O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: VÝZVA ZA ZASTAVENÍ POTRATŮ A CELONÁRODNÍ OBRÁCENÍ SE K BOHU.

Datum: 13.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Protože se k tomu nikdo nemá, budu asi muset pojem "hřích proti Duchu Svatému" přiblížit:

Jak známo, člověk má, kromě hmotného těla, taky složky nehmotné, které jsou, ve vzestupném pořadí, nefeš, ruach a nešama.Tyto čtyři složky odpovídají čtyřem živlům a čtyřem písmenům Tetragramatu. Proto říkáme, že "člověk je stvořen k obrazu Božímu". Jsou ale takoví kutilové, kteří v sobě tento obraz poškodí, a to uzavřením magického paktu. Což velice podrobně popisuje Bardon. Takový skutek nelze spáchat nevědomě a proto je ve svých důsledcích nenapravitelný ("hřích proti Duchu Svatému nebude odpuštěn).
Taková bytost je pak zavázána službou bytosti, s níž uzavřela pakt, i v dalších inkarnacích. Zabránit služebné bytosti v tom, aby se znovu inkarnovala, nemůže být proto v žádném případě nazváno "hříchem proti Duchu svatému". V případě tzv. "Poselství Varování" je ve hře jedna velice nepěkná kolektivní reinkarnace. Znám jméno bytosti, která za tím stojí. To, které měla v době a v zemi, kde pakt vznikl, i to, které používají její uctívači dnes. Odkaz na ně je ve varování:
SYN NATÁ MUSÍ BÝT ODSTRANĚN!