O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 5. (Hlava, Sexualita, Těhotenství)

22.03.2011 09:22

Redakce Rahunta (Pavel N.) : Předkládáme Vám v několika pokračováních ukázky textu z materiálu "DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ A JEJICH LÉČENÍ.pdf" (viz sekce "Studijní materiály") autorů Josef Staněk a Jana Brzobohatá, kteří působí ve sdružení nazvaném AGAPE Brno (viz jejich stránky zde). I když používají jinou slovní terminologii než my na Rahuntě, v mnohém se s námi prolínají a obecně docházejí k zajímavým závěrům. Jejich práci proto můžeme doporučit k Vaší pozornosti.

 

 

Mozkově příhody, mrtvice, difúzní bolest celé hlavy.

Lidský duch je podle svých vlastností při inkarnaci do těla veden tak, aby v průběhu předurčeného života (v hrubých rysech) co nejvíce vyspěl, co nejvíce dozrál k věčnosti, k duchovní dimenzi. V tomto předurčení se projevuje také spravedlnost, ovšem z hlediska věčnosti. Ta nevylučuje výkyvy směrem nahoru a dolů v okamžitém čase, což lze přirovnat vlnám na moři, které dokonalou hladinu v daných momentech realizují nad nebo pod. Lidská intuice tuto vlastnost božské spravedlnosti v čase, jednou nahoře, jednou dole, vycítila. Ego člověka by ovšem chtělo v příjmu všeho příjemného být "stále nahoře" nebo "surfovat" na vlnách. To ovšem znamená vzdát se pradůvěry, to jest jistoty v konečnou spravedlost a s tím spojeného vnitřního klidu a nasadit všechnu energii na sledování trendů příjemného kolem sebe. Chce to stát se vychytralým konjunkturalistou, oportunistou.


Toto křečovité stálé namáhání mozku, stálé vyhledávání výhodiček v čemkoliv kolem sebe, znamená ovšem vytvořeni relativního nedostatku životní energie v mozku, tím orgánové slaboti v mozku.


Orgánová slabost časem vede ke křehnutí tkání, mozkových cév, k jejich degeneraci s více a více se stupňujícím nebezpečím prasknutí. Až se čas naplní a míra chytračení přeteče, céva praskne a mozková příhoda je tu. Pravidelně tu spolupůsobí i agresivní nenávistné myšlení, který děj uvádí do pohybu. Při bolestech hlavy v celém čele se uplatňuje tendence prorazit hlavou zeď, to jest prosadit věci podle svého myšlení. Při bolestech hlavy vzadu to bývá obvykle snaha odrazit a změnit to, co přichází z intuitivního zadního mozku, to jest z osobního duchovního vedení.


Lze tedy shrnout, že lidé ohrožení mozkovou mrtvici trvale rozumově kličkují k dosažení životního běhu "dle nich" a současně "mrskají" nenávistnými myšlenkami po těch, kteří nejednají tak, jak oni si představují. Ty, které bolí hlava vpředu na celém čele, nebo naopak zezadu, rozumem odmítají respektovat svůj intuitivní hlas.


Hlavní duchovní příčina mozkové mrtvice: přeceňování rozumovosti, snaha vytěžit ze všeho maximum chytračením. Stálé křečovité myšlení bez spolehnutí na intuici, Boží prozřetelnost.

 

Průměrný podíl příčin: 70% duchovní, 15% výživa, 15% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba:
Výživa - převážně vegetariánská, při obrně velké dávky vitamínu B6 (Pyridoxin), celá skupina vit. B a E.
Byliny - česnek, měsíček, lnice květel, jinan dvoulaločný.
Strom - buk.
Vůně - bazalka, levandule, máta.
Barva - fialová, červená.
Kámen - ametyst, achát, beryl, křišťál.

 

Léčení mozkové mrtvice duchem.
Bože, dejž, abych pocítil, že se pohybuji v Tvém vyzařování, ve světě, který je celý utkán z Tvé spravedlnosti. V tomto světě, kde ani jediný atom se nepohne bez Tvé vůle, mi odměřuješ míru příjemného a nepříjemného, bohatství a chudoby, zdraví a nemoci z hlediska, abych duchovně co nejobohaceněji proplouval životem a životy k Tobě do věčnosti. Nepotřebuji se nadměrně a křečovitě starat, aby mi nic neuniklo. Co má být, bude, co nemá být, nebude. Nechť ucítím jemné vedení sil Tobě podřížených, Tvé jemné vedení, i Tvé vedení u ostatních lidí, neboť jedině toto je základem štěstí, vnitřních klidu. Tyto hodnoty jsou nadřazeny majetku, úspěchu, hodnostem. Nechť mě opustí rozumem vykonstruované cesty k úspěchu, nechť se nechám vést Tebou vedenou intuicí. Nechť procítím sladkost pradůvěry v běhu života.

 

Léčba duchem - bolesti hlavy.
Bože, nechť se nechám vést citem svého srdce ! Čisté srdce nezná ani chybné, ani tvrdohlavé, ani překombinování, ani vychytralost, ani názory opravující Stvořitele ! Nezná napětí, ale jen uvolňující lásku. Hle procítění uvolnění !

 

 

Sexualita, impotence, frigidita, ženské potíže, zbytnění prostaty.

Lidské tělo je chrámem duše. V duchovní dimenzi bylo stvořeno jako dokonalé, pohlavně nediferencované. Základním znakem hmotného stvoření je však polarita, štěpení jednoty na plus a mínus. Tato polarita je u člověka vyjádřena štěpením na muže a ženu. Každý duch v polarizovaném těle proto podvědomě vyciťuje svoji neúplnost a touží po doplnění. K tomuto doplnění dochází spojením čaker a polarit duševních nábojů (mužského a ženského) při pohlavním spojení orgasmem. Orgasmus je chvilkové spojení polarity, prožitek Jednoty stvořeného, tzn. vlastně prožitek Pravdy. Slast ze sexuálního spojení je tak připomínkou ráje. Podle stupně duchovního vývoje milujících se je dosahována hloubka zážitku Pravdy. Při milování se spojují čakry od spodu jako knoflíky při zapínání. Při spojení pouze dvou jde o sex na úrovni zvířat provázený jevem, označovaným sexuology jako první stupeň orgasmu (vybití pudu). Při spojení tří čaker dochází k tzv. druhému stupni orgasmu, domnělému pravému orgasmu ženy. Při spojemí čtyř a více čaker jde o třetí stupeň orgasmu, tzv. kosmický sex (viz Stanislav Grof). Je doprovázen takovými prožitky jako zvukové a světelné zážitky, pocity vymístění z těla, jasnovidnými vhledy. Nejvyšší stupeň spojení je charakterizován viděním "žlutého světla" jako při kolemsmrtných zážitcích a je na úrovni osvícení. Zážitek mění duši a povahu v takovém směru, jak přesně popsala, kromě jiných, Atwaterová v knize "Světlo v duši". Takovéto splynutí muže a ženy je největším urychlením duchovního vývoje. Při sexuálním spojení dochází totiž k vzájemnému propojení podvědomí, přenosu vibrací z jednoho na druhého, a tím nevědomému vzájemnému ovlivnění. Proto je nebezpečené propojení více rozvinutého ducha se zatemněným duchem bez doprovodné lásky (jen erotické vybití). Při duchovní lásce dochází jen k přenosu kladných vibrací, neboť podvědomí se řídí vědomou snahou každého zamilovaného: jevit se lepším ve vztahu k milovanému. Protože se tak milenci vzájemně povahově ovlivňují, je dynamičtější vztah spíše mezi protiklady - odtud lidové přísloví o přitažlivosti protikladů. Sexuální láska na duchovním základě je most, po kterém přecházejí dobré vlastnosti z jednoho na druhého. Láska zjasňuje obal obou. Která dvojice vytvoří dokonalou lásku, ta již překročila práh ráje.


Odkud se však vzal protiklad mezi východními náboženstvími, která erotickou lásku uznávají až zbožňují a křesťanstvím, které ji proklíná nebo nejvýše trpí ? Příčinou je úpadek lásky. Náboženství, vzniklá dávno před křesťanstvím, se setkávala ještě s pravou láskou přírodních lidí, přirozenou, nezištnou, spontánní. Křesťanství při svém příchodu do Říma (i ve své vlasti v Izraeli), se zde setkalo se zvrhlým sexem obchodně nakupovaných žen, který je typickým doprovodem duchovního pádu každé civilizace. Odtud bylo vyvozeno pravidlo, že úpadek "mravů" předchází pád civilizace. Redukce erotické lásky na jednostrannou tělesnost, jako projev jejího úpadku, znamená spuštění mostu pro přechod špatných duchovních vibrací z jednoho na druhého a stává se tak pařeništěm špatných lidských vlastností ! ! To platilo v dobách Říma, to platí i dnes.


Druhým královským darem lásky je automatické vzájemné léčení poruch rozvodů životní energie (meridiánů) v hmotném těle. Milenci jsou si vzájemně léčiteli. Dokonalý vztah vede ke zdraví a dlouhověkosti. Současná doba se vyznačuje rozpadem falešným duchovních hodnot. Vedlejším účinkem tohoto procesu je otřásání hodnot pravých. Příkladem je zřetelný rozpad vyhraněné mužskosti a ženskosti. Jeho následkem je zeslabování pohlavního dimorfizmu, zmenšování pohlavního náboje duše, což se opět projevuje jako oslabení a neschopnost plného pohlavního pudu. (Ten se pak musí mnohonásobně dráždit vším tím cirkusem kolem sexu). Nástup "unisexuality" vede k pádu plodnosti, schopnosti donosit a kojit dítě, k neschopnosti citově se napojit na dětskou duši a pomoci jí plnohodnotně citově vyzrát.


Neúcta k mužské a ženské roli, to jest k mužskému a ženskému tělu, (ctěn je výkonný pracovník), vede k frigiditě a impotenci.


Absence duchovní lásky k partnerovi při sexuální aktu má za následek poruchu proudění energií duše při styku a orgasmu čehož důsledkem jsou např. zbytnění prostaty, nemoci čípku dělohy. (Pocit koupení si nároku na sexuální rozkoše penězi nebo manželskou smlouvou). Více viz kniha autorů "Láska muže a ženy z pohledu duchovních a duševních sil".

 

Léčení poruch plodnosti duchem.
Bože, jak je krásné být ženou. Dejž, ať pochopím plně Tvůj úmysl při plnění ženské role. Cítím, jak v důsledku stálého se přibližování Tvému vzoru do mne vstupuje dokonalé ženské vyzařování, jehož důsledkem je zkrášlování, zjemňování, ozdravování mého těla. Vyzařování duchovní krásy mé duše a těla mě automaticky přivádí ke stále hlubšímu prožitku tělesné lásky, přibližuje mě k vzoru Tebou danému.


Hlavní duchovní příčiny: nepochopení sexuality a mateřství.


Průměrný podíl příčin: 5% dědičná dispozice, 60% duchovní příčina, 10% vada výživy, 15% geopatogenní zóny a toxické vlivy, 10% nedostatek pohybu.

 

Doprovodná léčba - poruchy cyklu:
Byliny - kontryhel, vrbovka, řebříček, mochna husí.
Strom - třešeň.
Vůně - jasmín, pačuli, meduňka.
Barvy - zlatě žlutá, oranžová, červená.
Kameny - hematit, jaspis.

 

 

Potíže těhotenství, porod, kojení.

Příčinou těhotenských potíží je kromě výše uvedeného zeslabení ženství, odmítání dítěte, odmítání tušené změny způsobu života, podcenění duchovní hodnoty mateřství. Koncentrovaným výrazem odmítání dítěte jsou těhotenské gestózy. Vadné duchovní chtění - odmítání mateřské oběti je odůvodňování rozumem, ovládnutým pocitem "vědění všeho lépe než Podstata světa". Většina žen si neuvědomuje, jak velkým darem je mateřství. Nejen že samo o sobě zjemňuje duši, ale dochází k přenosu vibrací duše dítěte na matku a zpět. Tento přenos je automatickým samoléčitelstvím. Proto přijetí čistšího ducha než matka je pozorovatelné, neboť přes zvýšenou biologickou zátěž dochází ke zlepšení až vyléčení chronických nemocí matky. Typické je to při cukrovce, myomech dělohy, neurózách. Síla léčebného účinku ducha dítěte na tělo matky je odvislá od kvality tohoto ducha. Ta je opět určována čistotou ducha matky, kvalitou lásky a karmických předurčením.


Původcem všech potíží v těhotenství a při porodu je strach ! Strach je přímým produktem nedostatku víry a neznalostí duchovních zákonů. Mateřstvím se otevírá pro ženu přívod dodatečné duchovní energie z ženského principu - Nebeské Matky. Tento dodatečný zdroj duchovní energie je podstatou mimořádné síly a vitality všech matek (i samic) v těhotenství, porodu a při kojení. Z vyzařování ženského bytostného principu je napájeno vše ženské a jeho "anténou" v těle je chromozom X (ženský je dvojitý). Jakákoliv porodní nepravidelnost, nadměrná bolestivost a poruchy kojení mají původ z nedostatečného podvědomého otevření se rodičky k Nebeské Matce ! Žena, která se připravuje na porod, nechť odhodí všechny "rozumnosti" a pochybnosti, o nic se nestará, tím méně o hovory hmotařských lékařů, o vnášeče všelijakých negativních možností, o negativistické "sýčky". Plně nechť se přes nitro obrátí do nadzemských výšin k Nebeské Matce, plně na ni udržuje pozornost a tím se otevře automatickému dění tzv. přírody. (Alfa až théta vlnění mozkové kůry). Porod nebude takřka vnímat a stane se pro ni hlubokým a krásným zážitkem.


Hlavní duchovní příčina: Strach.


Průměrný podíl příčin:
10% dědičná dispozice (karma), 80% duchovní příčina. 10% vada výživy.

 

Doprovodná léčba:
Výživa - doplnit vitamín A, E, C. Strom - třešeň. Barva - zlatě žlutá, oranžová. Vůně -jasmín, levandule. Kámen - achát.

 

Duchovní léčba těhotenských potíží:
Děkuji Všemohoucímu za dar mateřství ! Nebeská Matko, nechť milost Tvého vyzařováni vyhladí jakékoliv nedostatky, které jsem si přivodila. Tobě se otevírám.

 

 

Diskusní téma: Agape Brno: DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ - 5. (Rakovina, Srdeční choroby)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.