O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Diskusní téma: Podivné události se dějí ..., aneb jak důležité je být připraven !

Datum: 11.03.2015

Vložil: Guyver

Titulek: Kdyby sestra Bostlivá věděla za KTERÉ božstvo opravdu jedná,

tak by utekla, ječíc hrůzou a děsem. Falešné vize, zvané "Poselství Varování" nepocházejí ani od Boha Otce, ani od Ježíše, ani od Panny Marie a jejich autor se mnohokrát proflákl. Tato věta je naprostá pitomost:

Řeknou, že Ježíš Kristus, Syn člověka, se dá brzy poznat světu. Že přijde v těle. Že bude chodit mezi svým lidem a že je pozvedne v Poslední den. Nebude možné, aby se to stalo, protože můj Syn, jenž poprvé přišel v těle svým zrozením, při svém Druhém příchodu v těle nikdy nepřijde.
(https://www.varovani.org/html2/1222.html)

Kontrolní otázka:
Jestlipak víme proč je tato věta pitomost?