O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (19.3.2012)

19.03.2012 21:01

19.3.2012 - V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii Mandala sú vložené nové nádherné kusy. Dnes večer o 20.00h bude ďalšia časť relácie Majky Rob na Rádiu Sázava - klik tu pre online vysielanie.

 

 

19.3.2012 13 AKBAL TRANSFORMACE TEMNOTY MODROU KOSMICKOU NOCÍ

 

3

 

Vlna OPICE vnáší do hry s ČASEM lehkost a bezstarostnost.OPICE zkontroluje váš smysl pro humor.Vězte,že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Spolutvůrci lepšího zítřka jsou pouze ti, kteří přijmou každé řízení osudu v pohodě, často vtipným způsobem. Podívejte se na dopad Vlny z té veselé stránky a okamžitě zjistíte, proč jste za posledních TŘINÁCT dnů Vlny měli nasbírat smutné zkušenosti. Poslouchejte volání toho, co je zábavné ve SVĚTĚ, a co vlastně skrývá Vlna OPICE. Možná, až příliš zbytečně vážně berete svůj život. Uvědomte si, že jste Božským dítětem, které jako každé jiné děcko, prahne po smíchu a zábavě. Váš SOUCIT se VŠÍM - CO JE, tak přijde do rezonance se VŠÍM - CO JE. Vlna OPICE to učiní důkladně a pokud bude třeba, stáhne vás až ke dni stvoření všeho života na Zemi.

 

DNES JE DOBRÝ DEN NA ROZJÍMÁNÍ S HVĚZDNÝM PROSTOREM ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

 

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, KDE NIC NEEXISTUJE ALE TAM SE VÁŽNĚ SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL – NOC, TO JE LŮNO TVOŘENÍ….A V TÉ PRÁZDNOTĚ SE RODÍ NOVÁ ŘEŠENÍ I UMĚLECKÁ INSIPRACE…..A TO ZAHÁNÍ POCHYBY, NEJISTOTU I STRACH Z NEBEZPEČÍ

 

Pokud překonáme hrdost a otevřeme se volnému toku emocí, zlomíme hranice naší nouze hmotné i duchovní. Dnes se učíme bez rozpaků brát a dávat.Tak transformujeme všechny stíny na Světlo, všechny životní útrapy nám vytváří nejlepší podmínky pro duchovní růst.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Buďte ochotni podstoupit test. Jak byste charakterizovali sami sebe? Obejměte duchovním okem všechny negativní procesy a spusťte se až na samé dno, abyste viděli dary, které v sobě nosíte.


Sny, přání…..


Dny nesené MODROU OPICÍ odhalí velmi iracionální obrazy. První ze všeho odhalí svět strachu, vyplívající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud se lidské Vědomí zaměřuje pouze na fyzické věci, Energie NOCI bude mít co dělat, aby skoncovala s těmito dary. Dny MODRÉ OPICE se proto mohou projevit pocitem bezmoci, malichernosti, ale také silnou frustrací a pocitem nesmyslnosti.

 

Pokud člověk najde cestu do Vnitřního světa, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulzy, nabídnou skvělé nápady, pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží, nedostatků a strachu na všech úrovních Bytí.

 

MODRÁ NOC podporuje lidské úsilí v rozšíření Vědomí a vyprovází ze všech fyzických omezení. V této Pečeti se skrývá magická síla umožňující přístup k dosud neznámému potenciálu. Dny MODRÉ NOCI jsou pravdivou skříňkou s pokladem, kterou nám posílá Božský Zdroj. Ale jen ten, kdo se řídí intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, si může sáhnout na kosmické bohatství, a s jeho pomocí odstranit všechny pozemské nedostatky.

 

13. KOSMICKÝ TÓN TRANSFORMACE SÍLY POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCTKA se dotýká rukama neviditelných sil,které jsou zodpovědné za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše,co oponuje změně, co je necitlivé,co vypadlo s pod kontroly. TŘINÁCTKA může začít cosi, co dramatickým způsobem změní náš život. Vězte, že se opíráte o tu Nejčistší Energii Universa, o novou sebe -identifikaci, pomáhající rozjasnit vaše Vědomí a otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA nás volá, abychom se připojili k zlepšení vyšších vzorců našeho esenciálního JÁ a realizaci našeho Světelného Těla. Přemýšlejte o jaký pohyb se jedná z hlediska vaší důvěry lidem a přirozeným životním procesům. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem.


TŘINÁCTKA má sílu přesouvat úroveň i změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy a nové příležitosti. Staňte se nebeským Poutníkem!Buďte otevření a flexibilní. Dovolte neúspěšným situacím stát se vaším dynamickým spojencem!

 

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI

KTEROU NAVRHUJE POHYB UNIVERSA 

POD VAŠÍM VEDENÍM

 

V Tónu TŘINÁCTÉM se hemží Energie, jejíž podstata je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by se nic nového nemohlo vytvořit.

 

Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu „12“ – což znamenalo, že jste se mohli točit jedině v kole, i když jste dělali všechno rychle a správně, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Léčba „13“ se velmi často nazývá Božským faktorem. Jiné školy mluví o 13 jako o LÉČBĚ OSUDU.

 

Dny s Tónem TŘINÁCT jsou tak přetíženy svým obsahem, který ale umožňuje přeměnu energie, a tak se mohou člověku zdát zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, rozladění, ale také pocit něčeho NOVÉHO – co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že v Tónu TŘINÁCTÉM je obsažen Tón PRVNÍ, který vždy ohlašuje něco nového.

 

Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním starého a vstoupením NOVÉHO – čili síla TRANSFORMACE. Totéž platí o TŘINÁCTÉM měsíci v roce!

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (19.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.