O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Dávné proroctví, které již žijeme !

19.05.2013 15:51

Než začnete číst níže mé řádky, prosím přečtěte si tyto odkazy, ať si uděláte znovu osobní náhled a představu o co jde, ať nemusím zacházet do podrobností vycházející z proroctví i náhledů na proroctví.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Janovo

https://www.gotquestions.org/Cesky/kdo-je-Satan.html

https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/13/zruda-halik-se-po-infarktu-nicemu-nenaucil-do-prahy-hodla-ve-stredu-pritahnout-satanskou-zrudu-antikrista/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Antikrist

 

Tak to už snad pro základní orientaci a připomenutí stačí…. Myslel jsem si, že už nebudu veřejně psát, protože toho již nebude třeba, ale mýlil jsem se. Co mne k tomu přivedlo? Je to jednoduché a složité zároveň. Jistě si všichni pamatujete na euforické čekání na datum 21.12.2012. Já jsem nezapomněl ani na datum kolem 11.11.2011, kdy měl být první přechod do vyšších úrovní bytí Lidstva. Ptal jsem se proč? Bylo mi nejen odpovězeno, ale i ukázáno, jak je Lidstvo nepřipraveno čelit sama sobě!!! Pak jsem se ptal, proč ne toho 21.12.2012, kdy opravdu jsme byli tomu velice blízko. Když jsem se ptal, odpověď jsem nedostával, pokud jsem neměl brát za odpověď: „Čekej!“ Čekal jsem a četl všechny ty pseudovysvětlení a nové sliby, o kterých jsem věděl, že jsou lží.

 

Někdy v začátku roku jsem cítil, že se něco děje hodně nestandardně disharmonického, ale neuměl jsem to zachytit = uchopit o co vlastně jde. Cítil a viděl jsem útoky z astrálna, ale i vzrůstající sobeckost a egoismus rádoby učitelů a veledůležitých zvěstovatelů, kteří slibovali absolutně scestně přechod do 5.Dimenze a přitom nechápali souvislosti mezi tím, co je možné a co je již fantastika a zbožné přání. S kolegou jsme mnohokrát nad některými články těchto malých bratří a sester diskutovali, jestli opravdu nevidí svou malost a především arogantní sobeckost. Ptal jsem se, kde se to v nich bere a zároveň nechápal, jak to že nechápou, že důležitá je především služba směrem k lidem a ne pouze osobní snaha dostat se do 5. Dimenze.

 

Pak jsem zachytil na první pohled podivný boj Petry Bostlové s českými zednáři, Pravdoláskaři a vlastně vyznavači Satanizmu. Překvapilo mne, kdo v tom všechno jede a kolik jich vlastně je v celé České a Slovenské republice. Jak jsou prorostlí do různých oblastí života a najednou to všechno začalo dávat smysl při Volbě prezidenta ČR. Nechci zde dělat politické rozbory a ani říkat kdo je kdo, ale přece jen krásným příkladem je zatímní nepodepsání profesury prezidentem Zemanem pro pány vyznavače Satana, viz jejich mailová komunikace. Ten, který se honosí svými znalostmi v oblasti historie, literatury a theologie, je ochoten sloužit těmto mocnostem. Krásné je, jak „bratři“ zednáři z různých končin ihned přispěchají na pomoc svému souputníkovi, který se nechal pasovat na Krále Novice a možná, že pošilhává i po Králi Králů pro zednářskou obec Čech a Moravy. Stát se profesorem a pak možná rektorem Univerzity Karlovy, je pro kohosi krásný cíl, jak manipulovat a ovládat české a moravské intelektuální duchovno směrem k vyznavačům satanizmu.

 

Naštěstí jsou zde lidé, kteří jsou vedeni Duchem Svatým a Kristem, tak aby Vyvolenost českého, moravského a slovenského lidu se nestala vyvoleností zatraceného lidu!!! Právě pro tyto dny se sem zrodilo mnoho z těch, kteří byli na Golgotě před 2000 lety. Jednou z nich je i Petra Bostlová, která svádí heroický boj s démonickým nepřítelem, který se usadil v nižších duších lidí, kteří prahnou po moci, bohatství, funkcích a piedestalech duchovní, světské moci a sebeprezentace. Nic neřestného a nízkého jim není cizí…. jsou schopni obětovat vše, všechny, jen ne sebe…. Dokonce někteří kalkulují s tím, že budou sloužit Antikristu a jeho Otci a pak když to bude k prohře, tak rychle přeběhnou na stranu Ježíše Krista a budou se dovolávat jeho milosti a milosrdenství. Jenže i když je to od vysokých přestavitelů katolického duchovna, nějak se špatně učili, anebo nepochopili, že jen ten, kdo z upřímností a pokorou prozře a poprosí, ten bude i na poslední chvíli zachráněn. Kalkul a kombinace n-tého řádu neprojde. Zapomněli, že Kristus a Stvořitel Všeho vidí každému hříšníku až do ledví a čte si v něm jako v knize. Ve své troufalosti chtějí oklamat nejen sebe, ale i samotného Boha a jeho Syna…!!!

 

Nejsou to jen představitelé katolické církve, politici, VIP, ale i ti kupčíci s duchovnem, různí ti svůdci, se kterými jsem již vedl slovní pře, aby prozřeli nejen oni, ale i jejich následovníci. Proto jsem ničil a rozpouštěl Egregory a Elementáry, aby nebyli přímo pod jejich zlovolnými vlivy, které do nich sami vědomky i nevědomky vložili…!!!

 

Svým článkem Vás nechci tlačit k návratu do náruče katolické církve, ale chci Vás znovu nasměrovat ke Kristu a skrze něj ke Stvořiteli Všeho, tak aby Vás žádný svůdce svými divy nesvedl do náruče Satana a jeho Syna Satanaela (Antikrista). Chci vám ukázat, jak snadno se můžete bránit a být chráněn před mocí a vlivy zlovolných, kteří našli cestu do fyzična a kteří zde mají celosvětově mnoho pomocníků z řad pokleslých bratrů a sester z rodu lidí….

 

Ti co u nás nepraktikovali, anebo nechtějí se to naučit podle nás, máte možnost podle návodu k modlení podle Petry Bostlové viz její stránky https://petrabostlova.wordpress.com/ zde se účastnit její modlitební kampaně, nebo podle již zde zveřejněného článku: https://petrabostlova.wordpress.com/2013/05/14/modlitby-a-rady-pro-kazdeho-tedy-i-zednare-jak-se-uchranit-pred-satanem-a-antikristem/

 

 

Ti co praktikovali, praktikují a chtějí se naučit praktikovat, mají nyní zde níže popsáno, co a jak dělat.

 

1. Pro nově začínající:
 

Nejprve je nutno se naučit spojit se s tzv. Duchovním Srdcem v Chrámu Duchovního Srdce:

Orientační část:

https://www.rahunta.cz/news/video-duchovni-srdce/

https://www.rahunta.cz/news/opravdu-musime-cekat-na-nejake-brany-video-11-11-11-/

Cvičební část:

https://www.rahunta.cz/news/jak-na-to-2-metodika-mc-nulovy-prostor-jj-ist44-svetlo-a-laska-v-jj-ist44-/

 

Po dosažení spojení s vnitřním Kristem (Životním Duchem v Chrámu Duchovního Srdce = CHDS) můžete již pak cvičit odtud další cvičení, které je již pro praktikující.

 

 

2. Pro praktikující

 

Ideální je provést základní praktiky v CHDS:

  1. Spojení a dosažení stavu vnitřního Krista, prosba o požehnání, ochranu a vedení pro toto cvičení k Stvořiteli Všeho

  2. Spojení, zpřítomnění a ztotožnění se s Vědomím JÁ JSEM! v Boží rovině Božího Ducha svého Mikrokosmu (Vašeho Božího Ducha)

  3. Uvědomění si stavu Boží přítomnosti a jeho prožití: „ JÁ JSEM v Boží Přítomnosti!“

  4. Ztotožnění se s Vědomím „JÁ JSEM Boží Přítomnost!“ a prožití tohoto stavu…..

  5. Prohloubení tohoto stavu s prožitím čtyř základních božích aspektů:

1.) VŠEMOHOUCNOST – jako aspekt ohně …. „JÁ JSEM VŠEMOHOUCÍ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

2.) VŠEVĚDOUCNOST a VŠUDYPŘÍTOMNOST – jako aspekt vzduchu …. „JÁ JSEM VŠEVĚDOUCÍ a VŠUDYPŘÍTOMNÝ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

3.) VŠUDYPŘÍTOMNÁ VŠELÁSKA – jako aspekt vody …. „JÁ JSEM VŠUDYPŘÍTOMNÁ VŠELÁSKA!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

4.) NESMRTELNOST a VĚČNOST – jako aspekt země …. „JÁ JSEM NESMRTELNÝ a VĚČNÝ!“ (opakujte si to několikrát a plynule si to prožívejte…. Ztotožněte se co nejvíce s tímto aspektem, čím častěji budete toto praktikovat, tím více vás tento aspekt bude prostupovat ve všech úrovních, rovinách, oblastech, sférách, tělech, a začne se to projevovat i v hrubohmotné rovině vašeho Bytí!)

5.) Sjednocení se se všemi Božskými aspekty: „JÁ JSEM za jedno se všemi Božími Aspekty!

 

 

Po častém opakování bodu 1. až 5. stačí pak již jen bod číslo 5.

 

Jakmile dosáhnete stavu Vědomí „JÁ JSEM za jedno se všemi Božími Aspekty!“, můžete pokračovat dále:

      

  1. Vytvoření ochranného světelného kruhu u svých nohou ze Světla a Lásky (SaL):

 

„Vytvářím ze SaL světelný ochranný kruh, do kterého nemůže vstoupit žádná negativní bytost. Pokud tak se pokusí učinit, nechť jí začne spalovat Božský Praoheň a všeláska  v podobě Světla a Lásky!“

 

  1. Z takto vytvořeného Světelného a Láskyplného ochranného kruhu můžete vyslat a vysílat z Moře Světla a Lásky jakékoliv množství SaL, kam budete potřebovat na léčení, obranu, prosvětlení temných prostor, očistu atd.:

 

„Moře Světla a Lásky (M SaL) posílám skrze svůj ochranný kruh SaL do prostoru podzemních prostor pod městem X SaL, které nechť vyžene nebo zneutralizuje všechny démonické bytosti, které se zde nachází!“

 

  1. Z takto vytvořeného Světelného a Láskyplného ochranného kruhu můžete vyslat a vysílat z Moře Světla a Lásky jakékoliv množství SaL směrem jednotlivcům i celých skupin očistnou energii od démonických struktur, anebo k jejich zničení:

 

„Moře Světla a Lásky (M SaL) posílám skrze svůj ochranný kruh SaL do prostoru pana/paní XY.

Pokud je z rodu lidí, tak pomocí SaL Jí/Jemu žehnám Ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, aby se osvobodil Trojjedinný duch ze závislosti na negativních silách a mohl/mohla kráčet volně ke Světlu a Lásce Krista a Stvořitele Všeho. Zároveň nechť negativní síly ustoupí, nebo ať jsou navždy zničeny!“

 

Pokud nejsou z rodu lidí, tak pomocí SaL nechť se oddělí démonický nebo cizorodý duch a tělo se vrátí Zemi jako prach!

Ve Jménu Otce, Syna i Ducha Svatého nechť negativní síly ustoupí, nebo ať jsou navždy zničeny!“

 

  1. Před ukončením stavu Vědomí „JÁ JSEM Boží Přítomnost!“, je potřeba si dát příkaz, že trvale budete mít světelný ochranný kruh, i když budete v normálním stavu Vědomí:

 

„Mnou vytvořený ochranný kruh ať zůstane a automaticky se dobíjí z M SaL ve všech úrovních a rovinách i při stavu normálního Vědomí Já a chrání Můj Mikrokosmos ve kterém se nacházím před negativními projevy!“

 

Když skončíte práci, kterou jste se rozhodli udělat ve prospěch lidstva jako službu Světlu a Lásce, přejděte do Vědomí „JÁ JSEM v Boží Přítomnosti!“ a poděkujte za vedení  při těchto činnostech, požádejte o získání ochranné Pečetě, která vás bude neustále chránit skrze služebníky Boží. Měli byste jí po obdržení cítit…. Je to dar, takže je to pocta, když jí dostanete, takže nechlubit se, že jí máte a neklesat na mysli, když jí hned neobdržíte!!! Mělo by to být něco jako vodítko, zda děláte dobře svou práci v podobě především práce na sobě (očisty, harmonizace, charakterově volní vlastnosti atd.)

 

„Otče, Stvořiteli Všeho prosím tě o udělení Tvé ochranné pečeti před negativními projevy zevního světa ve všech sférách, úrovních, rovinách a tělech. Děkuji Ti za vše, co pro mne děláš!“

 

Možná se vám to bude zdát těžké, ale opak je pravdou… je to jen otázka několikerého procvičení a prožití…. Čím více budete praktikovat, tím lépe to budete celé vnímat a poznávat jaká je působnost Boží Milosti a Milosrdenství, včetně Božího Požehnání, projevujícího se v každodenním životě.

 

S přáním Světla Lásky LK

 

Diskusní téma: Dávné proroctví, které již žijeme !

Datum: 23.10.2023

Vložil: Věra

Titulek: Morálka

Člověk se jen přes morálku dostane k bohu, bez ní to nejde.

Datum: 26.05.2013

Vložil: Judiita

Titulek: cviceni pro praktikující

Rada se podelim o malou skusenost z prvniho cviceni.
Hned jak vydal clanek Ludek,velice jsem se potesila.Nejak rychle to ve mne ozilo.Rikala jsem o Boze diky.
Hned jsem zacla s cvicenim,bylo to jakoby zacal rytual...kazde slovo ktere jsem vyslovyla se okamzite zhmotnovalo.citila jsem nejdrive brneni na povrchu hlavy, ktere postupne prechazelo do celeho tela.Vim ze vsechno co jsem vyslovila se dilo...az po zadost o udeleni ochranne peceti.Nemela jsem ani odvahu si pomyslet,ze by to tak nebylo.Nebyla to extaze,ale to co jsem citila,bylo posvatne.
Provadim to cviceni,ocistu kazdy den,delam ho s laskou,.vim ze vse probiha v poradku.To prvni bylo odlisne bylo posvatne.Dekuji Bohu tuto nadhernou skusenost.S laskou Judita

Datum: 26.05.2013

Vložil: LK Juditě i všem cvičícím = praktikujícím

Titulek: Re: cviceni pro praktikující

Pokud je něco opravdu důležitého, tak zpravidla je nám ukázáno již na poprvé kam až můžeme jít a co dosáhnout...!!! Pak je na nás, abychom postupně dosáhli prvotní velikosti posvátného okamžiku a naplnění, pak přichází výstup na Horu skutečného Božství!!! LKA

Datum: 19.05.2013

Vložil: LK všem

Titulek: Prosba

Prosím všechny co navštěvují naše stránky zde, abyste předali a žádali o předání všem co znáte tento článek. Pokud se do tohoto zapojíte podle svého uvážení, bude jen dobře, pomůžete sobě, své rodině a svým blízkým. Pomůžete lidem svého národa, zemí a celého Lidstva. Začala příprava na poslední střet mezi skutečným Dobrem a skutečným Zlem. Nikdo nezůstane ušetřen v tom, aby byl jen pozorovatel, bez toho, že by se přiklonil na jednu nebo druhou stranu. Zlo se chystá čipovat a zotročit svobodnou vůli. Pod pláštíkem jakoby krásných činů bude snaha lidstvo a člověka dostat pod vládu Temnoty. Není potřeba se bát a mít pocit, že jsme osamoceni v tomto boji.Kristus a jeho duchovní zástupy se ukáží = projeví včas tak viditelně, že už nikdy nebudete pochybovat. Nyní je na řadě Antikrist, který se projevil hmotně a začal svou práci, ale není tak mocný jak si myslí jeho stoupenci a již musel tolikrát změnit své záměry, že v svých slabých chvilkách běsní, ale je mu to málo platné.... za krátko bude mu malá celá planeta Země. Mohlo by to být vykonáno během chvilky již nyní, ale je potřeba aby se pozvedli lidé a začali prokazovat svou dospělost a připravenost být Kristovským Lidstvem. Měli by jste se do toho zapojit všichni, především Národ duchovního vyvolení Čechů a Slováků. Ten Zlovolný, bude mít snahu působit nejen zde na tomto posvátném území, kterého si skutečně váží málo kdo a když tak prapodivně nacionalisticky, ale již se snaží za pomocí svých dlouhodobých souvěrců celosvětového satanisticko zednářského illuminátství, zahájit světovou válku do které se má rozrůst konflikt na středním východě...!!!
Je tedy potřeba být spojeni skrze světelnou nit mezi sebou a jako jeden svazek s Kristem skrze vnitřního Krista (Životního Ducha) a skrze vnitřní Božství s Otcem, Stvořitelem Všeho. Když jste s ním, tak kdo již proti vám?! LK