O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 4. (Rakovina, Srdeční choroby)

08.03.2011 08:49

Redakce Rahunta (Pavel N.) : Předkládáme Vám v několika pokračováních ukázky textu z materiálu "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ.pdf" (viz sekce "Studijní materiály") autorů Josef Staněk a Jana Brzobohatá, kteří působí ve sdružení nazvaném AGAPE Brno (viz jejich stránky zde). I když používají jinou slovní terminologii než my na Rahuntě, v mnohém se s námi prolínají a obecně docházejí k zajímavým závěrům. Jejich práci proto můžeme doporučit k Vaší pozornosti.

 

 

Zhoubné nádory, rakovina je celkové onemocnění, onemocnění duše.

Pohleďme na lidské tělo. Je to celek složený z milionů buněk, z nichž každá plní svou funkci ve vztahu k celku. Činnost jednotlivých buněk je řízena vibracemi zářivých těl duše, duševních obalů. Působením karcinogenních látek a radioaktivního záření se nepřetržitě stává, že některá z buněk je zasažena, přestává vykonávat svoji funkci pro celek, ale neztrácí schopnost života a množení. Přestává reagovat na jemné řídící signály ze záření duše, začíná existovat sama pro sebe v prostředí, které je jí pouze živnou půdou. Vzniká rakovinná buňka. Každý organismus je však vybaven mechanizmem na udržování a obnovování své rovnováhy. Proto u zdravých lidí jsou nahodile vzniklé nádorové buňky (i voperované) ihned zničeny imunitní soustavou. Proč však není první zvrhlá buňka pozřena také v těle nemocných ? Protože celek, duše člověka, ztratil schopnost prostřednictvím regulačních mechanismů zvrhlé buňky odstranit. Odtud zdánlivě nepochopitelný jev: lékaři odstraní všechny zvrhlé buňky, ale nádorové bujení se objeví za čas jinde.


Naše doba je poznamenána bezohlednou expanzí a prosazováním vlastních zájmů ve všech oblastech. V životním prostředí, ve společnosti, v rodině, v sexualitě, v jednotlivci bez ohledu na cokoliv prosazují svoji vůli, zájmy, představy. Vše ostatní staví do role živné půdy pro jejich parazitaci a expanzi. Vnitřní argumenatace se vibračně shoduje s vibrací rakovinných buněk: hlavně ať se daří mně, zásobování celku životadárnými energiemi ať dělají ti „hloupí", kteří ještě pro celek pracují. Ochota komunikovat s celkem odumřela. Není zájem na sousedovi, partnerovi, potomkovi. Jedinec se odtrhl od celku a stal se jednobuněčníkem uskutečňujícím svou svobodu. Rozhodo-vání ducha rakovinářů v některé rovině bytí je: "Urvi pro sebe, co můžeš ! Nehas, co tě nepálí ! Není jiný cíl než vlastní růst a pokrok. Po mně a naši rodině potopa." Lidé, kteří onemocní rakovinou, jsou sami rakovinou v některé oblasti bytí.


Duše nemocných rakovinou dostávají z vyzařování Toho, který tento hmotný svět vyzařováním udržuje, energii všelásky. Sobecky ji zadržují, až se její nadbytek v místě zadržení zvrhá v sebelásku jednotlivých buněk. Nekonečná láska se v místě nadměrného egoismu zvrhá podle vibrace podvědomí na nekonečnou sebelásku jednotlivých buněk. Také imunitní soustava se naučila od duše "pronajímatele" těla: "Co tě nepálí, nehas". Výjimku tvoří ten, kdo vnitřně propadl Luciferovu principu, odpoutal se i od regulačního mechanismu a rakovinu nedostane. Stane se „úspěšným zdravým darebákem". (Viz výše příslušnou kapitolu). Z hlediska věčnosti, jakkoliv se to zdá protismyslné a kruté, je rakovina projevem Boží lásky k lidskému duchu, neboť jej zachraňuje pro věčnost.


Současně však existuje cesta k jejímu vyléčení ještě za života lidského ducha v těle. Tato cesta k vyléčení nevede z podstaty věcí pouze přes vědecké léčení, protože toto je v současnosti jen cudnou zástěrkou pro materialistické pojetí existence. Rakovina je právě jedním z výsledků tohoto pojetí. Vědecké metody medicíny jsou a zůstanou pouze pomocnými prostředky oddalujícími výsledek, neboť nejsou cíleny na příčinu. Medicínské postupy se s duchovní léčbou nekříží. Naopak, budoucí vývoj přinese jejich spojení a tím i naplnění. Statistické výsledky medicínou trvale vyléčených pacientů skrývají fakt, že část nemocných, tváří v tvář věčnosti, správně zareaguje korekcí svých životních přístupů, změní chtění v duchu a udělají vlastně to, k čemu jim má pomoci léčebný postup prostřednictvím této knihy. A ti všichni se vyléčí. Tato knížka má napomoci k tomuto vnitřnímu obratu, a tím i k úplnému vyléčení všech, kteří duchovně chtějí usilovat. Ti, kterým se duchovní konverze podaří, prakticky mají jistotu úplného vyléčení. Ti, kteří spoléhají jen na vědu, vyzkouší si na vlastní kůži kauzalitu světa !

 

Léčení rakoviny duchem.
Bože, jak úžasná je harmonie, kterou vytvořils v celém okolním světě. Otevírám se této harmonii, nechávám ji na sebe působit, chci se do ni zapojit. Celé mé usílí v životě nechť je orientováno tak, abych k harmonii lidské společnosti i přírody přispíval. Bože, s jakou velkou láskou provádíš nás, lidské duchy svým stvořením, bez ohledu na naše stálé chybování. Prociťuji, že své vlastní chyby nahrazujeme službou jiným. I já chci se zapojit do tohoto koloběhu nezištných služeb pro jiné. V každé konkrétní situaci budu jednat tak, abych nezištně pomohl. Všichni bližní jsou mosty mé lásky k Tobě. Přes ně nechť se k Tobě vrací láska, kterou jsem od Tebe obdržel. Z lásky k Tobě nebudu již nikdy mlčet k tomu, jestliže se někomu v mé blízkosti děje nespravedlnost, i kdybych měl utrpět újmu od pachatelů nespravedlnosti.


Hlavní duchovní příčina rakoviny: extrémní sobectví v některé oblasti bytí.


Průměrný podíl příčin: 70% duchovní vada, 15% výživa, 15% radioaktivní záření a geopatogenní zóny, (u malých dětí jde zparvidla o karmickou zátěž z minulých životů).


Směrování nádorového bujení při odchylkách:
prsa: zadržený tok lásky ke všem dětem a mužům
děloha, prostata: zadržený tok lásky při sexuálním aktu
zažívací trakt: egoismus v žití života, v trávení života
tlusté střevo: snaha přijímat výhody bez vlastní protihodnoty
mozek: egocentrismus myšlení
plíce: egocentricky pojatá svoboda lidského ducha
jazyk: řečí vyrazit maximum pro svůj prospěch
hltan: bezohledné přijímání čehokoliv
kůže: křečovitě sobecké oddělení se od okolí
štítná žláza: egocentrické pojetí osobnosti
varlata, vaječníky: egocentrické pojetí rodiny, potomstva.

 

Doprovodná léčba:

Výživa - vegetariánská strava převážně syrová, přídavek vit. A a C. Všechny včelí produkty - pohleď na symboliku včel - nezná sobectví, slouží včelstvu. Proto její produkty nesou tuto vibraci. Chovej se jako včela a uzdravíš se.
Zelenina - zelí, kapusta, brokolice, černá ředkev, petržel, celer, mořské řasy, eleuterokok, podražec (lepší pouze syrové šťávy z nich), mandle.
Strom - cedr, buk, dub. Barva - zelená. Kámen - jaspachát, magnetit, kov selén.

 

 

Infarkt myokardu a srdeční choroby

Práce srdce je velkolepý autonomní děj, který není možné vědomě řídit. Lidská intuice již dávno vystihla spojitost jeho práce s citem a citovou rovnováhou. Podívejme se na známá rčení: srdce mi buší radostí, srdce někomu spadlo do kalhot, srdce se rozskočí od radosti, leží mu něco na srdci, nemít srdce, ztratit srdce, atd.

 

Srdce je považováno za sídlo citu, střed člověka. Kdo posunul svoje bytí do hlavy, stal se rozumářem, působí jednostranně, studeně. Pouze rozum spojený s citem je moudrostí ! Na srdce proto onemocní ti, kteří jej nechtějí slyšet, kteří jeho funkci v celistvosti duše potlačují. Vývoj srdeční poruchy proběhne tak, že jejich podvědomí poslechne "moudrost" jejich ducha a omezí přívod životní energie do srdce, zeslabí dráhu meridiánu srdce. Tím se v něm vytvoří "orgánová slabost". Do srdečních cév se ukládá cholesterol, srdce začne přitahovat komplikace z „chřipek" a prochlazení. Předchozí potlačení citovosti je příznačné pro skupinu nemocných srdečními arytmiemi, angínou pektoris, kornatěním srdečních tepen, nemocemi srdce jako doprovodnými komplikacemi jiných nemocí.


Zvláštní kapitolou je však opačná situace, kdy srdce cit vytváří, ale cit opačného charakteru než normální produkt srdce - nenávist. Takto "citový" člověk dostává energii od Podstaty světa - život, ale pro druhé lidi nebo skutečnosti proměňuje tuto energii v opak, v nenávist, v negaci jejich bytí. Čím více tuto nenávist zevně zakrývají tzv "diplomatickou tváří", tím hůře. Podvědomí jeho duše se tento přístup "naučí" od způsobu funkce jeho ducha a v emocionálním těle, jehož je srdce středem, se místo energie lásky Stvořitele začne hromadit energie nenávisti. Ta je viditelná v auře jako šedá hmota kolem srdce. Již v této fázi se člověk přestane cítit dobře, jeho třetí oko mu signalizuje, že není zdráv. Často se odebere k lékaři a ten jej pošle na EKG. Tam mohou a nemusí diagnostikovat poruchu elektrických signálů na srdci. Zjístí-li ohrožení, uvedou pacienta do klidu a podají léky na chemické zklidnění původu impulzů z astrálního těla do srdce. (Endogenní analgetika, lidově oblbováky). Již fakt ohrožení srdce většinou přeruší nenávistné produkty pacienta k okolí. Pacient je načas zachráněn. Často však na EKG (elektrokardiografu) nic nenaleznou. Pacient to někdy považuje za špatnou práci lékařů - vždyť on se cítí špatně ! Nenávistné myšlenky a city ještě zesílí. Cestou od lékařů, s potvrzením o zdraví jeho srdce, jej usmrtí infarkt. Vlastní mechanismus infarktu proběhne tak, že energie nenávisti v rovině emocionálního těla se vybije úderem do roviny astrálního a éterického těla. To způsobí, že v místě výboje dojde ke křeči srdeční tepny a vysrážení krve. Ty společně vytvoří cévní uzávěru pro výživu části srdce kyslíkem. Taková část srdečního svalu následně křehne, až praskne, což způsobí zástavu a smrt. V případě menšího energetického ataku a včasné lékařské péče, která spočívá v odstranění křeče tepny, rozpuštění sraženiny a zajištění naprostého klidu, aby srdce nebylo namáháno, pacient přežije. Čtenáři si jistě povšimli, že na infarkty trpí lidé vzteklí, často negativisticky a nenávistně naladěni. Zejména jsou to ti, kteří jsou tzv. "slušně vychovaní", za což se nesprávně považuje neprojevování citu navenek. Kdyby své city projevili, přivodili by si jejich negativitou zevní komplikace, ale infarkty by neutrpěli. Tento fenomén je zejména dobře pozorovatelný na lidech primitivních národů a kmenů, kde se infarkty myokardu prakticky nevyskytují. Tito lidé nemají "vychování", nic nepředstírají, platí u nich: jak uvnitř, tak navenek.


Tvrzení rozumám, že infarkt je dědičný s poukazem na dědičnost systému prokrvení srdce, kdy některé typy krvení s četnými anastomózami cév jsou výhodné pro přežití ataku, není pravdivé a mlží podstatu věci. Infarkt si přivoláváme sami.


Infarkt je výboj sumy nenávistných a negativistických myšlenek a citů !


Kdo se mu chce vyhnout, nechť vyčistí svoje srdce od nenávisti ! Nechť přestane kritizovat a opravovat Stvořitele, že nechává existovat ty lidi a věci, které ohrožený vyhlašuje za špatné a nenávidí. Nebo se z existence v těle vyřadí on sám. Nikoliv Bůh trestá, ale člověk sám se svým rozběhnutím hlavou proti zdi zákonů stvoření rozbíjí. On chce v duchu zničit to, co Podstata světa nechává existovat. Dělá-li to příliš dlouho a příliš intenzivně, zničí sebe.


Hlavní duchovní příčina: infarkt - vybití nenávistné energie citu, ostatní srdeční nemoci - nedostatek nebo poruchy citu.


Průměrný podíl příčin: 25% dědičná dispozice (karma), 50% duchovní vada, 7% vada výživy, 18% nedostatek pohybu.
 

Doprovodná léčba - infarkt :
Výživa - pohanka, česnek, kopr. Přísně bezmasá. Vít. E, C, P, hořčík.
Byliny - hloh.
Strom - smrk.
Vůně - jalovec, rozmarýn, cypřišek, blahovičník, yzop.
Barva - červená, růžová.
Kámen - olivín, citrín.
 

Doprovodná léčba - angína pektoris:
Výživa - bezcholesterolová, med, mateří kašička, včelí voda, česnek, pohanka, kopřiva, komonice lékařská.
Strom - lípa.
Barva - oranžová.
Kámen - dolomit, beryl, hematit.
Vůně - máta, rozmarýn, meduňka.
 

Léčení infarktu myokardu duchem.
Bože dejž, ať zahlédnu Tvou záři srdcem. Je to záře lásky ke mně, ke všem lidem, ke všemu existujícímu, záře, která vše oživuje a která je podstatou existence všeho. Bože dejž, nechť prohlédnu, že to, co mi vadí, co mne rozčiluje, má druhou stránku, pro kterou tyto věci necháváš existovat. Bože, odstraň mou slepotu v nahlížení rubu věcí, nauč mě lásku i k chybujícím lidem, neboť i já jsem chybující. Vždyť proto žijeme, abychom se poučováním z chyb k Tobě přibližovali. Bože, dejž ze své milosti, abych Tě začal vidět srdcem, což ucítím jako teplo na prsou. S ním přichází i úplné uvolnění a uzdravení.

 

Léčení srdečních neuróz, angíny pektoris a ostatních nemocí srdce duchem.
Bože, dejž nechť prohlédnu, že k Tobě dříve dospěji srdcem, nežli rozumem. Proto také dříve pochopím podstatu všeho kolem mne srdcem než rozumem, to jest krásu vesmíru, nerostů, rostlin, zvířat, člověka. Krása, přeměněná a zviditelněná Tvoje láska, rozehřívá moje srdce, prostupuje mou celou bytostí až do hlavy. Celé moje bytí se rozesvětluje, já i všechno kolem září. Toto záření spaluje všechny moje strachy, všechny úzkosti, v mém nitru se rozhosťuje blažený mír. Ty, správce nekonečna, mne vedeš svými divy stvoření, ani vlas z hlavy bez Tebe nespadne. Bože, dejž ať vidím stále Tvou krásu a jistotu srdcem při průchodu životem, nechť nejprv vidím srdcem, abych pak správně pochopil rozumem.

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 4. (Rakovina, Srdeční choroby)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.