O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 3. (Tlak, Deprese, Nespavost)

28.02.2011 12:07

Redakce Rahunta (Pavel N.) : Předkládáme Vám v několika pokračováních ukázky textu z materiálu "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ.pdf" (viz sekce "Studijní materiály") autorů Josef Staněk a Jana Brzobohatá, kteří působí ve sdružení nazvaném AGAPE Brno (viz jejich stránky zde). I když používají jinou slovní terminologii než my na Rahuntě, v mnohém se s námi prolínají a obecně docházejí k zajímavým závěrům. Jejich práci proto můžeme doporučit k Vaší pozornosti.

 

Návod k pochopení a odstranění duchovních příčin nemocí.

Žádný jednotlivec není schopen objektivně posoudit své pohnutky a dopad svého chování na celé existující živé a neživé okolí. V každém z nás je jako deformační činitel usazeno ego, které se stalo oněmi brýlemi mámení, které nám deformují vnímání Pravdy kolem sebe. Zejména je tomu tak u duchovních příčin nemocí. S oněmi brýlemi ega jsme se tak scítili, že je považujeme za součást objektivní pravdy. Tento jev zachycuje lidová moudrost slovy: "Podle sebe soudím sebe". Naše ego nám vsugerovává, že tak, jak my vidíme objektivní realitu, tak ji vidí ostatní. To, co my vidíme, myslíme a cítíme, tak to je celá skutečnost. Ve skutečnosti vnímáme a cítíme z existujícího to, co chceme vnímat. Co nevyhovuje našim představám o světě, co podle našeho ega je špatné a nemělo by tedy existovat, nebereme na vědomí a tak opravujeme Stvořitele, který nám to natruc nechává existovat a působit dále. Byl to pád do ega, který v nás probudil "odvahu" rozdělovat existující věci na dobré a špatné. Tato subjektivita, tento dědičný hřích je v nás natolik zakotven, že absolutně vylučuje vidět vlastní duchovní příčinu nemoci, jež nás postihla a přijmout nemoc jako korigující fenomén našeho života. Musíme tedy k tomuto poznání dospět oklikou přes pozorování duchovních příčin nemocí nejprve na druhých lidech. Až tehdy si najednou začneme všímat souvislostí, bude se nám "otevírat" třetí oko. Teprve dalším pozorováním souvislostí nemocí a vlastností duše jejich nositelů začneme připouštět, že na tom "něco je". To bude znamenat, že se nám "otevírá" duchovní oko, to jest pohled na stvoření z hlediska věčnosti. Tím začne cesta od víry k přesvědčení, které jediné nám samým umožní procítit a odstranit duchovní příčiny vlastních nemocí a otevře nám cestu Lurdských zázraků na našem těle. Pak stačí "pomazat vlastní nemoc blátem" a ona se ztratí. Ježíšovi zázraky uzdravování se od počátku stvoření do jeho konce dějí všude, kde se pro ně vytvoří zákonitá situace. Léčení "placebo efektem" na veliko může začít a šokovat rozumáře.

(Rozumář: staví rozum nade vše, nad lásku, intuici a věčnost).

V další části dáváme návod na pochopení a odstranění jednotlivých typů psychosomatických kořenů nemocí.

 

Vysoký a nízký krevní tlak jako prvotní syndrom.

Před očekávaným fyzickým výkonem nebo při očekávání obávaných událostí se zvyšuje krevní tlak. Jestliže se napjaté očekávání budoucnosti stane trvalým, jestliže se v podvědomí člověka usadí představa, že své budoucí úkoly nezvládne, stane se stav zvýšeného krevního tlaku trvalým. Tento stav má dvě příčiny: přeceňování vlastních možností při ovlivňování životních dějů a nedostatek odevzdanosti, důvěry v Boží mlýny.

 

U nízkého tlaku je tomu naopak. Člověk se nadměrně vzdává odpovědnosti, vlastního úsilí, spoléhá na osudovost, chce se nechat vléci životem. Vysoký a nízký tlak jsou poruchou reakce lidského ducha v souhře objektivní danosti a subjektivního úsilí.

 

Průměrný podíl příčin:

vysoký krevní tlak - 50% duchovní vada, 20% výživa, 30% nedostatek pohybu, nízký krevní tlak - 70% duchovní vada, 20% geopatogenní zóny, 10% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba:

Výživa - vysoký krevní tlak - vegetariánská, doplnit hořčík, vit. C, včelí mateří kašička, propolis, nízký krevní tlak - včelí voda, včelí mateří kašička.

Byliny - vysoký krevní tlak - pohanka, česnek, yzop, meduňka, nízký krevní tlak - yzop.

Barva - zelená.

Strom - borovice, blahovičník.

Vůně - jasmín, cypřišek.

Kámen - hematit, kalcit, achát.

 

Léčba duchem vysokého a nízkého krevního tlaku.

Člověče, pomni, že tvou pravou úlohou v životě je pouze dobrá vůle, podložená přiměřeným úsilím. Jak dopadnou výsledky tvého snažení není tvou věcí. Člověče, pomni, že žiješ proto, abys vyvíjel dostatek vlastního úsilí. Vyhodnocení výsledků tvého úsilí tě přivede k poznání Božích zákonů, což je smyslem života.

 

Deprese.

Deprese a depresivní nálady je souhrnný název pro obraz duševního stavu, vyznačujícího se pocitem poraženosti, sklíčenou náladou, ztráty aktivity a apatií. Deprese pokleslá do tělesnosti se nazývá endogenní a je doprovázená pocitem celkové únavy, nespavostí, nechutenstvím, bušením srdce, nízkým tlakem a ztrátou pudů. Depresivní člověk je skličován střídavě pocity viny, marnosti snah a nedostatečné vděčnosti světa. Nával deprese přichází obvykle po velkém pracovním nebo citovém přetížení, které nepřineslo kýžený efekt.

 

Základní vadou činnosti ducha depresivních lidí je sebepřecenění v souhře s neschopností hospodařit se svou vlastní duševní energií. Tak nemocní docházejí k přesvědčení, že musí svět napravit ke svému obrazu a vrhnou se do této nápravy se vší svou energií. To trvá tak dlouho, až ji vyčerpají a dostaví se deprese.

 

Průměrný podíl příčin: 85% duchovní vada, 15% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba:

Byliny - mateřídouška, meduňka, kozlík lékařský, třezalka.

Vůně - bazalka, jasmín, levandule, růže, šalvěj, meduňka, bergamot.

Strom - kaštan, bříza.

Barva - fialová, oranžová.

Kámen - citrín, magnetit.

 

Léčba deprese duchem.

Lidský duchu, prohlédni ! Svět kolem tebe je dokonalý ! Pouze tvoje nedostatečná hloubka zření ti znemožňuje vidět kvalitu jeho hnacích sil v zákulisí. Objev lásku a krásu v něm ! Miluj to, co ti vadí, neboť totéž činí Stvořitel. Buď jen asistentem v běhu dějů !

 

Nespavost.

Při spánku opouští vědomí tělo. Je to nutné proto, že organismus potřebuje v pravidelných intervalech vyrovnávání duševních rezerv neovlivňovatelným přívodem Boží síty. Odtud jeho příslovečná sladkost !

 

Jestliže někdo nemůže oddělit svoje vědomí od těla - usnout, je nadměrně připoutaný k dějům hmotného života, nemá dostatek odevzdanosti, pradůvěry, má strach před iracionalitou, to jest před světem, kde nemůže nic zdůvodňovat. Je přeceněna aktivita, spojená s dočasností. Proto je to v současnosti častý symptom.

 

Nespavec se musí naučit každý den uzavřít, svoji aktivitu odevzdat nekonečnu a spravedlnosti. Není jiné cesty ke spánku, než jednat během dne tak, aby tato činnost obstála beze slov před věčností.

 

Shrneme-li tyto symptomy, nejčastější duchovní vada nespavosti je tedy nedostatek odevzdanosti a pradůvěry, strach ze smrti a odpovědnosti, až se duch octne v místě, kde se slovy nedá nic "vysvětlit".

 

Průměrný podíl příčin: 75% duchovní vada, 25% geopatogenní zóny.

 

Doprovodná léčba:

Byliny - dobromysl, kozlík lékařský, třezalka.

Strom - jabloň, eukalypt.

Barva - tmavě modrá.

Vůně - mateřídouška, meduňka.

Kámen - kalcit, placička propolisu v obalu na krku.

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 3. (Tlak, Deprese, Nespavost)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.