O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Video: Duchovní srdce

21.02.2012 10:10

Film doktora Vladimira Antonova o metodice současného hésychasmu a technikách rozvíjení duchovního srdce — čakry anáhaty.
Další materiály k tomuto tématu můžete najít na:
https://www.spirita.estranky.cz/
https://cz.spiritual-art.info/
https://swami-center.org/cz/


Celý film s českými titulky si můžete ve vyšší kvalitě stáhnout zdarma do počítače na: https://cz.spiritual-art.info/film_duchovni-srdce.html

 

 

z Wikipédie:

Hésychasmus

Hésychasmus (z řecky ἡσυχασμός / hesychasmos od ἡσυχία / hésychia, zklidnění) je mystická forma pravoslavné religiozity, která zažívala rozkvět především mezi byzantskými mnichy v pozdním středověku. Hésychasmus nabádá k „usebrání“, kdy v celkovém zklidnění (případně též pomocí zvláštní dechové techniky) můžeme dojít k mystické vizi táborského světla – nestvořené světlo samého božství, které viděli tři apoštolové při Proměnění Páně.

Za nejvýznamnějšího představitele bývá považován svatý Řehoř Palama (12961359), o němž se někdy mluví jako o zakladateli hésychastického hnutí; byl však spíš jeho obnovitelem, neboť „definici“ hésychasmu nacházíme již u Řehoře z Nyssy na konci 4. století: „díky klidu se oddávat zření neviditelných skutečností a být osvícen nevýslovným světlem.“ [1] Učení Grégoria Palamy, které bývá nazýváno palamismem, lze interpretovat jako filosofické upřesnění hésychasmu „rozlišující mezi Boží podstatou a energiemi, které umožňuje pojímat táborské světlo jako božské, aniž by se tím tvrdilo, že Boží podstata je [smyslově] viditelná“.[2]

Ze svého střediska na svaté hoře Athos v Řecku se hésychasmus rychle rozšířil především na Balkán a dále přes Moldávii a Ukrajinu do Ruska. Ještě v 18. století, kdy Paisij Veličkovskij přeložil do církevní slovanštiny soubor Filokalia (kompilaci náboženských textů ze 4.–15. století), zažil nový rozkvět; poté však upadl téměř do zapomnění a teprve od poloviny 20. století je opět uznáván jako významná složka východní křesťanské spirituality, která nachází odraz i v theologii.

 

Diskusní téma: Video: Duchovní srdce

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.