknúť, a tento závoj nie pozdvihnutý ani pre mnohých z tých najoddanejších členov. Medzi jezuitmi je veľký počet tých, ktorí prešli tromi sľubmi, ale nie už štvrtým. Je teda dôležité zvážiť, či je vhodný takýto spôsob fungovania rádu so zreteľom na ozajstné princípy inštitucionálnej slobody."

Z praxe sa ukazuje, že "Štvrtý sľub" prijíma menej ako 2% jezuitov. Na túto tému reaguje M.F. Cusack vo svojom majstrovskom diele "Čierny pápež", ktoré bolo spísané v roku 1896:

"Jezuitovi nie je povolené podstúpiť finálny sľub (myslia sa tým oná extrémna prísaha Štvrtého Sľubu") a to do okamihu, než dosiahne vek 45 rokov. Dôsledkom toho je, že existuje extrémne málo jedincov, ktorí prešli týmto sľubom. ... To znamená, že celých 31 rokov sa nachádza v akejsi čakateľskej fáze pred finálnym sľubom a to z toho dôvodu, aby jezuita, ktorý vstúpil do rádu ako novic, v skorom veku dosiahol podstatne staršieho veku, než podstúpi finálny sľub. V tomto dlhom období bol v podstate otrokom vnútorného systému."
Rebel
Lidé se bojí těch, kdo znají sami sebe, mají z nich strach. Ti, kdo znají sami sebe, mají totiž určitou sílu, auru a přitažlivost, charisma, které může vytáhnout živé mladé lidi z vězení tradic...
Osvíceného člověka nelze zotročit, nelze ho uvěznit...
Každý génius, který ví něco o nitru člověka je odsouzen k tomu, aby vyčníval, aby se stal rušivou silou. Stádo nechce být vyrušováno, přestože je na tom bídně. Stádo si na tu bídu už zvyklo. A kdokoli, kdo na tom bídně není, vypadá jako vetřelec.
Osvícený člověk je ten největší cizinec na světě; zdá se, že nikomu nepatří. Neomezuje ho žádná komunita, žádná společnost, žádný národ.

:-)!:-)