O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Hilarion, 18. – 25. marec 2012

19.03.2012 21:06

Milovaní.

Každý z vás prochází procesem očištění a osvobození, a tak zjišťujete, že začínáte pociťovat vědomí mistrovství, zatímco ukončujete cyklus svého poznání, chápání a uvědomění, jež s sebou tento postup přináší, a nalézáte příležitost pro mocnější duchovní růst a vývoj, který se ve vás odehrává. Život se stále vyvíjí, a právě tento růst prudce, skokově postoupil! Každá Duše na Zemi v sobě zakoušela a prodělávala změny s veškerou svou ušlechtilostí. Mnohdy mohlo být hodně těžké jít proti proudu vůči současným hluboce zakořeněným a dobře zavedeným strukturám, a vy všichni jste tím prošli úspěšně.

Ani chvíli nepochybujte, že nic menšího než Láska neexistuje. Tato Láska začíná klíčit v srdcích celého Lidstva, přestože vše kolem vás zrcadlí opak. Většina srdcí na této Planetě je laskavá, a skrze životní zkušenosti je si natolik sobě blízká, aby pomohla umírnit zranitelnost vůči ranám osudu, jež se projevovaly ve vašem Světě duality. Svět duality se teď velmi rychle stává zbytečným, a již brzy v něm nebudou působit energie, které nahrávaly zmíněnému starému paradigmatu (formě), a ti, kteří jsou jeho součástí, budou ztělesňovat vyšší vědomí a budou tíhnout k utváření míru, harmonie a pochopení mezi všemi lidskými bytostmi.

Pokud Lidské srdce dokáže chtít a očekávat vyšší dobro a výsledek pro sebe a své bratry a sestry, pak tento posun ve vědomí velmi urychlí opravdové změny ve všech aspektech života na Zemi. Jestliže člověk miluje, ctí a respektuje sebe a své bližní pro pravdivý stav Bytí – Božské dítě Boha, které si zaslouží vše dobré a správné, a poté ochotně v každé situaci podle toho koná (svým činem, myšlenkou, slovem), pak již více nebude třeba se před svými bližními chránit, neboť všichni lidé budou sami motivováni k tomu, aby vyjadřovali jen to, co v každém způsobí dobro.
Skrze takovéto jednání zavládne mír mezi všemi lidmi a národy, a také podnítí množství neuvěřitelných zlepšení a tvůrčích řešení nejzásadnějších výzev Země. Půjde o volbu individuální svobodné vůle každého jedince na Zemi, aby začal spolupracovat způsoby, jež podpoří opravdovou změnu v každém směru života. Všem začne být jasnější, že jakákoliv lidská činnost ovlivňuje každého člověka, kdekoli se nachází, a každé lidské srdce bude velmi toužit pouze po vytváření něčeho pozitivního, povznášejícího, inspirujícího a posilujícího. Volba jednotlivce půjde ruku v ruce s volbami ostatních jedinců, aby se větší dobro stalo běžným po celé zemi, a započalo spirálovitý vzestup do vyšších dimenzí bytí.

Vlny energie se stupňují ohromnou rychlostí, což se bude i nadále otiskovat do každé formy života na Zemi; vše se přetváří do nové reality – přestože je to matoucí, neboť obě reality v současnosti koexistují – ovšem tento stav již nepotrvá dlouho. Přicházející mocnější Světlo se nyní přizpůsobuje a sjednocuje v rámci každé cítící bytosti, a toto Světlo se poté šíří vůkol všemi směry, aby ovlivnilo nejvyšší výsledek pro Všechny. Vytrvejte, Milovaní, ve svém hledání mistrovského ovládnutí svých Já, a jakmile se tak stane, přispějete velkým dobrem pro Všechny. Neustále máte kolem sebe své Andělské Bytosti, jež vám pomáhají a ochraňují vás – pevně věřte, že dlíte na správném místě v Božském načasování, a že vše je dobré.

Do příštího týdne….

JÁ JSEM Hilarion

©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

 

Diskusní téma: Hilarion, 18. – 25. marec 2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.