O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Základní praktiky v CHDS

01.01.2013 09:00

Základní praktiky v CHDS:

 

  1. Spojení a dosažení stavu vnitřního Krista, prosba o požehnání, ochranu a vedení pro toto cvičení k Stvořiteli Všeho

  2. Spojení, zpřítomnění a ztotožnění se s Vědomím JÁ JSEM! v Boží rovině Božího Ducha svého Mikrokosmu (Vašeho Božího Ducha)

  3. Uvědomění si stavu Boží přítomnosti a jeho prožití: „ JÁ JSEM v Boží Přítomnosti!“

  4. Ztotožnění se s Vědomím „JÁ JSEM Boží Přítomnost!“ a prožití tohoto stavu…..

  5. Prohloubení tohoto stavu s prožitím čtyř základních božích aspektů:

1.) VŠEMOHOUCNOST – jako aspekt ohně …. „JÁ JSEM VŠEMOHOUCÍ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

2.) VŠEVĚDOUCNOST a VŠUDYPŘÍTOMNOST – jako aspekt vzduchu …. „JÁ JSEM VŠEVĚDOUCÍ a VŠUDYPŘÍTOMNÝ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

3.) VŠUDYPŘÍTOMNÁ VŠELÁSKA – jako aspekt vody …. „JÁ JSEM VŠUDYPŘÍTOMNÁ VŠELÁSKA!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

4.) NESMRTELNOST a VĚČNOST – jako aspekt země …. „JÁ JSEM NESMRTELNÝ a VĚČNÝ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

5.) Sjednocení se se všemi Božskými aspekty: „JÁ JSEM za jedno se všemi Božími Aspekty!

 

Po častém opakování bodu 1. až 5. stačí pak již jen bod číslo 5.