O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

11-11-11: Aktivace kódů zdroje Lauren C. Gorgo a Vysoká Plejádská Rada

10.11.2011 13:25

 

Uveřejnil(a) Lenka   
Čtvrtek, 10 Listopad 2011 08:45
,,Začali bychom tímto: Gratulujeme! Oficiálně jste na odletové dráze k nové Zemi.(Plejádská nejvyšší rada – dále PNR)
 
Očekávání
Tak jsme tady… na pokraji dlouho očekávaného ukončení Mayského kalendáře, prastarého a přesného strážce ,,času” 16,4 miliard let vývoje vědomí. Po celé planetě se odehrává tolik toho, co má podpořit vynoření nového evolučního cyklu, avšak událostí, která ve mně opravdu vyvolává vzrušení, je obřadní  pouť Mayských Starších, kteří ponesou třináct křišťálových lebek z jednoho pobřeží USA na druhé, a vyvrcholí to (nanejvýš posvátným) Mayským obřadem krystalové lebky (cesta začne zítra, 27.10.11, na Manhattanu, a skončí 11.11.11 v Los Angeles).
 
Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s významem křišťálových lebek, Cal Garrison říká:
 “… tyto prastaré artefakty prý obsahují informace o historii naší planety a budoucnosti lidstva. Vytesány z krystalu křišťálu, a jiných krystalů jako jadeit, tyto lebky generují energetické pole, které aktivuje lidské vědomí způsobem, jenž rozšiřuje naše vnímání skutečnosti. Konec konců jsou manifestací Ducha v podobě, která nyní pomáhá změnit magnetickou frekvenci Matky Země. Jakmile jsou Duchové Lebek obřadně probuzeni, prastará moudrost,  vědění, jež bylo v krystalické matrici uchováváno celé věky, vstoupí do sjednoceného pole a naplní kolektivní vědomí veškerými znalostmi o všem, co se stalo na planetě za posledních 26 tisíc let a snad ještě dříve.”
 
Už samotná myšlenka, že tyto posvátné energie se spojují méně než  60 mil ode mne, je hodně zvláštní… do té míry, že když se na to naladím, rozdrnčí se mi všechny buňky v těle niterným, těžko zkrotitelným vzrušením. Což je zvláštní, protože stěží chápu důsledky toho všeho.

A pokud přemýšlíte, co to bude znamenat pro nás… nuže, Plejáďané říkají, že těm, ,,kteří ukazují cestu” a kteří mají naplno vstoupit do svých božských rolí a záměrů ve fázi ,,aktivní služby”, bude trvat asi 2 týdny, než včlení ve vší jasnosti porozumění, co to pro ně znamená…. a tak jedno až sedm století bude význam tohoto evolučního skoku trávit planeta jako celek. Čas mezi nynějškem a bránou 11:11  je plný potenciálů a naše vědomá účast na tomto posvátném putování je velice mocná, a můžeme ji pocítit skutečně hmatatelně prostřednictvím modlitby, meditace, vizualizace… nebo – vážně – už jen tím, že o tom budeme přemýšlet.

Jednu věc už víme… no, tedy dvě věci: 1/ naše fyzická těla stále ještě nepochopila, že nyní potřebujeme, aby zaujala své pozice… a 2/ energie toho, co přijde, pulzuje tak intenzivně, že můžeme skrze závoj doslova cítit  rodící se důkazy. Naše nové/pravé životy jsou nám již tak blízko, že je to až mučivé… Pokud se na to naladíte, je to pocit jako na Štědrý večer…  až na to, že to také může být onen Štědrý večer, který jste jako dítě strávili s chřipkou…

Máme určitou představu o tom, jaké dárky nás čekají, ale jistě to nevíme…. A proto to vzrušení. Jednoznačně jsme sepsali seznam svých přání… pravděpodobně mnohokrát… ale ti neviditelní říkají, že  i naše přání blednou před tím, co nás čeká.

,,My, stejně jako vy, cítíme pulzující energie konvergence, které narůstají ve vaší sféře, a jsme velmi potěšeni tím, co všichni z vás, strážců nové Země,  zažijí sami v sobě a čeho se stanou u sebe navzájem svědky.” -PNR

Kromě toho, že konečně šplháme ven z oné hluboké prázdnoty, v níž jsme byli uvízlí několik posledních týdnů, navenek se toho zatím moc nezměnilo… Stále ještě potřebujeme pečovat sami o sebe a zůstat ukotveni ve svém srdci, zatímco nadále dovolujeme, aby  se v plné míře zrodilo a zformovalo naše multidimenzionální Já. Ti, kteří jsou přichystáni, se připravují na to, aby se stali oficiálními opatrovníky a strážci nové Země, ochránci veškerého stvoření a pány zdejšího hmotného světa, kteří mají vést svým zářným příkladem lidstvo  do lásky v plném rozsahu.

11/11/11
,,Okamžik, na nějž všichni z vás čekali, okamžik, jenž jsme nazvali ,,počátek”, se blíží. Je oznamován mohutnými energiemi vyvolanými otevřením portálu hvězdné brány 11:11 v den 11/11/11. Význam této události pro ty, kteří ukazují cestu, je obrovský,  neboť právě tato skupina bude na Zemi fyzicky pokládat šablonu, již budou následovat všichni ostatní obyvatelé.” -PNR

Minulý měsíc, 10.9.11, byl systém našich biologických energetických obvodů zjevně restartován. Během letních měsíců jsme podstoupili ohromné (čtěte jako:  vyčerpávající) zdokonalení díky onomu nesnesitelnému ,,sendviči” trojího zatmění, jenž otřásl každým z nás v samotném jádru… a pak v září stiskl Bůh Matka-Otec tlačítko ,,restart božských lidí”, aby spustil náš nově fungující systém. S největší pravděpodobností jste to všechno prospali, stejně jako jsme prospali většinu září… vlastně, když o tom teď přemýšlím, možná se na září vůbec nepamatujete.

No, to je jedno… určitě to nebude první  měsíc, který jsme prospali… ačkoliv, by to – s trochou štěstí – mohl být náš poslední?  Na každý pád, když jsme tedy nyní byli zdokonaleni a nově nastartováni, už zase se přeorientováváme, což vždy znamená obvyklé změny na buněčné úrovni (čtete: vyčerpání), což tentokrát z velké části souvisí s našimi nově nataženými programy, které zahrnují pochopení, že každá buňka má svou inteligenci.

Náš bio-energetický systém se přizpůsobuje, aby mohl začlenit nové kódy, které již přijímáme v souvislosti s nadcházejícím portálem hvězdné brány 11:11, a přizpůsobit se jim. Záření vysílané velkým centrálním sluncem kóduje náš biologický systém novými pověřeními, novými pokyny, a Plejádská Nejvyšší Rada by chtěla, abychom věděli, že nová lidská ,,aparatura” je dobře vybavena k tomu, aby tyto změny zvládla. Nicméně u těch, kteří zažívají velké obtíže, by mohlo být užitečné využít některé z mnoha dostupných postupů, které nám pomohou ulehčit přechod, jímž naše těla procházejí, stejně jako nám poskytnou velmi potřebnou podporu pro naši emocionální a mentální pohodu.

Stále slyším, že někomu dělá problémy vstřebat tyto nové frekvence, a těm, kdož jsou ponořeni do hlubin procesu vtělení, to připomíná, že tyto změny nemusíme protrpět osamoceně…. že pomoc je k dispozici, pokud byste ji potřebovali.  PNR říká, že je tu spousta lidí, jejichž specifickým úkolem je pomáhat nám přežít tuto dobu plnou změn, a že pokud tyto dary a nabídky nevyužijeme, můžeme sami sebe obrat o velkou příležitost nejen tyto změny přežít, ale přímo v nich vzkvétat.  Fyzická těla potřebují péči a opatrování, neboť procházejí vzkříšením do světelného těla,  nicméně přicházející frekvence nemusí náš systém bombardovat obvyklým způsobem, pokud se otevřeme příležitosti případné pomoci.

Všude slyším, že 11:11 přinese nějaké mohutné energie, které – v závislosti na tom, kde se na své cestě nacházíme – nás buď katapultují ke svobodě nebo vyvrhnou novou vrstvu bláta…. nebo nastane obojí současně. Ve všech případech půjde o další úroveň našeho osobního evolučního vývoje, což znamená, že bude třeba se věnovat také  fyzických aspektům…. ať už vzestupujeme na úroveň andělských lidí nebo ne. Zkušenost nás naučila, že jakýkoliv energetický poryv nebo otevření významného portálu bude znamenat více odpočinku, nezbytná je relaxace a doba nečinnosti. Nikdo se na to netěší, ale přinejmenším jsme nyní tak ,,zmlácení”, že je prakticky nemožné vzdorovat.  Hádám, že  nám to funguje… což je milé.
 
Stát se soběstačným
PNR hodně mluví o našem nedávném uvolnění z posledních a nejhlubších karmických vzorců a o tom, že to již začínáme vidět v tom smyslu, že už nejsme vázáni emocionálními vlákny připoutanosti ke druhým lidem, k místům nebo událostem, jež nás kdysi definovaly nebo ohraničovaly. Nyní jsme schopni žít své životy podle zásady Jednoho. To znamená, že jsme již včlenili mentální a emocionální porozumění toho, co znamená být osvobozeni od opakujících se cyklů karmického kola a opětovně spojeni s pravým Zdrojem naší vnitřní síly.

Začínáme být svědky této svobody v sobě a ve svých osobních vztazích, kde se na povrch znovu vynořují staré záležitosti, stará zranění, jež nás kdysi ochromovala, avšak nyní nás tytéž situace posilují…. Posilují v tom smyslu, že jsme schopni vidět hodnotu skrytou v této dynamičnosti, cítit vděčnost za její lekce a ctít ty lekce růstu, které jsou skutečně naše, zatímco propouštíme veškeré pocity odpovědnosti za to, co naše NENÍ.

Stáváme se soběstačnými bytostmi, jež jsou odpovědné samy za sebe a dokonale to zvládají, a ony emocionální propletence, jež na nás byly promítány druhými, jsou nám nyní ZCELA jasné, což znamená, že je lze zpřetrhat. Znamená to také, že jakmile se odpojíme od těchto zbývajících provazců připoutanosti, začneme žít  svůj život na základě opravdové nezávislosti, soběstačnosti a svobody, což nám umožní poznat naše pravé Já způsobem, jenž dříve nebyl možný.

,,Tento čas je ve vašem životě časem, který vás uvede v úžas… shledáte, že se vynořují  silné stránky, vlohy a nadání, o jejichž existenci jste nevěděli. V některých případech dojdete k poznání sebe sama způsobem, jenž ve vás vyvolá pocit lásky a respektu k sobě samým, které jste považovali za možné jen u druhých. Ačkoliv, po pravdě, říkáme toto… že tyto věci, jichž jste si tolik vážili u druhých, ve skutečnosti jen zrcadlí ony nezaintegrované aspekty VÁS samotných… tedy do tohoto okamžiku.” - PNR

Neviditelné bytosti nám přinášejí tyto informace, abychom mohli vnímat souvislost s faktem, že už nejsme svázáni pastí nepravdy, iluze nebo polaritního protikladu toho, čemu ony říkají ,,zvětšení sebe sama” … neboť naší novou skutečností bude, že jsme čímsi mnohem větším, než jsme si kdy uvědomili, a dar rozpomenutí se na to si opravdu zasloužíme. Též zmiňují, že zatímco odhalujeme pravdu o pravých schopnostech sebe sama coby pánů hmotného světa, odkrýváme tyto pravdy také pro ostatní… což je částečně smyslem úlohy kristovského avatara na Zemi… máme sdílet své vyzařování se všemi, kdo o to stojí,  máme učit svým příkladem a předávat druhým vesmírnou lásku proudící naším tělem a buňkami.

,,A co více, my jsme pyšní, že jsme součástí a svědky  rozvíjení toho nejvýznamnějšího ,,času” v historii. Jsme představiteli vašeho galaktického původu, a tak jsme i my mnohé investovali do vašeho ,,stávání se”. Prostřednictvím této brány se umisťujete do středu  vesmírné hojnosti a milosti, a to znamená, že každý z vás, jenž si obléká čestný šat, se stává sám sobě vesmírem. Víme, že nyní vám to může připadat nedosažitelné, avšak vězte toto: když slunce naposledy zazáří na konci dne, zcela jistě svítá nový den.” - PNR
 
Stát se multidimenzionální bytostí
Brzy máme zažívat život jako multidimenzionální bytosti, což je dle PNR jeden z  nádherných počinů…  způsob žití života s pomocí vnímání simultánního vědomí a se schopností  soustředit svou pozornost prostřednictvím vtělení mnoha dimenzí vědomí… najednou.  Nemáme nic, s čím bychom to mohli porovnávat, tak by Plejáďané rádi nabídli – podle svých nejlepších schopností – malý referenční rámec pro ty, kteří budou do této nové krajiny vstupovat.

,,Vy jste první skupinou duší, které budou využívat svůj plný lidský potenciál a kristovsko-monádické schopnosti. Znamená to, že ti z vás, kteří se dostávají do rolí vůdcovských nebo do rolí strážců Země, již prošli úplnou aktivací DNA o 12ti vláknech, a tak jste umožnili  prodloužením své nad-duše učinit totéž. Je to počátek nové multidimenzionální lidské rasy, setba, jež započne dlouhou vývojovou cestu lidstva domů. - PNR

Bohužel je má práce vždy oproti mě samotné trochu napřed, takže ještě úplně nechápu, co to všechno znamená, ale rozumím tomu tak, že ti, kteří s touto pravdou rezonují… tedy ti, kteří cítí, že to je pravda… zapustí tuto skutečnost v šabloně člověka, čímž umožní, aby se naše geny zbavily deformací a navrátily se ke svému původnímu stavu. To, jak říkají, je právě tím, co nám zajišťuje biologický vzestup, šíření rasy nových lidí a zjevně je nás mnoho takových, kteří tuto božskou příležitost využijeme.

Těm, kteří jsou povoláváni do rolí strážců, opatrovníků nebo vůdců, nabízí brána 11/11/11 schopnost nejen se ukotvit v multidimenzionalitě, nýbrž otevřít dveře k onomu kristovskému vnitřnímu srdci… toho, které nakazuje používání posvátných adamantinových částic  (základních částic, které tvoří  veškerou fyzicku manifestaci z LÁSKY).  Toto otevření nás připraví na využití zákonů magnetické rezonance… vesmírného plánu pro stvoření nové Země.

Volání Řádu Melchizedeků
Nová matrice pole, jež byla na této planetě založena oddanými světelnými tkalci, pulzuje u svých portálů nevídaným potenciálem ke směně, avšak přístup k těmto portálům mohou aktivovat jen ti, kdož mají ,,klíče k vesmíru”. Tyto klíčové kódy jsou uloženy v DNA matrice či šablony nových lidí a  již samotnou svou existencí odemykají kódy nezbytné pro další úroveň našeho planetárního vzestupu.
Ti, kteří budou tyto portály otevírat, jsou těmi, kteří dokončili misi první úrovně své služby, a připravují se na obdržení nových pokynů. Tyto pokyny budou předány prostřednictvím aktivace toho, co PNR označuje jako ,,kód Zdroje” v naší DNA, což podle všeho je právě ten nezbytný vstupní kód, jenž potřebujeme k tomu, abychom získali přístup a mohli se plně multidimenzionálně zapojit do krystalické mřížky, což zahrnuje naši misi na nové Zemi neboli ,,další úroveň božské služby” na této planetě.

,,Rádi bychom ozřejmili skutečnost, že ti, kteří se aktivují na tento stupeň služby, jsou pověřeni posláním nezbytným pro přípravu lidstva na vzestup do multidimenzionálního vědomí. Znamená to, že všichni z vás, kteří nesou kódy prototypu nového člověka, se vydají na novou cestu – společně, jako skupina duší kosmických zasvěcenců v rámci Řádu Melchizedeků. Tento Řád je jedním z nejvyšších… je zde na Zemi v tomto čase kolektivem duší s úkolem probudit v lidstvu  kódy ke vzkříšení kristovské šablony a šablony pozvátného spolu-tvoření.  Ti, kteří uzavřeli dohody ohledně takovéto služby, budou nyní povoláváni právě Řádem Melchizedeků a na základě pokynů nové úrovně.” - PNR  

Pro všechny, kteří rezonují s těmito informacemi a/nebo Řádem Melchizedeků: to vy budete osévat lidstvo kosmickou inteligencí, jež je vyžadována ke zvládnutí posunu do roku 2012.

,,Jsme naplněni posvátnou úctou nad vaší oddaností a nezlomnou schopností zastávat – s osobní integritou a ctí – pozici lidsko-galaktických správců této planety. Neste hlavu vysoko, neboť se chystáte vkročit do té nejvyšší formy ztělesněné existence.  Sledujeme vás z naší centrály, zatímco podnikáte poslední kroky k velkoleposti, vašemu pravému galaktickému dědictví a hvězdnému domovu.” - PNR
 
Uvidíme se na druhé straně….
 
Šťastnou cestu!
 
Lauren
Copyright © 2008-2011
https://www.thinkwithyourheart.net/
(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

Diskusní téma: 11-11-11: Aktivace kódů zdroje Lauren C. Gorgo a Vysoká Plejádská Rada

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.